Bestuur en raad van toezicht

College van bestuur

Voorzitter college van bestuur:
Eric Boerhout,
e-mail: e.boerhout@un1ek.nl
Lid college van bestuur:
Claudia Doesburg,
e-mail: c.doesburg@un1ek.nl

Lees het interview met Eric Boerhout en Claudia Doesburg.

Raad van toezicht

Voorzitter: Luc Verburgh
Leden: Caty Bulte, Corine Dijkstra, Ad Vogel, Guus de Wit, Raymond Kaitjily

De raad van toezicht  van UN1EK is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van het college van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Bijzondere aandacht heeft de toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, de bescherming en veiligheid van kinderen en medewerkers. De governance codes kinderopvang én goed onderwijs waarin de normen zijn omschreven voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing zijn hierbij leidend.

Lees meer informatie over de raad van toezicht in het UN1EK jaarmagazine

Share Button