Heropening locaties

01-02-2021

Gisteren heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 8 februari de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig opengaan. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie hierover.

Het kabinet volgt daarmee de adviezen van het OMT op, dat adviseerde om basisonderwijs en de kinderopvang, exclusief buitenschoolse opvang (BSO), weer open te stellen. De BSO blijft gesloten, omdat deze groepen kinderen niet altijd gelijk zijn aan die op school, waardoor het openen van de BSO tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden. De BSO blijft wel noodopvang bieden voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie.

De brancheorganisaties zijn blij dat kinderen binnenkort weer naar de opvang en naar school kunnen, maar hebben ook nog veel vragen over hoe de heropening veilig en verantwoord kan. Ook moet het werkbaar zijn voor alle betrokken partijen: voor ons als organisatie, voor onze medewerkers, voor u als ouders/verzorgers en voor de kinderen. 

Het RIVM heeft voorstellen gedaan om de verspreidingsrisico’s op basisscholen en kinderopvanglocaties verder te beperken. Op basis van die voorstellen komt het kabinet op zeer korte termijn met aangepaste richtlijnen. Ook gaan zij in gesprek met de brancheorganisaties over de werkbaarheid.

​De verwachting is dat morgen in de persconferentie of in de loop van de week hierover meer duidelijk wordt en wij zullen u dan ook nog nader informeren over de heropening van de locaties.

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!