UN1EK steunt prikactie op 27 juni

Op dinsdag 27 juni starten veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front PO in actie hebben tot deze prikactie opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Op 27 juni zullen zij hierover een petitie aanbieden in Den Haag.

Steun vanuit UN1EK

Het college van bestuur van UN1EK steunt de actie van leerkrachten. UN1EK vindt dat álle professionals die zich bezighouden met de doorgaande ontwikkeling en leerlijn van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar een passende beloning voor hun werk moeten krijgen. “We willen ook in de toekomst goede en gemotiveerde leraren en pedagogisch medewerkers hebben om het beste onderwijs en de beste opvang voor kinderen te kunnen bieden. Met nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen, verlagen we de werkdruk voor onze medewerkers en verhogen we de kwaliteit van het onderwijs en de opvang die wij bieden.”

Prikactie op 27 juni

Een aantal scholen van UN1EK opent op 27 juni een uur later de deur of geeft op een andere manier vorm aan de prikactie. Ouders zijn vorige week geïnformeerd door de directeur van de school / het IKC. “Wij vragen aan ouders van de scholen die meedoen aan de prikactie, om zich solidair met de actie van onze leerkrachten te tonen en hun kind op 27 juni een uur later naar school te brengen. Als dit tot onoverkomelijke problemen leidt, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur van het IKC / de school.”

Alle ouders kunnen een petitie tekenen om hun steun aan de actie van leerkrachten te betuigen.

Scholen hebben een marge ingebouwd in de onderwijstijd op jaarbasis; de prikactie leidt niet tot een tekort in onderwijstijd.