Downloads

Ouderportaal

Handleiding van ouderportaal Kindplanner

Veelgestelde vragen en antwoorden

UN1EK

Strategisch beleidsplan UN1EK 2014-2018

UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2018-2019

Brochure UN1EK IKC

Informatieboekjes

Informatieboekje hele dagopvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Informatieboekje peuterspeelzalen en startgroepen

Flexibele opvangpakketten en tarieven

Brochure tarieven en opvangpakketten 2019

Tabel Kinderopvangtoeslag 2019

Brochure en tarieven en opvangpakketten 2018

Tabel Kinderopvangtoeslag 2018

Voorwaarden voor ruilen en extra opvang

Peuterspeelzalen en startgroepen

Brochure ‘Peuterspeelzalen in Vlaardingen’

Tabel ouderbijdrage 2018 peuteropvang – gemeente Vlaardingen

Tabel ouderbijdrage 2018 peuteropvang – gemeente Schiedam

Beleid en ouderbijdragetabel 2018 peuteropvang – gemeente Maassluis en infographic Kinderopvangtoeslag ‘Wat moet u doen?’

Beleid en ouderbijdragetabel 2019 – peuteropvang Maassluis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden UN1EK opvang 2018

Algemene voorwaarden SchoolXL – tussenschoolse opvang 2018

Algemene Voorwaarden SchoolXL – TSO Kethel

Pedagogogisch beleid

Poster pedagogisch beleid UN1EK 0 – 4 jaar

Poster pedagogisch beleid UN1EK 4 – 13 jaar

Centraal pedagogisch beleid UN1EK

Veiligheid en gezondheid

Mentorschap – Wet IKK 2018

Privacy

Privacyreglement Stichting UN1EK

Overig

Protocol gezonde voeding UN1EK

Richtlijn medicijnverstrekking UN1EK en Medicijnverklaring ouder/verzorger

 

 

 

Share Button