De wereld is vol avontuur! UN1EK viert de start van IKC De Schakel

Op donderdag 25 januari viert UN1EK een feestje. Het tiende integraal kindcentrum van UN1EK, IKC De Schakel in de Westwijk, gaat officieel van start.  IKC De Schakel biedt opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. ‘De wereld is vol avontuur!’

Leerpleinen

IKC De Schakel gaat in het komende schooljaar met leerpleinen werken. Internationalisering is een belangrijk thema in het profiel van IKC De Schakel. “Het werken met leerpleinen sluit naadloos aan bij de inhoudelijke koers die we hebben gekozen.”, vertelt IKC directeur Hans de Ruiter. “We merken dat de belevingswereld van sommige leerlingen niet veel groter is dan de Westwijk waar zij wonen. Daar komt bij dat kinderen in deze wijk allerlei verschillende achtergronden hebben. Die twee dingen inspireerden ons om te kiezen voor internationalisering als leidend thema in ons IKC.

De wereld is vol avontuur!

Voor de zaakvakken en de creatieve vakken werken we met IPC onderwijs wat staat voor International Primary Curriculum. Dat houdt in dat we per leerplein steeds één thema hebben dat we vanuit verschillende vakken belichten. Elk thema heeft een internationaal tintje. Kinderen uit twee leerjaren werken na een gezamenlijke introductie in verschillende groepen samen op hun eigen niveau. Daar hebben ze straks op de leerpleinen alle ruimte voor. Met de duurzame verbouwing die we dit jaar hopen te realiseren, vallen vorm en inhoud van het IKC samen. 

Doorlopende leerlijn

De afgelopen jaren hebben de medewerkers van opvang en onderwijs binnen IKC De Schakel benut om toe te werken naar de IKC-vorming. Het opvallende is dat de doorgaande lijn vanuit de peuteropvang naar de basisschool voor kinderen en ouders helemaal geen issue meer is. Ouders die hun kind twee jaar geleden hebben ingeschreven voor de peuterspeelzaal zijn soms verbaasd dat er een aparte inschrijving nodig is als hun kind naar school gaat. “Hoezo, mijn kind zit toch al op De Schakel?” zeggen ze dan. Dat geeft wel aan hoezeer de doorgaande lijn al in hun hoofd zit.”

Lees ook het interview met IKC directeur Hans de Ruiter

Share Button