UN1EK behoudt HKZ-ISO certificaat in 2019

Deze week ondergingen onze locaties voor kinderopvang en de afdelingen op het UN1EK servicebureau een externe audit.

UN1EK heeft het HKZ-ISO certificaat voor alle locaties en alle vormen van opvang in alle locaties: hele dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en het gastouderbureau. Wij werken voortdurend aan risicobeheersing en aan kwaliteitsverbetering door middel van een kwaliteitssysteem. Onze uniforme werkwijze van onze medewerkers is beschreven in beleidsstukken, procedures, protocollen en werkinstructies. Deze zijn vastgelegd in een digitaal kwaliteitshandboek Manual Master, dat voor alle medewerkers is te raadplegen.

Alle kindercentra en peuterspeelzalen van UN1EK zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD regelmatig inspecties uit. U kunt de GGD inspectierapporten van alle locaties inzien via de website van het LRK.

De uitkomst van de externe audit: we mogen het HKZ-ISO certificaat ook het komend jaar behouden en met trots dragen.

Share Button