Is uw kind neusverkouden? LET OP: het beleid is gewijzigd! (+ beslisboom)

06-02-2021


Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen thuisblijven?

Kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang: 

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
 • als ze af en toe hoesten
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid

Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis. Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Kinderen van 4-12 jaar
Kinderen van 4-12 jaar mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis.

Uitgezonderd zijn kinderen die:
 • af en toe hoesten
 • bekende chronische luchtwegklachten hebben
 • bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid
Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang (zodra deze heropend wordt), tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan. 

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis: 
 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is 
 • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. 
 • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19. 
 • Testen
 • Wanneer kan een kind getest worden?
 • Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. 

Voor meer informatie over thuisblijven en testen kijkt u op de website van het RIVM.

Of bekijk de beslisboom Kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/school
Regels bij besmetting op locatie
LET OP: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang/school bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!