UN1EK behoudt HKZ certificaat

UN1EK Kinderopvang mag het HKZ-ISO certificaat ook in 2017 behouden. Door middel van een externe audit door keurmerkinstituut TÜV Nederland werd deze week onderzocht of onze locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzalen en gastouderbureau Groot in Klein (onderdeel van UN1EK) nog voldoen aan de eisen die de HKZ-certificering stelt; de hoogste kwaliteitseisen die in de sector kinderopvang gelden.

UN1EK werkt met een digitaal kwaliteitssysteem, waarin werkinstructies, beleidsstukken en protocollen en procedures zijn vastgelegd. Het kwaliteitshandboek kan op de werkvloer geraadpleegd worden door alle medewerkers. Zo waarborgen we dat we in alle locaties dezelfde procedures volgen, dat we voldoen aan strenge kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving én dat de pedagogische kwaliteit op orde is.

“De GGD en de brandweer controleren jaarlijks of onze locaties voldoen aan wettelijke eisen en regelgeving. Daarnaast voeren we jaarlijks de RIE ‘arbo’ en ‘veiligheid en gezondheid’ in alle locaties uit. UN1EK kiest ervoor om ook HKZ-ISO gecertificeerd te blijven. De jaarlijkse interne en externe audits en ons verbetersysteem houden ons scherp op het gebied van kwaliteitsmanagement. We willen op alle vlakken de beste opvang voor kinderen bieden. Het HKZ-ISO certificaat is een extra garantie voor ouders dat de kwaliteit van onze opvang op orde is.”