Terug naar het overzicht

Buitenschoolse opvang

UN1EK biedt flexibele buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In onze brochure opvangpakketten en tarieven leest u meer informatie.

Voorschoolse opvang Opvang vanaf 7.30 uur tot aanvang schooltijd. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen lopend of met de UN1EK kidsbus op tijd naar school worden gebracht.

Verlengde voorschoolse opvang
In een aantal kindcentra kunt u gebruik maken van verlengde voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur, inclusief een gezond ontbijt! Vraag naar de mogelijkheden bij de manager kindcentrum.

Naschoolse opvang
Opvang vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen op van school of regelen vervoer met de UN1EK kidsbus. In onze IKC’s is er aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Verkorte naschoolse opvang op woensdagmiddag of vrijdagmiddag, na schooltijd tot 15:30 uur.

Flexibele voor- of naschoolse opvang
Minimaal twee dagdelen per week voor- of naschoolse opvang op wisselende dagen. U geeft het gewenste opvangrooster voor uw kind minimaal drie weken vooruit door via het ouderportaal van Kindplanner. Aan de hand van uw rooster wordt in het kindercentrum bekeken in welke stamgroep uw kind wordt geplaatst. Flexibele opvang is per kindercentrum beperkt beschikbaar.

Vakantieopvang
Tijdens de schoolvakanties bieden onze kindercentra vakantieopvang van 7.30 tot 18.30 uur. U kunt op drie manieren gebruik maken van vakantieopvang:
– 12 weken ‘all inclusive’ vakantieopvang: in alle schoolvakanties, inclusief Goede Vrijdag en de vrijdag na Hemelvaart (voordeeltarief)
– naar keuze: 3 tot 9 weken vakantieopvang per kalenderjaar (basistarief)
– flexibele vakantieopvang: per schoolvakantie per dag, op basis van beschikbaarheid (flexibel tarief).

Via het ouderportaal van Kindplanner reserveert u flexibele vakantieopvang. Wwanneer u gebruik maak van een 3 tot 9 weken pakket geeft u via Kindplanner door wanneer uw kind al dan niet aanwezig is bij de vakantieopvang.

Studiedagen opvang
Op studiedagen van school (buiten de schoolvakanties) kunt u bij de buitenschoolse opvang gebruik maken van ‘studiedagen opvang’. U vraagt dit aan via het ouderportaal van Kindplanner.

Ruilen of extra opvang
Ruilen van dagdelen of afnemen van incidentele extra opvang is mogelijk, mits de groepsbezetting dit naar oordeel van de pedagogisch medewerkers toelaat. Lees de voorwaarden. U vraagt ruilen en extra opvang aan via het ouderportaal van Kindplanner.

Sport outdoor BSO
De sport outdoor BSO van UN1EK staat volledig in het teken van binnen en buiten sporten en spelen. Onder begeleiding van ervaren sportinstructeurs maken kinderen kennis met diverse sporten en ondernemen zij diverse sport- en spelactiviteiten. De sport outdoor BSO is gevestigd in sportcentrum Polderpoort in Vlaardingen. Bij de sport outdoor BSO zijn alle kinderen van 7 tot 13 jaar van alle basisscholen welkom. In de schoolweken wordt het vervoer (per taxi of UN1EK kidsbus) van basisscholen in Vlaardingen naar de sport outdoor BSO geregeld.

Zwemles tijdens de BSO
Een aantal kindcentra biedt voor kinderen vanaf 5 jaar die nog geen zwemdiploma A hebben, zwemles tijdens de naschoolse opvang bij zwembad De Kulk (Vlaardingen) en Dol-fijn (Maassluis). U betaalt extra kosten voor zwemles en vervoer. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling klantenservice via 010 – 435 56 11.

Share Button