Film over ouderbetrokkenheid bij Kindcentrum Prins Willem Alexander in première!

De gemeente Vlaardingen heeft eind 2017 een film over ouderbetrokkenheid gemaakt in Kindcentrum Prins Willem Alexander. Kindcentrum Prins Willem Alexander biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het prachtige gebouw in de Westwijk in Vlaardingen werd zes jaar geleden officieel geopend. In de Westwijk wonen mensen van uiteenlopende culturen en nationaliteiten; in Kindcentrum Prins Willem Alexander zijn alle kinderen én ouders welkom.

Ouders zijn welkom

“Je welkom voelen is belangrijk: het gaat om saamhorigheid.”vertelt IKC directeur Peter van der Windt. “Medewerkers, ouders en kinderen hebben elkaar hard nodig om kinderen hun talenten en kansen te laten ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat ouders veel aanwezig zijn in ons kindcentrum. We weten dat wanneer zij belangstelling hebben voor wat er gebeurt in het kindcentrum, het goed gaat met hun kind.

Ouders worden regelmatig uitgenodigd in de groep; dat begint al in de hele dagopvang. We organiseren themabijeenkomsten, cursussen en taallessen voor ouders. In de ouderkamer ontmoeten zij elkaar; hier ontstaan waardevolle contacten en mooie vriendschappen.”

Extra ondersteuning en uitdaging

De ontwikkeling van kinderen in Kindcentrum Prins Willem Alexander is divers. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bieden we extra leertijd. Voor kinderen die extra uitgedaagd willen worden is er de Topklas. Taal is het sleutelwoord in ons IKC; we zijn er trots op dat een van de mooiste en grootste jeugdbibliotheken in het land is gevestigd in ons kindcentrum. Kinderen en ouders uit de wijk zijn er welkom om boeken te lenen. Zij leren van onze mediacoach onder andere hoe zij veilig informatie op internet kunnen opzoeken.

Bekijk de film over Kindcentrum Prins Willem Alexander en zie hoe gastvrijheid en ouderbetrokkenheid de spil vormen rond de ontwikkeling van alle kinderen.

Lees ook het interview met IKC directeur Peter van der Windt.

Share Button