In gesprek met… Anita van Dam, directeur van De Bavinck

Directeur Anita van Dam en haar team leverden de afgelopen jaren een echt huzarenstukje. Vanuit een lastige uitgangspositie ontwikkelden zij De Bavinck in Vlaardingen tot een bloeiend IKC-in-wording. Dankzij professionele ondersteuning en een goede samenwerking met ouders is De Bavinck er helemaal klaar voor om in 2019 officieel IKC te worden. Sterker nog, in gedachten is het team al bezig met de volgende stap: groepsdoorbrekend onderwijs. En daarna, wie weet, onderwijs vanaf twee jaar.

Bekroning op het werk

“De officiële opening van IKC De Bavinck moet nog plaatsvinden, maar dat is eigenlijk alleen een formaliteit. In ons dagelijks werk zijn en voelen we ons allang een IKC. We hebben alles in huis behalve hele dagopvang, we hebben een nauwe samenwerking tussen onderwijs en opvang onder één directeur en we hebben een heldere en eenduidige visie en missie voor het hele IKC. Bovendien hebben we een sterk profiel dat onze hele organisatie past als een ouwe jas. Als we in juni 2019 de ballonnen oplaten tijdens de feestelijke opening, is dat dus vooral de bekroning op al het werk dat we al gedaan hebben,” zo vertelt Anita.

Eerste contouren

“Zo’n zes jaar geleden werden de eerste contouren voor ons IKC geschetst, tijdens een ‘diner pensant’. Tijdens dat denkdiner zaten de medewerkers van de Bavinckschool en die van peuterspeelzaal Olleke Bolleke samen aan tafel om te filosoferen over een gezamenlijke toekomst. Olleke Bolleke zat toen in een prachtige groene omgeving; de kinderen liepen daar tussen de kippen. Tegelijkertijd zagen we dat veel leerlingen van de Bavinckschool van huis uit niet erg bezig waren met de thema’s beweging, gezonde voeding en milieu. Terwijl de heelheid van de schepping ons als christelijke organisatie erg aan het hart gaat. Dat we ons richtten op ‘Groen en Gezond’ was dus eigenlijk vanzelfsprekend. Daardoor hadden we vanaf het prille begin houvast van een breed gedragen profiel, waar we gezamenlijk invulling aan konden geven.

Met z’n allen één

“Als IKC wil je kinderen 52 weken per jaar dagelijks van zeven tot zeven een veilig klimaat bieden.”

In 2014 betrokken we als brede school ons prachtige nieuwe gebouw aan de Da Costastraat. In eerste instantie nog onder twee namen: Bavinckschool, BSO De Bavinck en peuteropvang Olleke Bolleke. Na een jaar zeiden de medewerkers van de opvang uit zichzelf: laat die naam maar vallen, we zijn nu toch met z’n allen één. Schitterend natuurlijk dat die ontwikkeling zo organisch is verlopen. We zien opvang en onderwijs ook echt als gelijkwaardig. Dat kan ook niet anders: als IKC wil je kinderen van 2 tot 13 jaar, 52 weken per jaar dagelijks van zeven tot zeven een veilig klimaat bieden. Dat krijg je alleen voor elkaar als je op gelijke voet samenwerkt.

Het tij gekeerd

Dat een veilig klimaat geen vanzelfsprekendheid is, weten we bij De Bavinck maar al te goed. Zo goed als we ons nu als IKC ontwikkelen, zo slecht hadden we het binnen de school een aantal jaren geleden. Leerkrachten voelden zich niet gehoord en gesteund, en een kleine groep mensen maakte de dienst uit. Het ontbreken van een gevoel van veiligheid was echt een issue, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. Daaroverheen kwam ook nog 14 maanden inspectietoezicht. In vijf jaar tijd hebben we keihard gewerkt en gezamenlijk het tij gekeerd. De steun van ouders en de medewerkers en een managementtraject voor mij als directeur zijn in deze periode héél waarde(n)vol gebleken!

Actiever samenwerken

“We betrekken ouders doelbewust met hun eigen talenten bij het IKC.”  

Wat de steun van de ouders betreft was er een paar jaar geleden een kantelpunt. Er was een aanvaring tussen een ouder en de school tijdens een ouderavond. Op dat moment stond een groep ouders op die zei: wij denken dat de school actiever moet samenwerken met ouders, en daar willen wij op een positieve manier invulling aan geven. Sindsdien betrekken we ouders doelbewust met hun eigen talenten bij het IKC. Er is onder meer een klankbordgroep opgericht en we hebben een visie op ouderbetrokkenheid opgesteld. Daarnaast hebben we een app waarmee we contact houden met ouders. Voor de aansturing van de opvang hebben we zelfs iemand geworven uit ons ouderbestand. Zij weet precies hoe we ons ouderkapitaal moeten aanspreken. Zo hebben we een draai van 180 graden gemaakt in de relatie met ouders.

Snoepje van de maand

Het managementtraject voor directeuren was een andere grote stap. In een situatie met inspectietoezicht en ontevreden ouders dacht ik: hoe ga ik dat volhouden? Maar het bleek het snoepje van de maand te zijn. In een klein clubje worden ondergedompeld in kennis heeft ontzettend veel opgeleverd. Het belangrijkste was wegkomen uit ‘angstdenken’, en gaan uitdragen dat ons IKC een succes zou worden. We hadden en hebben fantastische mensen, een schitterend gebouw en de inspectie geeft aan dat de kwaliteit weer op orde is. Toen we zagen dat we de ouders ook weer mee kregen, ging de knop helemaal om: De Bavinck staat er!

Dubbelrollen

Onderwijs en opvang lopen in de praktijk op allerlei manieren in elkaar over, onder meer door de dubbelrollen die we aan het creëren zijn. We hebben een pedagogisch medewerker die ook twee dagen voor de jongste kleuters staat. Een ouder die bezig is met een opleiding pedagogisch medewerker 4 springt bij in zowel onderwijs als opvang. En we hebben weliswaar een aparte teamleider opvang, maar de taken binnen het managementteam zijn niet strikt langs de lijnen van opvang en onderwijs verdeeld. Daardoor geven we eigenlijk als vanzelfsprekend vorm aan de doorlopende lijn.

Groen en Gezond

Ons profiel Groen en Gezond komt terug in al onze dagelijkse activiteiten. We hebben twee Gezonde School-vignetten, eentje voor ons voedingsbeleid en eentje in het kader van milieu en natuur. Nu zijn we met een derde vignet bezig in het kader van sport en beweging. Elke week zijn er drie fruitdagen en woensdag is waterdag op De Bavinck. Onze buitenruimte is voor een groot deel ingericht op basis van ons profiel. Zo hebben we een deel groen, met onder meer een ‘honey highway’: een strook bloemen waar bijen op af komen. Er is ook gras voor de waterafvoer en voldoende ruimte voor kinderen om kriebelbeestjes te zoeken. Daarnaast is er de Bavinck Arena, onze buitenleerplek. Tot slot hebben we een deel van het plein bewust bestraat, omdat veel kinderen een plek willen hebben voor balsporten. Dat hoort natuurlijk óók bij ‘gezond’.

Groepsdoorbrekend werken

“Ons aanbod zal in de toekomst steeds meer groepsdoorbrekend zijn.”

Onze ambities voor de toekomst? Wij denken dat het leerstofjaarklassensysteem op zijn eind loopt. Ons aanbod zal in de toekomst steeds meer groepsdoorbrekend zijn. In groep 1 en 2 zijn we daar al rustig aan mee begonnen. Verder denken we dat de tijd rijp is voor een verdiepend aanbod in de peuteropvang vanaf twee jaar. Daar zit namelijk een kansongelijkheid: tegen de tijd dat ze vier zijn, hebben veel kinderen al een achterstand opgelopen, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Een speelse onderwijsvorm op een paar dagdelen per week zou daar al verandering in kunnen brengen. Zo willen we in de toekomst nog verder inzetten op de eigen ontwikkelingslijn van ieder kind!

 

Share Button