Uurtarief dagopvang stijgt en kosten kinderopvang dalen in 2019

Vandaag maakt UN1EK de tarieven voor kinderopvang in 2019 bekend. Ondanks een stijging in het uurtarief voor hele dagopvang, gaan de meeste ouders er in 2019 op vooruit omdat de overheid de Kinderopvangtoeslag verhoogt.

Wet IKK

De tariefstijging in de hele dagopvang is het gevolg van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang die in 2018 in werking is getreden. Een aantal verandering uit de Wet IKK wordt per 1 januari 2019 van kracht. Zo gaat de beroepskracht-kind ratio (BKR) voor baby’s per 1 januari 2019 omlaag van vier naar drie baby’s per pedagogisch medewerker.  De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar. Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de pedagogisch medewerkers bij hun dagelijks werk. In de buitenschoolse opvang gaat het aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog van tien naar twaalf kinderen. Bovendien krijgen pedagogisch medewerkers in 2019 een salarisverhoging.

Uurtarief en Kinderopvangtoeslag

Door deze veranderingen stijgt het uurtarief voor hele dagopvang bij UN1EK in 2019 met 9%. Het uurtarief voor buitenschoolse opvang en vakantieopvang blijft in 2019 ongewijzigd. De netto kosten voor kinderopvang dalen voor de meeste ouders omdat de overheid de Kinderopvangtoeslag in 2019 verhoogt.

In de brochure opvangpakketten en tarieven kinderopvang 2019 staan de diverse uurtarieven en flexibele opvangpakketten van UN1EK. In de rekenvoorbeelden voor de netto kosten voor kinderopvang inclusief Kinderopvangtoeslag is de daling in de netto kosten voor ouders goed zichtbaar. Op de website van de Belastingdienst kunnen ouders een proefberekening van de Kinderopvangtoeslag 2019 maken. Via de kostencalculator kunnen ouders in twee stappen een indicatieve berekening maken van de kosten voor hele dagopvang en peuteropvang bij UN1EK.

Ouders van geplaatste kinderen bij UN1EK ontvangen deze week informatie over de nieuwe uurtarieven met gegevens om de Kinderopvangtoeslag in 2019 te laten aanpassen. Het is belangrijk dat ouders dit voor 1 januari 2019 doen.

Opvang en onderwijs in een doorgaande lijn

UN1EK biedt in alle IKC’s hele dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De IKC’s van UN1EK hebben een UN1EK profiel, bijvoorbeeld kunst, natuur, techniek of taal. De binnen- en buitenschoolse activiteiten sluiten op elkaar aan, waardoor kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Ouders zijn van harte welkom voor een rondleiding in onze kindcentra zodat zij kunnen ontdekken in welke locatie hun kind zich thuis voelt en zich kan ontwikkelen.

Share Button