Coronavirus

28-02-2020

12 maart 2020

Het coronavirus is op dit moment volop in het nieuws. Ook in onze regio zijn er besmettingen gemeld.

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus.
UN1EK volgt de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Is mijn locatie geopend?
We volgen hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Zij geven aan dat de kinderen naar school en de opvang kunnen. Minister Bruno Bruins van VWS bepaalt of een sluiting noodzakelijk is in nauw overleg met het RIVM en de GGD.

Wat doet mijn locatie in geval van een uitbraak?
In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.

Welke maatregelen nemen de locaties?
Wij hebben onze protocollen aangescherpt en zijn extra alert op de dagelijkse hygiëne. Op al onze locaties zijn duidelijke informatieve posters te vinden om de maatregelen te nemen ter voorkoming van de virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Ze zijn simpel, maar heel effectief:

  • Was de handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden.

  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.

  • Neem afstand van iemand die niest.

  • Bel de huisarts of GGD bij koorts.


We leggen de kinderen uit hoe zij hun handen moeten wassen en hoe zij moeten hoesten of niesen. Bij het binnenkomen en naar huis gaan zullen we de kinderen groeten zonder hen een hand te geven om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken.AANVULLENDE MAATREGELEN NAV PERSCONFERENTIE 12 MAART

Als aanvullende maatregel adviseert het RIVM in alle gevallen thuis te blijven wanneer je (lichte) luchtweg- of verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Bij deze klachten willen wij u vragen uw kind thuis te houden. Informeer uw locatie hierover en bel met de huisarts als de klachten erger worden. Wij willen u dringend vragen uw kind(eren) op tijd en bij zowel bij onderwijs als de opvang (indien van toepassing) af te melden op de gebruikelijke wijze.

U als ouder, vragen we uw kind(eren), waar mogelijk, zelfstandig naar binnen te laten gaan en bij de deur af te zetten, met uitzondering van kinderen van 0-4 jaar.

Wij zullen zo min mogelijk externen binnen onze locaties uitnodigen en een aantal activiteiten tijdelijk stopzetten waarbij wij gebruik maken van mensen buiten de locatie. Wel zullen we onze stagiaires en vrijwilligers nodig hebben om de groepen te blijven bemannen.

 

Wat doen de locaties als een kind ziek wordt?
Mochten wij bij een kind griepachtige verschijnselen constateren, dan volgen wij dit protocol:

  1. Wij nemen altijd contact op met de ouders van het kind. Kinderen die op de locatie griepverschijnselen krijgen, moeten naar huis!

  1. Wij adviseren om telefonisch contact op te nemen met de lokale GGD.

  1. Als het coronavirus wordt geconstateerd of vermoed, meld het ons direct, dan nemen wij contact op met de lokale GGD.

  1. In overleg met de GGD worden maatregelen op locatie genomen.

  1. Het kind zal niet op school/opvang aanwezig zijn, totdat het is uitgeziekt (in overleg ook de broertjes en zusjes niet).

  1. Het informeren van de overige ouders zal zorgvuldig, accuraat en in afstemming met de GGD plaatsvinden.


Wat doen de locaties als een medewerker ziek is?
Medewerkers die verschijnselen vertonen van het coronavirus moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden.

Wat verwachten wij van u?

  1. We verwachten dat er geen zieke kinderen naar school/opvang worden gestuurd en dat u bij griep dat telefonisch aan ons doorgeeft.

  1. We verwachten dat degene die uw kind komt halen en brengen vrij is van griep(verschijnselen) en niet (meer) besmettelijk is voor anderen.

  1. Als uw kind, of de brenger/haler van uw kind griep(verschijnselen) heeft, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden bij de leerkracht/pedagogisch medewerker? Hiermee houdt u de kans op verspreiding zo klein mogelijk.


Mijn kind mag niet naar de opvang komen door het advies van het RIVM. Kan ik compensatie krijgen voor deze uren?
Wanneer uw kind niet naar de opvang kan komen vanwege het advies van het RIVM, gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u uw kind ziek meldt. Er wordt geen restitutie verleend voor de opvang.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat deze richtlijnen voor lastige situaties zorgen. Dit is geen maatregel van UN1EK. We volgen in dit geval altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD. We kunnen de gezondheidsklachten niet zelf beoordelen, alleen het advies van de deskundigen volgen en de medewerking van ouders hierin vragen.

Mijn kind gaat naar een gastouder bij Gastouderbureau Groot in Klein. Welke maatregelen worden bij mijn gastouder genomen?
Kijk voor alle informatie hierover op: 

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ?

Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat uw vraag over hoe UN1EK handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met UN1EK via info@un1ek.nl.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:
Website van de Rijksoverheid:

Deze pagina laatst bijgewerkt op 12 maart 2020.

 

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!