Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png Nieuwsbrief maart 2023
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Samen vooruit!

2023 zijn we mooi met elkaar gestart en dit willen we graag doorzetten! Om dit gevoel door te zetten, gaan we graag in gesprek met elkaar. Er hebben fijne 'Inspiratie & samen vooruit' bijeenkomsten plaatsgevonden tussen medewerkers en het bestuur van UN1EK. We zijn in gesprek gegaan over de toekomst van UN1EK, de verschillende peilers en onze visie voor de komende jaren.

Met de nog altijd toenemende personeelstekorten en werkdruk vinden we het belangrijk om met elkaar te praten over oplossingen. We vinden de mogelijkheid tot groeien en leren, de veiligheid en het welzijn voor uw kind(eren) nog altijd het allerbelangrijkste.

Om een stuk van het personeelstekort te tackelen, starten we binnenkort met een wervingscampagne. We gaan dit groter en gerichter aanpakken en hopen hiermee op een mooie aanwas van collega's. Meer dan belangrijk vinden we het overleggen, communiceren en evalueren met elkaar. Meer informatie over deze wervingscampagne kunt u teruglezen onder het nieuws vanuit de afdeling Personeelszaken.

We gaan voor een mooi jaar, waarin we ons hardmaken voor de ontwikkeling en groei van alle kinderen!

Samen vooruit!


- Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur UN1EK Onderwijs en Opvang
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

De aftrap van de UN1EK Kinderraad

Op 17 februari was de aftrap van de eerste UN1EK Kinderraad vergadering. Bijna 30 leerlingen, van verschillende locaties van UN1EK, verzamelden zich bij de Soete Suikerbol in Vlaardingen voor een bijzondere ochtend. Om het ijs te breken leerden de kinderen elkaar aan de hand van verschillende kletskaartjes kennen. Toen de voorstelronde voorbij was, kon het echte werk beginnen.

Met elkaar in gesprek
Niek Barendregt heette de kinderen van harte welkom en deed zijn verhaal over UN1EK en over de locaties. Daarna werden de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek van DUO besproken en gingen Niek en de leerlingen met elkaar in gesprek over onderwerpen zoals de BSO, de veiligheid op school en het pesten.

Joah van IKC De Schakel vertelde over zijn ervaringen met pesten en hoe hij dit oplost: 'Soms word ik ook een beetje gepest. Ik heb het er dan thuis over en ook ga ik in gesprek met de directeur van mijn school.'

Er was ook ruimte voor luchtige verhalen zoals die van Esmee van IKC VanKampen: 'Ik kijk altijd heel erg uit naar de vrijdagmiddag, want dan vertelt onze meester altijd de leukste verhalen.'

De drie vragen
Na het verhaal van Niek nam Ronika Horlings (directeur IKC Het Spectrum) het stokje over. Zij zette de kinderen aan het denken aan de hand van verschillende vragenposters. In groepjes van vijf dachten de kinderen na over hoe je je welkom voelt op school, wat meesters en juffen van elkaar kunnen leren en hoe de ideale BSO-dag eruit ziet. 

Mees van IKC Het Spectrum gaf aan dat hij zich welkom voelt als er een fijne omgeving is met lieve meesters en juffen op school en bij de BSO.

Bijtanken
Van al dat vergaderen krijg je natuurlijk trek! Na afloop hebben de kinderen heerlijk genoten van een welverdiende pannenkoek. Op naar de volgende vergadering!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

In deze nieuwsbrief

 • De aftrap van de UN1EK Kinderraad
 • Vanuit de CUR
 • Toolkit uitleg kinderopvangtoeslag van BOinK
 • Tijdig afmelden van uw kind bij de vakantieopvang
 • Opvangpakketten- en tarieven 2023
 • Nieuwe praktijkbegeleider
 • HKZ audits
 • Wervingscampagne UN1EK
 • Ondertussen bij de IKC's
 • Gastouderbureau Groot in Klein
 • Onze partners
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Vanuit de CUR


Evaluatie KOERS24

In december heeft de CUR met het CvB de evaluatie van KOERS24 besproken. De input van de CUR is meegenomen. De komende tijd worden diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ouders en medewerkers uit de medezeggenschap ook worden betrokken. Zo blijft de CUR met het CvB in gesprek over de ontwikkeling en toekomst van UN1EK.

Afscheid voorzitter CUR

Voor de kerstvakantie is een oproep gedaan voor de vacature voor de afvaardiging namens ouders opvang in de CUR. Voorzitter Stanley van Peenen zal vanwege wijziging in zijn werkzaamheden helaas de CUR gaan verlaten. De CUR is hem dankbaar voor zijn bijdrage en dat hij een warme overdracht naar een nieuw CUR-lid mogelijk maakt. Hij zal in de vergadering van april afscheid nemen van de CUR en het CvB. Zijn opvolgster Iris Janssen-Overwater start formeel per 1 maart 2023 en zal in de CUR-vergadering worden geïntroduceerd.

Bedankt Stanley!

Nieuw CUR-lid; welkom!

Welkom aan Iris Janssen-Overwater, als afgevaardigde in de CUR namens ouders opvang. In het dagelijks leven de echtgenote van Floris en de trotse mama van Yinthe (15 maanden oud), die naar de opvang bij IKC Ichthus gaat. Zij werkt als jeugdarts bij JGZ ZHW, de organisatie achter de consultatiebureaus in het Westland.

Iris wil een bijdrage leveren aan de medezeggenschap van UN1EK, waarbij zij communicatie heel belangrijk vindt. Een duidelijke mening vormen over hoe bepaalde zaken anders of beter kunnen en dit overbrengen naar collega’s. Iris gunt alle kinderen die naar UN1EK gaan een fijne plek, waar ze veilig kunnen spelen en leren. Maar zij vindt het ook belangrijk dat er voor de medewerkers van UN1EK een fijn klimaat is waarbij ze zich verbonden voelen met de organisatie, zich verder willen ontwikkelen en met plezier naar hun werk gaan. Kortom, de CUR is blij met de versterking van Iris. Zij zal via de Adviesraad ook nader kennis gaan maken met de overige collega’s binnen de medezeggenschap van UN1EK.

De CUR wenst Iris veel succes!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Klantenservice


Toolkit uitleg kinderopvangtoeslag van BOinK

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in 2022 de toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ gelanceerd. De toolkit is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit ouders stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in meerdere talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch en nu ook in het Oekraïens en Russisch.

Tijdig afmelden van uw kind bij de vakantieopvang

Op alle locaties wordt de vakantieplanning geruime tijd van tevoren gepland. Hierbij wordt een strak personeelsrooster gemaakt. Het is daarom van zeer groot belang dat u uw kind tijdig afmeldt.

U kunt dit als volgt doen:
 • Ga naar www.UN1EK.nl
 • Klik op Ouderportaal
 • Ga naar Planning kind
 • Klik op de groene button rechtsboven
 • Klik op afwezig melden
Via de Kindplanner app:
 • Klik op naam kind
 • Kies afwezig melden (bovenin balk)
 • Kies de betreffende datum
 • Klik op afwezig melden

Opvangpakketten- en tarieven 2023

Het opvangpakketten en -tarievenboek voor 2023 staat online. Dit boek is terug te vinden op onze website.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Kwaliteit


Nieuwe praktijkbegeleider

Per 1 januari dit jaar is Trudy van der Hoek als praktijkopleider begonnen bij UN1EK. Naast haar werkzaamheden bij de BSO van IKC Het Spectrum zal zij nu ook studenten gaan begeleiden in de opvang. Hieronder stelt Trudy zich graag aan jullie voor:
 
Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is Trudy van der Hoek, 43 jaar jong en moeder van twee pubers. Vanaf 1 januari 2023 mag ik onderdeel uitmaken van het team van praktijkopleiders van UN1EK, samen met Marleen Smiet en Lisette van Vugt.
Zelf ben ik al een jarenlang werkzaam bij UN1EK als pedagogisch medewerker en daarnaast ook als examinator. Hierdoor ben ik voor vele collega’s waarschijnlijk al een bekend gezicht. Mijn werk als PM’er doe ik nog steeds met veel passie op de BSO van IKC Het Spectrum.

Als examinator ben ik al bekend op meerdere locaties. Naast mijn werk als PM’er zal ik mijn nieuwe functie met net zo veel enthousiasme gaan uitvoeren. Samen zullen wij ervoor gaan zorgen dat de studenten de beste begeleiding krijgen die wij vanuit UN1EK kunnen aanbieden. Hiervoor zal ik al mijn kennis en ervaring inzetten. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in! Tot binnenkort op jullie locatie.

HKZ audits

UN1EK opvang is al jarenlang HKZ-gecertificeerd. Omdat de bijbehorende audits alleen gericht waren op kinderopvang, past HKZ niet langer in de IKC-gedachte. Hierdoor is besloten om de samenwerking met TÜV Nord op te zeggen. 

UN1EK wil de opvangaudits integreren in de onderwijsaudits. De teamleiders opvang ontvangen hier tijdens een teamleidersoverleg nog een toelichting over. Tijdens de komende audit zal opvang meegenomen worden in de interne audit. Hierna volgt een evaluatie en sturen we bij waar nodig is.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling HRM


Stagemarkt voor LIO-ers

Op woensdag 25 januari zijn vier collega's (Annika Bouw van IKC De Regenboog, Anne van den Berg van IKC De Ark, Melissa van Nieuwkasteele van HRM en Anneke van den Beukel van de UN1EK Academie) naar de stagemarkt voor LIO-ers van de Hogeschool Rotterdam geweest. Derdejaars studenten kregen de gelegenheid zich te oriënteren op de locaties, die verbonden zijn met de Hogeschool Rotterdam voor hun LIO stage in 23-24. Voor UN1EK zijn dat de locaties IKC De Regenboog, IKC De Ark en IKC Kethel.

De stagemarkt werd druk bezocht, waardoor we veel gesprekken konden voeren met de studenten. Er waren ook belangstellende, bijna afgestudeerde, zij-instromers aanwezig. Met hen zijn we in gesprek gegaan om hen enthousiast te maken om te komen werken bij UN1EK. 

Daarnaast was het voor de collega's een erg leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Volgend jaar willen we zeker weer van de partij zijn voor een mooie verbinding tussen collega's en studenten!

Wervingscampagne UN1EK

In maart starten we UN1EK-breed met een wervingscampagne. Deze zal tot eind juni lopen en gaat zich richten op het werven van leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en stagiairs voor alle locaties van UN1EK. Het concept ‘Een UN1EK inkijkje’, neemt de ontvanger mee in het verhaal van UN1EK en laat zien waar we voor staan.

Er worden verschillende campagnemiddelen ontwikkeld en er worden advertenties en social posts opgesteld. Voor de advertenties worden maandelijkse advertentiebudgetten ingezet, om het bereik te vergroten. Daarnaast start er een Google Ads campagne waarbij gerichter op de doelgroep ingespeeld kan worden.

Buitenreclame
Om buiten de online campagne van UN1EK ook herkenning en herhaling te creëren in een offline campagne, starten we in deze periode ook met buitenreclame. Dit pakken we op in Maasland, Maasdijk, het Westland, Hoek van Holland en een deel van Rotterdam.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Ondertussen bij de IKC's


Winnaars Lego League

Vrijdag 27 januari hebben Kayleigh, Olivia, Jason, Umut, Asel, Vanessa en Tijn uit groep 7 en groep 8 van IKC VanKampen meegedaan aan de jaarlijkse LEGO robotwedstrijd genaamd de First Lego League. Hierbij is het de opdracht om een robot zelfstandig missies uit te laten voeren op een opdrachtenparcours om daar zoveel mogelijk punten mee te halen. Daarnaast worden de kinderen gevraagd om een innovatieve oplossing te bedenken voor een probleem passend bij het thema. Dit jaar was het thema: Superpowered.

Bij de Lego League zijn er verschillende prijzen te winnen: Voor het beste team, het beste project, de beste score op de robotwedstrijd, het beste robot ontwerp, het team wat het beste de kernwaarden van de Lego League vertegenwoordigd en het team wat er volgens de jury er het meeste uitspringt. Vorig jaar heeft IKC VanKampen al de juryprijs gewonnen.

En dit jaar... heeft het team van IKC VanKampen de prijs voor het beste robot ontwerp gewonnen! Aldus de jury hadden de kinderen een eenvoudige maar effectieve robot gemaakt, die gebruik maakt van alle technische mogelijkheden die LEGO te bieden heeft zoals de kleurensensor. Wat een mooie prijs! Daarnaast was de jury onder de indruk van de samenwerking die het team dit jaar liet zien. 

  
Met dank aan Anne Schreutelkamp en Veron Wormeester voor de foto's.

Team Taal & Cultuur

De Diamant, De Globe en CON de Wereldschool slaan de handen ineen en bundelen hun krachten onder de naam: ‘Team Taal & Cultuur’. Samen zorgen zij voor een kwalitatief aanbod om het taal- en cultuuronderwijs in de regio Maassluis, Vlaardingen, Schiedam te versterken.

Team Taal & Cultuur biedt trainingen en ondersteuning op maat voor professionals in de opvang, onderwijs en zorg:
● Trainingsprogramma ‘Specialist Taal & Cultuur’;
● Coaching van medewerkers;
● Trainingen en workshops op maat;
● Ambulante taalondersteuning;
● Meedenken met hulpvragen;
● Meedenken in het curriculum ontwikkeling;
● Meedenken in het aanbod.

Met het aanbod van Team Taal & Cultuur kunnen professionals hun kennis en vaardigheden vergroten in het werken met het meertalige kind. Bekijk de website www.teamtaalencultuur.nl voor meer informatie over dit mooie initiatief. 

Bijna met pensioen...

Marian van de Velde, leerkracht bij IKC De Regenboog, gaat met pensioen! Met tientallen jaren ervaring in het onderwijs en een groot hart voor alle kinderen, neemt zij eind dit schooljaar dan toch echt afscheid van het vak. Door de jaren heen heeft ze veel mooie beelden verzameld, zie hieronder.

Klik hier voor alle leerlingen van De Regenboog in 1993.
Klik hier voor de opening van De Regenboog in 1994
Klik hier voor foto's van het Landenfeest in 1997.

Verkeersborden en posters in de wijk

Op dinsdag 10 januari 2023 heeft KC Het Visnet op het schoolplein de door de kinderen ontworpen banners en borden gepresenteerd. Deze zijn nu in de wijk opgehangen en geplaatst. Bij de onthulling waren ook wethouder Jacky Silos en Aloyius van Stichting Lawine aanwezig.

Vorig schooljaar ging de kinderraad van KC Het Visnet met de gemeente in gesprek over twee belangrijk zaken: er ligt veel zwerfafval in de wijk en auto’s rijden veel te snel. Daarom heeft de kinderraad voorgesteld om borden te plaatsen voor extra aandacht om de wijk schoner te houden en om autorijders bewuster te maken van hun snelheid.

Vervolgens hebben de leerlingen samen met Aloyius en Kettie van Stichting Lawine ontwerpen gemaakt voor verkeersborden en banners. 

Vormgever Aloyius ging aan de slag om de ideeën werkelijkheid te laten worden. De gemeente Vlaardingen heeft financieel geholpen en ondertussen zijn de borden en banners in de wijk geplaatst.

De winnaars van de beste ontwerpen zijn Senna, Nasserdine, Alisha, Yasmina, Elisa, Lamija en Faylinn. Super gedaan allemaal!

Kunstwerken te zien in de Windwijzer

Voor de zomervakantie zijn veel groepen van IKC Prins Willem Alexander bezig geweest om, met steun van Waterweg Wonen en de gemeente, de wijk schoner te maken. Dit deden ze tijdens het 'Afvalrace' project. Hier had de Kinderraad het voortouw in genomen en van al het afval zijn nu prachtige kunstwerken gemaakt die te bekijken zijn!

Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur zijn de kunstwerken te bekijken in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. Dit kan tot 28 februari.

Bekijk ook video 1 en video 2 over de kunstwerken!

Voorlezen voor de ontwikkeling

Vanwege de voorleesdagen hebben maar liefst negen vrijwilligers op SBO De Parasol voorgelezen aan de kinderen. De kinderen hebben genoten en kijken terug op een mooie dag met veel bijzondere en spannenden verhalen!

Ook is SBO De Parasol in januari gestart met het verbeterplan voor lezen. Er wordt nu extra aandacht besteed aan de doorgaande lijn voor het leren lezen.

Nationale Voorleesdagen bij IKC De Kindertuin

Op IKC De Kindertuin hebben ze meegedaan aan de Nationale voorleesdagen en Poëzie week. Op donderdag 2 februari hebben alle collega’s in het IKC in een andere groep voorgelezen. De kleutergroepen werden voorgelezen uit het boek “Maximiliaan Modderman geeft een feestje”. Zij hebben dit boek als cadeau mee naar huis gekregen, zodat ze het thuis met hun ouders ook nog een keertje samen kunnen lezen.

Verandering = vooruitgang!

Op IKC De Kindertuin zijn we ons onderwijs aan het veranderen. We willen onze instructie beter laten aansluiten bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. Samen met onze werkgroep 'anders organiseren' zijn we dit in elke bouw aan het onderzoeken. Verschillende (werk)vormen worden ontwikkeld en onderzocht. We zijn dan ook erg trots dat verschillende scholen al zijn komen kijken hoe wij dit aan het onderzoeken zijn.

Uitbreiding zorgondersteuning

Op IKC De Kindertuin zijn we onze zorgondersteuning in zowel de opvang als het onderwijs aan het uitbreiden. We zijn dan ook erg trots dat onze collega Vanessa Rohde begonnen is aan haar studie voor ondersteunende intern begeleider. Ze werkt al sinds vorig jaar samen met Ellen Voogt, onze intern begeleider onderbouw om alle kinderen in de opvang zo goed mogelijke passende zorg te bieden.

Lasergamen Bij SBO De Parasol

De leerlingen uit groep 8 van SBO De Parasol hebben gelasergamed. Een spannend potje met fanatieke leerlingen zette de klas op z'n kop. Na veel lachen, gieren en brullen, hebben de leerlingen en leerkrachten de dag mooi afgesloten met elkaar.

Hoera, wij vieren feest!

Vrijdag 20 januari was een feestelijke dag in groep 3 op CBS Het Anker. Na een half jaar hard werken, hebben de kinderen alle letters geleerd! Dit succes werd gevierd met een groots letterfeest. De dag startte met het officiële gedeelte. Onder luid applaus van hun eigen trotse (groot)ouders kwamen de kinderen over de rode loper het lokaal binnen. De kinderen ontvingen een heus diploma van hun juffen en een lekkere (chocolade)medaille van de ouders. Na het officiële deel werd er gedag gezegd tegen de (groot)ouders. Het feestje was natuurlijk nog niet voorbij. Er werd een letterspeurtocht door de hele school gedaan, waarbij ook alle andere groepen op school zagen hoe hard groep 3 geoefend had met de letters. We sloten de dag af met een letterstoelendans. Het was een topfeest!  

IKC Kethel zoekt vrijwilligers

Op zaterdag 11 maart zoekt IKC Kethel vrijwilligers die helpen met de NL doet actie. We willen steeds meer activiteiten van binnen naar buiten laten plaatsvinden. Daarom hebben we het plan opgevat om een buitenkeuken te maken en het hek van de school weer te voorzien van een laagje verf. Klik hier voor meer informatie.

Buitenlessen

IKC Kethel heeft we als motto: ‘Natuurlijk in beweging.’ Ons motto komt al op verschillende manieren terug in het kindcentrum. Bijvoorbeeld door de verschillende beweegactiviteiten tussen en tijdens de lessen in de klas. Er is met het team, waarin een werkgroep van collega’s de leiding neemt, op zoek gegaan naar nog meer mogelijkheden die passen bij het kindcentrum.

Sinds de start van dit schooljaar is IKC Kethel begonnen met buitenlessen. Dan niet alleen de lessen waarin we de natuur ingaan, maar lessen die normaal gesproken binnen gegeven zouden worden. Dus in plaats van de verwerking van de taalles in het schrift of Chromebook wordt op het schoolplein een ren- of zoekspel uitgezet door de leerkracht. Op deze manier zijn de kinderen bewegend aan het leren en doen ze dat ook nog eens in de buitenlucht!

Wees lief voor elkaar

Op Valentijnsdag deed groep 8 van IKC Het Spectrum mee aan een mooie actie. De Vlaardingse wethouder Lianne van Kalken was voor één dag Wethouder van de Liefde. Ze ging op een bijzondere fiets langs locaties waar leerlingen een kunstwerk maakten in het regenboogthema ‘Wees lief voor elkaar'. 

Het evenement werd georganiseerd door KADE40 & Vlaardingen Regenboogstad. Groep 8 deed met veel plezier mee en werkte heel goed samen. Dat leverde een prachtig kunstwerk op aan de muur. De kinderen en juf Femke waren dan ook enorm trots op het kunstwerk.

Super gedaan allemaal en bedankt Lianne van Kalken!

 

Schaaktoernooi op IKC Het Balkon

Op IKC Het Balkon wordt er gewerkt met de rekenmethode Getal & Ruimte junior. Deze methode heeft voor leerjaar 3-8 het meesterwerkboek voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken.

Direct vanaf leerjaar 3 zit er een schaakleerlijn in. De kinderen beginnen met het leren van de stukken en welke bewegingen elk stuk mag maken. In leerjaar 4 oefenen ze met aanvallen en verdedigen en dat bouwt verder op in de volgende jaren. Op Het Balkon koppelen we daar het schaakspel spelen met een bord  aan vast zodat het niet alleen papieren kennis blijft. 

Het afgelopen jaar heeft IKC Het Balkon voor het eerst een schaaktoernooi georganiseerd waar veel enthousiasme voor was. In januari was de tweede editie van het toernooi en nu wilden nog meer kinderen meedoen. De weken voor het toernooi werd er hard geoefend in de klassen zowel met schaakborden als online. 

Na 2 voorrondes gingen de op dat moment acht sterkste kinderen door en uiteindelijk werd er een spannende finale gespeeld om een heuse beker. 

 

IKC De Schakel zet zich in voor slachtoffers van de aardbeving

Wauw! IKC De Schakel heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië maar liefst €1200,- opgehaald! Kinderen hebben posters gemaakt om mensen op te roepen om geld te doneren en ook ouders en collega's hebben hun steentje bijgedragen. 

De zwager van één van de collega's op IKC De Schakel kan met het geld onder andere speelgoed kopen voor de getroffen kinderen in het rampgebied. 
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Gastouderbureau Groot in Klein


Is het gastouderschap iets voor jou?

Als gastouder speel je een belangrijke rol in het leven van kinderen. Pedagogisch zelfstandig werk met de vrijheid om zelf je werkdag vorm te geven. Je vormt samen met de ouders een opvoed-team rondom de kinderen. Deze intensieve band met kinderen en ouders maakt werken als gastouder bijzonder. 

Durf jij die stap te nemen? Dan wil je al snel nooit meer anders!
Kijk voor meer informatie op de website van Groot in Klein.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Onze partners


Het lerarentekort tegengaan met een escaperoom

De Skills voor de Klas escaperoombus rijdt weer door de regio! HAVO en VWO scholieren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ontdekken in de Skills voor de Klas escaperoombus of zij 'talent voor de klas' hebben.

De campagne Skills voor de Klas is een gezamenlijk initiatief van de primair onderwijsbesturen SIKO, UN1EK, Primo, Wijzer en Islamitisch college. De vijf besturen werken samen om HAVO en VWO scholieren enthousiast te maken voor de pabo studie en het beroep leerkracht in het basisonderwijs.

Culturele interactieve voorstelling in Maassluis

Op 2 april is er in het Schuurkerkje in Maassluis een hele leuke en interactieve familievoorstelling voor kinderen.  

'Want wie zoekt, die vindt'

In deze kleurrijke, familievoorstelling duiken we in een groot zoekboek en komen we in verschillende werelden terecht. Onze detectives zijn de rode draad in de voorstelling, maar kunnen wel een extra speurneus gebruiken. Kan jij Wally, de stervende zwaan of de gele ballon vinden? Dans en zoek mee.

De voorstelling is voor alle leeftijd en inclusief zoekplaat en workshop voor aanvang. Kosten: €8,50.
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png 345a5f4c-7c68-44cc-aa22-77748d3eaef1.png
afmelden | gegevens aanpassen
A: Emmastraat 45, 3134 CG Vlaardingen | Postbus 3014, 3130 CA Vlaardingen
T: 010-435 56 11 | E: info@un1ek.nl | W: www.un1ek.nl


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.