UN1EK volop in ontwikkeling

 

UN1EK Onderwijs & Opvang timmert hard aan de weg om de problemen in de opvang en het onderwijs aan te pakken. Of het nu gaat om problemen met armoede in het onderwijs of de arbeidsmarktkrapte, het valt ook de landelijke politiek op en onze oplossingen worden genoemd als voorbeeld voor anderen.

IKC Prins Willem Alexander als voorbeeld voor omgaan met armoede op scholen

Zo staat het verhaal van IKC Prins Willem Alexander als één van de initiatieven centraal in de brochure “Omgaan met armoede op scholen – De keten doorbreken” van de Rijksoverheid.

Opgroeien in armoede heeft een grote impact op de ontwikkeling van een kind en daar wil minister Slob iets aan doen. Scholen vindt hij hierin belangrijk. Leraren en leerlingen hebben veel contact, wat de klas een uitgelezen plek maakt om armoede op te merken. In samenwerking met gezinnen en lokale partners kan er vervolgens worden ingegrepen en ondersteund. Hij heeft daarom een brochure ontwikkeld met daarin een aantal mooie initiatieven van scholen waar alertheid rondom armoede hoog op de agenda staat. Deze initiatieven kunnen dienen als inspiratiebron voor anderen en één van deze scholen is de UN1EK IKC Prins Willem Alexander: ‘Bij ons zijn meedoen en meetellen dé toverwoorden’. Aangepaste schoolreisjes, bemiddeling met het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de buitengroep voor de peuters, de ouderkamer en de boodschappentas zijn allemaal initiatieven met maar 1 doel en dat is om alle kinderen en alle ouders mee te laten doen en mee te laten tellen binnen de school, zodat er geen onderscheid is tussen mensen die het wel en niet kunnen betalen. En niet door de portemonnee te vullen, maar wel door mee te denken en te ondersteunen.

Download hier de brochure “Omgaan met armoede op scholen – De keten doorbreken” van de Rijksoverheid.

 

 

UN1EK als voorbeeld voor oplossingen rond personeelstekorten in de kinderopvang

Andere problematiek is het personeelstekort in de kinderopvang. In een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gaat de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierop in. Daarin wordt aangegeven dat werkgevers in de kinderopvang de verantwoordelijkheid hebben om in te spelen op de veranderende omstandigheden binnen de kinderopvang en de krapte in de arbeidsmarkt.

Als voorbeeld van een creatieve oplossing om personeel aan te trekken wordt de samenwerking tussen UN1EK en Albeda College in Vlaardingen genoemd. Het samen leer-werkplekken in de kinderopvang aanbieden, waar mbo-studenten Pedagogisch Werk worden opgeleid, wordt gezien als een goed voorbeeld van hoe partijen reageren op de toegenomen personeelsvraag. Ook bij het andere voorbeeld is UN1EK betrokken, namelijk het opleidingstraject van de kinderopvangorganisaties SKCN, SKV (de naam van onze opvangorganisatie voor de fusie tot UN1EK) en SKPC. Binnen een jaar kan een student hierin een volwaardig mbo-diploma pedagogisch medewerker niveau 3 behalen. De kinderopvangorganisaties financieren de opleiding, voorzien een stageplek en iedere geslaagde krijgt een baangarantie van een jaar.

Lees hier de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidsmarktkrapte.

 

UN1EK ontwikkelt door…

Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit doen wij in de vorm van Integraal Kindcentra (IKC) waarin opvang en onderwijs samenkomen. In een IKC werken veel professionals vanuit een verschillende opleidingsachtergronden aan de ontwikkelingsperspectieven van de kinderen. Hier zijn interprofessionele vaardigheden voor nodig die nog niet voldoende terugkomen in de huidige opleidingen. Werkgevers en beroepsopleidingen hebben daarom de handen ineengestoken: zij willen de toekomstige professionals goed voorbereiden op een toekomst waarin interprofessioneel werken en een inclusieve benadering vanzelfsprekend is.  Zo is de pilot ‘Brede Route: interprofessioneel leren werken’ ontstaan.

UN1EK werkt in deze pilot samen met alle relevante opleidingen, te weten de ROC’s (Pedagogisch medewerker 4), Pedagogisch Educatief Professional (AD) Pabo (PV3) en Social Work – Jeugd (LWG) om een gezamenlijk stageplan te ontwikkelen voor deze studenten.

Het doel is om door middel van gezamenlijke stages elkaars taal te verstaan, goed te weten wat de expertise van de ander is (en waar ze zelf goed in zijn) en hoe ze samen een meerwaarde voor de kinderen kunnen vormen.

Het resultaat van deze samenwerking is dat in september 2019 de eerste stages starten, o.a. binnen 3 IKC’s van UN1EK. We komen hier dus zeker op terug!

 

Share Button