Downloads

Ouderportaal

Handleiding van ouderportaal Kindplanner

Handleiding aanpassen ouder kind gegevens

Veelgestelde vragen en antwoorden

UN1EK

Strategisch beleidsplan UN1EK 2014-2018

UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2019-2020

Brochure UN1EK IKC

Informatieboekje

Informatieboekje kinderopvang UN1EK

Flexibele opvangpakketten en tarieven

Brochure tarieven en opvangpakketten 2019

Tabel Kinderopvangtoeslag 2019

Brochure en tarieven en opvangpakketten 2018

Tabel Kinderopvangtoeslag 2018

Voorwaarden voor ruilen en extra opvang

Peuterspeelzalen en startgroepen

Brochure ‘Peuterspeelzalen in Vlaardingen’

Infographic Kinderopvangtoeslagvoor de peuteropvang ‘Wat moet u doen?’

Beleid en ouderbijdragetabel 2019 – peuteropvang Maassluis

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden UN1EK opvang

Algemene voorwaarden SchoolXL – tussenschoolse opvang

Algemene Voorwaarden SchoolXL – TSO Kethel

Pedagogogisch beleid

Poster pedagogisch beleid UN1EK 0 – 4 jaar

Poster pedagogisch beleid UN1EK 4 – 13 jaar

Centraal pedagogisch beleid UN1EK

Veiligheid en gezondheid

Mentorschap – Wet IKK 2018

Privacy

Privacyreglement Stichting UN1EK

Overig

Protocol gezonde voeding UN1EK

Richtlijn medicijnverstrekking UN1EK en Medicijnverklaring ouder/verzorger

 

 

 

Share Button