Terug naar het overzicht

Basisonderwijs

UN1EK heeft 12 integrale kindcentra (IKC 0 – 13 jaar) en 4 scholen voor christelijk primair onderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Onze IKC’s:

  • hebben elk hun eigen karakter;
  • zijn herkenbaar als deel van een groter geheel;
  • spelen in op veranderingen die zich voordoen in de samenleving;
  • bieden een veilig en goed leef- en leerklimaat.
  • De medewerkers spelen een belangrijke rol.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De IKC’s ontvangen van de overheid geld om alle kinderen les te kunnen geven. Maar we willen op de IKC’s zo nu en dan ook graag andere dingen doen. Zo vieren we bijvoorbeeld kerst en Sinterklaas en hebben we jaarlijks een sportdag. Om deze extra activiteiten te kunnen betalen vragen we alle ouders om een vrijwillige financiële bijdrage. Jaarlijks wordt de hoogte van deze vrijwillige bijdrage vastgesteld in overleg met de IKC-raad. De vrijwillige ouderbijdragen worden beheerd door de Ouderraad. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt ieder jaar verantwoording afgelegd aan de ouders in de IKC raad.

Voor het betalen van de vrijwillige bijdrage ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar een factuur. Maar zij zijn niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Als zij de factuur niet kunnen of willen betalen kan het kind toch deelnemen aan de activiteiten.

Share Button