CBS Het Visnet geeft uit voorzorg weer afstandsonderwijs

22-06-2020

CBS Het Visnet sluit uit voorzorg per dinsdag 23 juni a.s. de deuren tot en met de zomervakantie en gaat weer over op les-op-afstand. Vorige week was het al onrustig nadat een leerkracht, ouder en kind positief getest waren. Vandaag zijn hier een positieve besmetting van een ouder en een kind bij gekomen en twee leerkrachten laten zich preventief testen vanwege klachten. UN1EK heeft daarom besloten uit voorzorg de locatie te sluiten. De gemeente Vlaardingen en GGD Rotterdam Rijnmond zijn hierover geïnformeerd. Het bestuur wacht de uitslagen van de (nog lopende) testen niet af maar gaat over tot sluiting van de school om de zorgen en onrust bij ouders en verzorgers weg te nemen. Omdat de peuteropvang op dezelfde locatie is gevestigd, sluit deze ook.

‘We hebben gemerkt dat de besmettingen voor onrust en vragen onder ouders hebben gezorgd en vinden het belangrijk de rust terug te brengen voor de kinderen, ouders en onze medewerkers’ legt Rien Wiegeraad, bestuurder van UN1EK, uit. ‘We gaan de kinderen weer op afstand lesgeven en begeleiden, zoals we dit voor de heropening hebben gedaan. Zo kunnen we hen weer op een stabiele basis lesgeven en weet iedereen waar hij of zij aan toe is. We hadden hen graag onbezorgde laatste weken op school en in de peuteropvang gegund, maar vinden de veiligheid en rust nu belangrijker. Wij hebben volop vertrouwen in het team van CBS Het Visnet. Zij zullen er alles aan doen om contact te houden met alle kinderen en te zorgen dat zij weer de mogelijkheden en middelen krijgen om de lessen te kunnen volgen.’

Vragen en antwoorden

CBS Het Visnet gaat vanaf dinsdag 23 juni uit voorzorg terug naar onderwijs op afstand. Gaan meer locaties dit doen?
Op dit moment is hier geen aanleiding toe. Tot nu toe is op geen andere locatie een besmetting gemeld onder leerkrachten of pedagogisch medewerkers.

Wanneer zou het kunnen gebeuren dat de locatie van mijn kind(eren) weer de deuren sluit?
Dat hangt helemaal af van de specifieke situatie op dat moment en op díe locatie. Hier kan dus op voorhand geen uitspraak over worden gedaan. Wanneer dit aan de orde zou zijn, worden alle betrokkenen hierover direct geïnformeerd.

Waarom is er besloten om op CBS Het Visnet tot aan de zomervakantie weer onderwijs op afstand te organiseren?
We hebben gemerkt dat de besmettingen voor onrust en vragen onder ouders hebben gezorgd en vinden het belangrijk de rust terug te brengen voor de kinderen, ouders en onze medewerkers. Op deze manier kunnen wij de kinderen weer op een stabiele basis lesgeven en begeleiden en weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

Hoe houdt UN1EK zicht op eventuele besmettingen op de locaties?
Als een leerkracht, pedagogisch medewerker of stagiaire klachten heeft waarbij het vermoeden is van Covid-19, wordt geadviseerd zich te laten testen. Dit advies geldt overigens ook voor een kind of een ouder of verzorger met klachten, hoewel de locatie daar meestal geen zicht of vat op heeft. Wij zien immers bijna geen ouders of verzorgers, door alle afstandsmaatregelen die er zijn. Wanneer een medewerker zich laat testen, wordt dit centraal geregistreerd en gemonitord. Als diegene negatief getest is, kan het werk weer hervat worden, nadat hij/zij hersteld is. Als diegene positief getest is worden vervolgacties ondernomen volgens de richtlijnen van de GGD.

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!