VRAGEN en ANTWOORDEN over de opvang

16-03-2020


KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE OP DE WEBSITE VAN DE RIJKSOVERHEID

Voor vragen & antwoorden over de Kinderopvang - klik hier
Voor vragen & antwoorden over het basis- en speciaal onderwijs - klik hier
Het ministerie heeft een overzicht van vragen en antwoorden opgesteld na de aankondiging van nieuwe maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. We hopen dat deze uw belangrijkste vragen beantwoordt.


Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?


De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 28 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht, tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.


Wanneer werk ik in een vitale/cruciale beroepsgroep?


Bekijk hier het overzicht van cruciale beroepsgroepen.Wat als ik in een vitale/cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?


Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op UN1EK.  U kunt hier een aanvraag voor indienen door contact op te nemen met de locatie (het digitale formulier voor inventarisatie is gesloten).


De lijst van cruciale beroepsgroepen die de overheid opstelt wordt steeds langer. Dit legt een grote druk op onze locaties en medewerkers, want dit betekent dat steeds meer ouders gebruik kunnen maken van de noodopvang. Daarom hebben wij een dringende oproep aan gezinnen waarbij slechts één ouder bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie werkt: probeer echt eerst alles om zélf opvang te regelen. Mocht dit echt niet lukken, maak dan pas gebruik van de noodopvang. Deze regeling geldt namelijk niet als er slechts één van de ouders werkt. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we alle kinderen van mensen die de maatschappij hard nodig heeft, kunnen opvangen.
 


Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?


Ja, u ontvangt dus net als altijd een factuur en u hoeft niets te doen richting de Belastingdienst of eventuele subsidies die u ontvangt. Alles blijft op dit moment nog zoals het altijd was. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid. 


Dus voor nu geldt:  • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Wij factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al heeft betaald. Ook de komende tijd vragen wij u de factuur te blijven betalen.

  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

  • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

  • Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst om recht op kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt gewoon doorbetaald. Ook hier geldt dat u wijzigingen in bijvoorbeeld uw inkomen wel doorgeeft aan de Belastingdienst.

  • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.

  • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.

  • De overheid compenseert deze eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. 

  • Dit betekent dat kinderopvang of gastouderopvang u tot en met 28 april dus in principe zelf niets kost. De kinderopvangtoeslag en compensatie van de eigen bijdrage door de Rijksoverheid dekken bij elkaar de kosten tot de maximum uurprijs.


We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. Er komen hier ook veel vragen over bij de brancheorganisatie. Zij kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en wij zullen u hier zo snel mogelijk over informeren.


Moet ik mijn factuur betalen voor de TSO?


Heeft u een TSO abonnement? De factuur van maart wordt voor de periode van 16 maart t/m 31 maart 2020 gecrediteerd. De factuur van april wordt volledig gecrediteerd. Deze creditfacturen staan binnenkort in uw Ouderportaal en u krijgt per mail een melding wanneer deze inzichtelijk zijn.


Heeft u de betaling voor maart en/of april al gedaan, dan ontvangt u dit bedrag (mits er geen betalingsachterstanden zijn) terug. We streven er naar om dit voor eind april aan u terug te storten. U krijgt daar nog apart bericht over.


De automatische incasso voor de factuur van april is ingetrokken.


Heeft u een TSO strippenkaart? De strippen op de kaart blijven gewoon geldig. De strippenkaarten worden dus niet gecrediteerd. Deze factuur moet u dus, ook al is de automatische incasso ingetrokken, toch betalen.


 


Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?


Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in vitale/cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort. is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 28 april 2020.


 


Ik werk in een vitale/cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde  gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden)Mag ik mijn kind toch brengen?


Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.


Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot de IKC's en kinderopvang?


Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. Onze IKC's  zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in vitale/cruciale beroepsgroepen.


Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?


We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers met een cruciaal beroep, hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen, tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. De overige zzp’ers moeten hun kinderen zelf opvangen. Helaas is de ‘noodopvang’ nu dus niet voor iedereen beschikbaar. De overheid laat in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voorgaan, dit om de samenleving draaiende te houden.


Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst.


Als u per maand een verschillend aantal uren afneemt bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaal gesproken deze maand afgenomen zou hebben. U doet dus alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen.


Kinderopvangtoeslag


Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.
Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.


Heb ik als ik gebruik maak van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) nog recht op KOT?
Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.


Waar kan ik nog meer terecht voor vragen?
Ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie. Zie de links bovenaan deze pagina.


Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.


 

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!