PO front roept leerkrachten op tot staking op 5 oktober

PO front – het samenwerkingsverband tussen de onderwijsvakbonden, PO-inactie en de PO raad – heeft bekend gemaakt dat zij alle leerkrachten in het basisonderwijs oproepen om op donderdag 5 oktober te staken. De inzet van PO front is dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. PO front vraagt alle werknemers in basis- en speciaal onderwijs om op 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie, om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. #pocoderood

Het college van bestuur van UN1EK heeft begrip voor de actie van leerkrachten. UN1EK vindt dat álle professionals die zich bezighouden met de doorgaande ontwikkeling en leerlijn van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar een passende beloning voor hun werk moeten krijgen. We willen ook in de toekomst gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten voor de klas hebben om het beste onderwijs voor kinderen te kunnen bieden. Met nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen, proberen we de werkdruk voor onze medewerkers te verlagen en de kwaliteit van het onderwijs en de opvang die wij bieden te verhogen.

In de komende weken inventariseren de directeuren van onze scholen en IKC’s of leerkrachten gebruik willen maken van hun individuele recht om te staken. Via onze scholen en IKC’s worden ouders nader geïnformeerd over de mogelijke sluiting van de school op 5 oktober.