Downloads

UN1EK

Strategisch beleidsplan UN1EK 2014-2018

UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2017-2018

Brochure UN1EK IKC

Informatieboekjes

Informatieboekje hele dagopvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Informatieboekje peuterspeelzalen en startgroepen

Flexibele opvangpakketten en tarieven

Tarieven en flexibele opvangpakketten 2018 – Vlaardingen en Maassluis

Tabel Kinderopvangtoeslag 2018

Peuterspeelzalen en startgroepen

Brochure ‘Peuterspeelzalen in Vlaardingen’

Tabel ouderbijdrage 2018 peuteropvang – gemeente Vlaardingen

Tabel ouderbijdrage 2018 peuteropvang – gemeente Schiedam

Beleid en ouderbijdragetabel 2018 peuteropvang – gemeente Maassluis en infographic ‘Wat moet u doen?’

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden UN1EK opvang 2018

Algemene voorwaarden SchoolXL – tussenschoolse opvang 2018

Algemene Voorwaarden SchoolXL – TSO Kethel 2016

Pedagogogisch beleid

Poster pedagogisch beleid UN1EK 0 – 4 jaar

Poster pedagogisch beleid UN1EK 4 – 13 jaar

Centraal pedagogisch beleid UN1EK

Overig

Protocol gezonde voeding UN1EK

Richtlijn medicijnverstrekking UN1EK en Medicijnverklaring ouder/verzorger