Heropening locaties voor basisonderwijs

04-02-2021

Onze locaties voor onderwijs zijn weer open. We volgen hierin alle richtlijnen, kaders, maatregelen en protocollen vanuit de overheid. Deze zijn er op gericht de situatie op de locaties zo veilig mogelijk te laten zijn voor de kinderen en medewerkers. Wij willen u graag zo goed mogelijk hierover informeren.

Gescheiden groepen
Sommige maatregelen zijn verplicht, andere zijn bedoeld als advies en bieden ruimte voor eigen invulling. Per locatie wordt gekeken welke invulling binnen deze kaders werkt voor de groep kinderen, de ruimte op de locaties of de soorten lessen. Daarover krijgt u via uw eigen locatie alle informatie. Uitgangspunt is in ieder geval dat de kinderen ingedeeld worden in zo klein mogelijke groepen en deze niet gemengd worden. Ook koppelen we onze medewerkers aan vaste groepen. Dit geldt zowel voor binnen als buiten.

Noodopvang Buitenschoolse Opvang
Onze locaties voor buitenschoolse opvang (BSO) blijven gesloten en bieden alleen noodopvang. Ook hier geldt dat de de verschillende groepen (of locaties/scholen) zo veel mogelijk gescheiden blijven en de onderlinge contacten beperkt zijn. 

Let op: is uw kind neusverkouden - het beleid is gewijzigd per 6/2 - lees hier verder

Verplichte maatregelen voor alle locaties
 • De locatie geeft fysiek onderwijs aan alle kinderen.
 • Kinderen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
 • De school is open, tenzij:
 • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
 • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
 • Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand. Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.
Aanvullende maatregelen
Een aantal aanvullende maatregelen die voor al onze locaties gelden, en voor u goed om te weten, zijn:
 • Bij elke medewerker wordt voordat hij of zij begint een gezondheidscheck gedaan. Deze check vindt u hier. Ook als u zelf een vraag met ‘ja’ hierop beantwoord, mag u niet uw kind naar de locatie brengen.
 • Elke locatie geeft de eigen haal- en brengtijden en looproutes aan en de invulling van de groepen en lessen.
 • We minimaliseren het aantal externen dat in de locaties komt. Er wordt alleen beperkt tot onderwijs en zo min mogelijk andere activiteiten of bewegingen binnen de locaties.
 • Als een medewerker of kind naast verkoudheidsklachten gedurende de dag ook symptomen als hoesten, koorts en/of benauwdheid ontwikkelt, moet hij of zij direct naar huis en zich laten testen.
 • Bij eventuele besmettingen volgt de locatie de richtlijnen in samenspraak met het UN1EK Coronacrisisteam en de GGD en wordt u geïnformeerd. Belangrijk is om te noemen dat bij een besmetting de hele groep in quarantaine moet.

Sneltesten
Voor onze medewerkers is het mogelijk gebruik te maken van sneltesten. Deze worden door de GGD uitgevoerd. Kinderen worden NOOIT door ons getest. Dit is altijd op initiatief van de ouders/verzorgers.

Meer informatie vindt u op de pagina van de Rijksoverheid.

Op onze locaties volgen we de afstand-, hygiëne- en quarantaineregels regels strikt op. Graag vragen we u om ook de instructies van onze locaties goed op te volgen. Het valt allemaal niet mee, maar alleen zo kunnen we er met elkaar alles aan doen om de locaties open te houden voor de kinderen.

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!