De Brede Route

19-10-2020

Om ons heen zien we steeds meer samenwerking ontstaan tussen onderwijs, opvang en zorg. In een IKC werken veel professionals vanuit een verschillende opleidings-achtergrond aan de ontwikkelingsperspectieven van kinderen van 0-13 jaar. Echter, de huidige beroepskrachten hebben zich in hun studietijd onvoldoende kunnen verdiepen in het samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Omdat we in een IKC kinderen willen begeleiden vanuit meerdere invalshoeken hebben we juist daar interprofessionele vaardigheden nodig. Het zou enorm helpen als medewerkers elkaars taal verstaan, goed weten wat de expertise van de ander is (en waar we zelf goed in zijn) en hoe ze samen een meerwaarde voor de kinderen kunnen vormen.  

Werkgevers kinderopvang, schoolbesturen en beroepsopleidingen hebben de handen ineen gestoken: zij willen jou goed voorbereiden op een toekomst waarin interprofessioneel werken en een inclusieve benadering vanzelfsprekend is. Daarmee is meteen ook het doel van De Brede Route helder. Naast het verwerven van de competenties die je nodig hebt voor je eigen vak, leer je in je stage ook je collega’s met een andere opleidingsachtergrond kennen en ga je zien hoe je samen meer voor kinderen kunt betekenen dan alleen.

Uitgangspunten bij de Brede Route

Een vak leren
Je loopt de stage die voor je opleiding gebruikelijk is. Het is beslist de bedoeling dat je in de Brede Route net zoals je klasgenoten leert om een goed pedagogisch medewerker, of leerkracht, of onderwijsassistent, of social worker, of pedagogisch coach / leraar-ondersteuner te worden. Alle beroepsopleidingen hebben daarvoor verschillende stage-regelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voor elke opleiding ‘normale’ aantal stagedagen per week, leerjaar, stage-opdrachten, begeleiding vanuit de praktijklocatie en vanuit school.  Daarnaast is er voor gezorgd dat tenminste één dagdeel per week alle stagiairs aanwezig zijn op het IKC zodat jullie tijdens dat dagdeel twee uur met elkaar interprofessioneel kunnen leren werken.

Interprofessioneel leren werken
Met andere stagiairs van verschillende opleidingen in het IKC vorm je een Interprofessioneel Studenten Team (IST). Zo’n 2 uur per week leer je onder begeleiding dat er meerdere professionele invalshoeken zijn in de begeleiding van kinderen, en dat die elkaar kunnen versterken mits je daar met elkaar doelgericht aan werkt. Het gaat dan om doorgaande leerlijnen, verbindingen en het weten van elkaars expertise. Ook worden de grenzen van je eigen discipline helder en leer je wanneer het slim is om met een andere collega na te denken wat nodig is om de ontwikkelingskansen van de kinderen binnen het IKC te vergroten.

Deel deze pagina:

Contact

Neem contact met ons op!


Het UN1EK Bestuursbureau is gevestigd in Vlaardingen. Op onze locatie in de Emmastraat werken de collega’s van het bestuur, de klantenservice en de afdelingen P&O, financiën, facilities, kwaliteit en communicatie. Op de pagina Bestuursbureau vind je de snelste manier om met onze medewerkers van deze afdelingen contact op te nemen. Of vul het contactformulier in, dan reageren wij zo snel mogelijk!


Neem contact op!