Terug naar het overzicht

IKC Ambacht

Vanuit één organisatie en één team met één visie en missie biedt IKC Ambacht hele dagopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang en activiteiten in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

IKC Ambacht is gevestigd in Vlaardingen Ambacht en is verdeeld over drie locaties:
• De hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar aan de Pompenburgsingel 91;
• De peuterspeelzaal en basisschoolgroepen 1 en 2 en voor-, tussen- en naschoolse opvang in het karakteristieke schoolgebouw in de Chrysantstraat 7;
• De basisschoolgroepen 3 t/m 8 met voor, tussen en naschoolse opvang aan de Goudsesingel 100.

Met hart en hoofd en handen

Alle medewerkers van IKC Het Ambacht werken als een team, vanuit een visie waarbij kinderen ‘met hart en hoofd en handen’ prettig, gelukkig en veilig kunnen spelen, leren en opgroeien. Opvang en onderwijs wordt gegeven in een sfeer van respect en vertrouwen en is specifiek gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind.

De principes van de Kanjertraining vormen bij IKC Ambacht het hart van de pedagogische visie en de doorgaande lijn binnen onderwijs en opvang. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerde Kanjertrainers. Met de Kanjertraining leren kinderen om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier op te lossen. De Kanjertraining geeft de kinderen handvatten in sociale situaties, zoals samenwerken, kritiek durven geven en kunnen ontvangen, het heft op een goede manier in eigen handen nemen en stoppen met pestgedrag.

Share Button
IKC Ambacht
Chrysantstraat 7 / Goudsesingel 1003135 HG / 3135 CCVlaardingen010-4352399
 LRK nummerE-mailadresTelefoonnummer
Basisonderwijs010-4352399
 
Tussenschoolse opvang06-42614712
 
Buitenschoolse opvang181132308directie@ikcambacht.nl06-42886367
BSO Ambacht – Goudsesingel, Goudsesingel 100, 3135 CC, Vlaardingen
Buitenschoolse opvang131570730directie@ikcambacht.nl06-81208953
BSO Ambacht – Chrysantstraat, Chrysantstraat 7, 3135 HG, Vlaardingen
Hele dagopvang235770115directie@ikcambacht.nl06-52360390
IKC Ambacht – hele dagopvang, Pompenburgsingel 91, 3135 PS, Vlaardingen
Peuteropvang563316640directie@ikcambacht.nl06-21574506
PSZ Ambacht, Chrysantstraat 7, 3135 HG, Vlaardingen