AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De wetgeving is van toepassing voor alle organisaties in de EU.

UN1EK:

  • wil voldoen aan de wet;
  • wil de persoonsgegevens en privacy van kinderen, ouders en medewerkers beschermen;
  • respecteert de toestemming van ouders om beeldmateriaal van kinderen al dan niet te gebruiken en/of delen;
  • streeft naar werkbare procedures voor medewerkers.

Bekijk de presentatie aan medewerkers van UN1EK.

Lees de privacy verklaring voor de website UN1EK.

Lees het privacyreglement van UN1EK.

Bekijk het toestemmingsformulier voor ouders voor gebruik van beeldmateriaal van hun kind

Lees de procedure melden van een datalek.

Functionaris gegevensbescherming AVG.

Meld een datalek binnen 24 uur per e-mail via avg-meldingen@un1ek.nl

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden.

Vragen? Stuur een mail aan avg-vragen@un1ek.nl

 

Share Button