Word JIJ mijn collega? Interview Hans Wijma

Het begint bij plezier!

Hans Wijma
Directeur
IKC De Regenboog

“Als je in je vak plezier uitstraalt, komt er uiteindelijk een mooi resultaat terug. Zo maak je verbinding. Dat zie ik ook terug bij UN1EK in de verbinding tussen opvang en onderwijs.”

Hans straalt plezier uit als hij vertelt over zijn functie binnen UN1EK en de mensen en kinderen waarmee hij werkt. UN1EK gaf hem de kans om zich te ontwikkelen in zowel de opvang als in het onderwijs. Daar begon het voor Hans 28 jaar geleden. Gestart als leerkracht en op enig moment gecombineerd met directietaken. Daarna switchte hij naar de kinderopvang, waar hij als manager Kindcentra tientallen peuterspeelzalen en kinderopvanglocaties aanstuurde. Vanaf 2015 werd Hans aangesteld als directeur van de CBS De Regenboog.

Samenwerking

Vanuit de gedachte ‘Hoe sluit je opvang aan op het onderwijs?’ werd de eerder opgedane ervaring in zowel opvang als onderwijs gebruikt. Hans heeft duidelijk voor ogen opvang & onderwijs samen te brengen en in samenwerking van elkaar te leren. Hij vindt het belangrijk om goede omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van het kind. Een voorwaarde hiervoor is inzetten op de kwaliteiten die iemand heeft. De ‘couleur locale’ die iedere UN1EK locatie heeft geldt wat Hans betreft ook voor de individuele medewerkers.

Plezier

In Maassluis heeft hij als IKC directeur opvang & onderwijs samengebracht in IKC De Regenboog. Met observeren, organiseren, stimuleren, evalueren geeft hij leiding aan een mooi en hecht team binnen UN1EK. De sfeer binnen een team moet open en eerlijk zijn. Fatsoenlijk met elkaar omgaan en in vertrouwen met elkaar samenwerken. Normen en waarden en respectvol omgaan zijn belangrijk. Uiteindelijk gaat het om lol hebben in je vak. “Het begint bij plezier. Als je dit als rolmodel naar je team en naar je kinderen uitstraalt, komen er mooie resultaten voor terug”.

Wil jij óók werken in ons UN1EKe team? Kijk dan op werkenbijun1ek.nl

Share Button