Downloads

Ouderportaal

Handleiding van ouderportaal Kindplanner

Handleiding aanpassen ouder kind gegevens

Veelgestelde vragen en antwoorden

UN1EK

Strategisch beleidsplan UN1EK 2014-2018

UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2019-2020

Brochure UN1EK IKC

Informatieboekje

Informatieboekje kinderopvang UN1EK

Flexibele opvangpakketten en tarieven

Tarieven en opvangpakketten 2020 – UN1EK Kinderopvang

Tabel Kinderopvangtoeslag 2020

Voorwaarden voor ruilen en extra opvang

Peuterspeelzalen en startgroepen

Brochure ‘Peuterspeelzalen in Vlaardingen’

Infographic Kinderopvangtoeslagvoor de peuteropvang ‘Wat moet u doen?’

Beleid en ouderbijdragetabel 2019 – peuteropvang Maassluis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden UN1EK opvang

Algemene voorwaarden SchoolXL – tussenschoolse opvang

Algemene Voorwaarden SchoolXL – TSO Kethel

Pedagogogisch beleid

Poster pedagogisch beleid UN1EK 0 – 4 jaar

Poster pedagogisch beleid UN1EK 4 – 13 jaar

Centraal pedagogisch beleid UN1EK

Veiligheid en gezondheid

Mentorschap – Wet IKK 2018

Privacy

Privacyreglement Stichting UN1EK

Overig

Protocol gezonde voeding UN1EK

Richtlijn medicijnverstrekking UN1EK en Medicijnverklaring ouder/verzorger

 

 

 

Share Button