Nieuwe beslisboom voor opvang en onderwijs

Vanwege nieuwe regelgeving is de beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school, aangepast. Er zijn een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd dus het is belangrijk dat iedereen vanaf nu met deze nieuwe beslisboom gaat werken.

 

Wat is er aangepast?

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 1 juli 2020:

 

Beslisboom 0 t/m 6 jaar

 • De inleiding is ingekort omdat niet alle informatie meer relevant is.
 • Het antwoord op de eerste vraag leidt nu tot twee verschillende vervolgvragen waar voorheen zowel het antwoord ‘ja’ als ‘nee’ tot dezelfde vervolgvraag leidde.
 • Voor het contactmoment met iemand met corona hoeft niet langer 14 dagen worden teruggekeken: dat is nu 10 dagen.
 • Er wordt nu bij de vragen vanuit gegaan dat het kind ook onderdeel van het huishouden is waardoor er geen dubbelingen meer in de vragen zitten.
 • De formulering van sommige vragen is aangepast zodat deze zo min mogelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden.
 • Er is informatie toegevoegd over testen en thuisblijven.
 • Het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid is toegevoegd.

 

Beslisboom 7 t/m 12 jaar

 • De inleiding is ingekort omdat niet alle informatie meer relevant is.
 • Voor het contactmoment met iemand met corona hoeft niet langer 14 dagen worden teruggekeken: dat is nu 10 dagen.
 • Er wordt nu bij de vragen vanuit gegaan dat het kind ook onderdeel van het huishouden is waardoor er geen dubbelingen meer in de vragen zitten.
 • De formulering van sommige vragen is aangepast zodat deze zo min mogelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden.
 • Er is informatie toegevoegd over testen en thuisblijven.
 • Het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid is toegevoegd.

 

Geen vragenlijst meer

Omdat is gebleken dat in de praktijk meer met de beslisboom wordt gewerkt dan met de vragenlijst, is er geen nieuwe versie van de vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten die reeds zijn gedownload kunnen niet meer worden gebruikt.

Beslisboom terugkeer uit oranje of rood gebied vervallen

Door de aangepaste regelgeving is de beslisboom voor kinderen die terugkomen uit oranje of rode gebieden komen te vervallen. Ook kinderen van 0 tot 4 jaar mogen in dat geval weer naar de opvang. Tenzij er iemand in het huishouden van het kind corona, koorts of benauwdheid (corona-gerelateerde klachten) heeft.

 

Kijk voor meer informatie op de website van Kinderopvangtotaal. Voor het downloaden van de nieuwe beslisboom kunt u terecht op de website van BOinK.

Share Button