Nieuwe directeuren De Groene Hoek en Het Anker

Het einde van het schooljaar nadert. Onze scholen en IKC’s bereiden zich voor op de afsluiting van het huidige schooljaar, op zes weken zomervakantie en op de start van het nieuwe schooljaar. De nieuwe groepsindeling voor alle leerlingen is rond en de formatie van alle teams is in kaart gebracht.

Nieuwe directeuren

Twee van onze scholen krijgen met ingang van volgend schooljaar een nieuwe directeur. Op voordracht van de BAC (sollicitatie commissie) en met instemming van de medezeggenschapsraad hebben wij mevrouw Sibel Karaca per 1 augustus benoemd als directeur van CBS Het Anker en mevrouw Suzan Stolze-Van Rijn als directeur van CBS De Groene Hoek.

Vanmiddag nemen wij afscheid van Peter Ekhart, de huidige directeur van CBS Het Anker. Hij gaat na een periode van ruim 43 jaar in het onderwijs, op 1 september met pensioen. Peter heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Het Anker. Zijn enthousiaste en betrokken inbreng gaan wij missen. Wij wensen hem en zijn vrouw een mooie tijd!

Mevrouw Stolze en mevrouw Karaca zullen zichzelf bij aanvang van het nieuwe schooljaar nader voorstellen aan de leerlingen, ouders, collega’s en samenwerkingspartners van de scholen. Wij hebben er vertrouwen in dat beide directeuren onze scholen voortvarend en deskundig zullen leiden, vanuit de visie en strategie van UN1EK.

Wij heten hen namens alle collega’s van harte welkom bij UN1EK!

Eric Boerhout en Claudia Doesburg, college van bestuur