Vragen & Antwoorden Compensatie Eigen Bijdrage

23-03-2020


update 21 april 2020

Uitwerking van de compensatieregeling
De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten. De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. 
Lees hier verder...

 

Verlenging compensatieregeling
Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang worden verlengd tot in ieder geval 28 april.

30-03-2020 FAQ Compensation parents childcare Corona


De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Vrijdag 20 maart hebben de brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen een intentieverklaring getekend om dit snel te kunnen regelen.Wat houdt dit precies voor u in? Hier leest u de antwoorden op veelgestelde vragen:

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Wij gaan er vanuit dat ook de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen de kosten vergoed krijgen. Krijgt u een andere subsidie (bijvoorbeeld in het kader van vroeg voorschoolse educatie (VVE) of op basis van een sociaal medische indicatie (smi)), dan krijgt u alleen het deel dat u zelf betaalt terug.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. UN1EK kan dan rechtstreeks het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april aan u overmaken. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. U wordt zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft UN1EK gegevens van u nodig, namelijk hoeveel toeslag u per maand ontvangen. U gaat deze informatie zelf aan UN1EK verstrekken. Hiervoor wordt vanuit de overheid een formulier ontwikkeld. Dit zal zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Wij houden u hiervan op de hoogte.

4. Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?
U behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als u de factuur als gebruikelijk betaalt en kunt u meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.

Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Voor gastouderopvang geldt; als u per maand een verschillend aantal uren afneemt bij de gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat normaal gesproken deze maand afgenomen zouden worden. U doet dus alsof de gastouderopvang normaal zou doorlopen.

6. Wat moet u doen als uw inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, als u bijvoorbeeld zzp’er bent en momenteel geen inkomsten hebt of werkloos wordt?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel door geven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zult dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat u tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft houden op kinderopvangtoeslag. Als u uw werk verliest, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de
opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

7. Krijg ik een nieuwe factuur?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk.

8. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?
De incasso van de factuur voor de maand april heeft plaatsgevonden op de datum dat de incasso altijd plaats vindt.

9. Moet ik mijn factuur betalen voor de TSO?
Heeft u een TSO abonnement? De factuur van maart wordt voor de periode van 16 maart t/m 31 maart 2020 gecrediteerd. De factuur van april wordt volledig gecrediteerd. Deze creditfacturen staan binnenkort in uw Ouderportaal en u krijgt per mail een melding wanneer deze inzichtelijk zijn.

Heeft u de betaling voor maart en/of april al gedaan, dan ontvangt u dit bedrag (mits er geen betalingsachterstanden zijn) terug. We streven er naar om dit voor eind april aan u terug te storten. U krijgt daar nog apart bericht over.

De automatische incasso voor de factuur van april is ingetrokken.

Heeft u een TSO strippenkaart? De strippen op de kaart blijven gewoon geldig. De strippenkaarten worden dus niet gecrediteerd. Deze factuur moet u dus, ook al is de automatische incasso ingetrokken, toch betalen.

10. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. Met andere woorden: als de kinderopvang langer gesloten blijft zal ook de compensatieregeling mogelijk worden verlengd.

11. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?
U moet altijd zelf toestemming geven voor het delen van bijvoorbeeld de hoogte van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag met UN1EK of andere partijen. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt nog nader uitgewerkt, wij informeren u zo spoedig mogelijk.


Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!