Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png Nieuwsbrief december 2022
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Beste ouder/verzorger,

De dagen zijn kouder, de nachten worden langer en de feestdagen naderen. Een mooi moment om terug te blikken op 2022 en vooruit te kijken naar 2023.

Ik pakte mijn bericht uit de nieuwsbrief van december 2021 er eens bij. Ik vertelde daar dat ik een bijzondere start had bij UN1EK, overstappend naar deze stichting in de coronatijd. Inloggen op mijn laptop om collega's online te ontmoeten, veel telefoontjes plegen om elkaar dan toch een beetje beter te leren kennen en daarnaast ook veel mailverkeer. 
Gelukkig kunnen we zeggen dat deze ergste tijd voorbij is en dat we elkaar weer écht kunnen ontmoeten. Voor iemand waarbij verbinding centraal staat, een belangrijk streven. 

Nog altijd zie ik hoe betrokken, enthousiaste en hardwerkende medewerkers we in dienst hebben. Ook u als ouder/verzorger zie ik vaak een steentje bijdragen. Meehelpen op een kledingbeurs, begeleiden tijdens een schoolreisje of het leveren van materialen voor knutselwerkjes. Ik vind het prachtig om te zien hoe betrokken u bent bij het onderwijs en de opvang van uw kind. Met elkaar zorgen we voor de best mogelijke ontwikkeling en groei van uw kind(eren). Elke dag weer!

We kijken vooruit naar 2023. In dit jaar willen we ons verder richten op goed werkgeverschap voor onze medewerkers. Vooral in deze lastige tijd van personeelstekort en grote druk op de groepen. Dit jaar zijn er stappen gezet om goed werkgeverschap naar voren te brengen en 2023 gaan we dit verder uitbreiden. We zijn met tal van projecten bezig. 

Ook voor u willen we de beste service bieden. Heeft u vragen of zorgen over alles wat met uw kind(eren) te maken heeft? Onze medewerkers denken graag mee een bieden een helpende hand waar nodig. Verder in deze nieuwsbrief kunt u ook meer lezen over financiële ondersteuning. Waar we kunnen, bieden we hulp!


Maar nu eerst een moment van rust en bezinning. Een mooie gelegenheid om ons te omringen met de mensen die betekenisvol zijn. Te denken aan diegenen die belangrijk zijn, soms ook vanuit gemis of verdriet. 

Voor de komende weken wil ik u prachtige momenten gunnen, hoop ik dat u kunt genieten van uzelf, van elkaar, van mooie ontmoetingen en van zó veel meer!

Een hele fijne Kerstperiode, een mooie afsluiting van het jaar en een gezond en sprankelend 2023!Niek Barendregt
Voorzitter College van Bestuur UN1EK


Werkbezoek van de Raad van Toezicht

Op woensdag 7 december heeft de Raad van Toezicht zich opgesplitst en heeft twee verschillende IKC’s bezocht. Thomas Meijer en Abigail Norville zijn warm ontvangen op IKC Kethel. Josien van Capelle, Pauline Schellart en Jan Lokker hebben IKC Het Spectrum bezocht.

Met directeur Henri Sneller van IKC Kethel hebben we gesproken over de ontwikkelingen die IKC Kethel de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, de leerlingenpopulatie en de interactie met de wijk, de staat van het gebouw, de wachtlijsten voor kinderopvang en het team. Wat ons vooral is bijgebleven is de liefde en interesse voor de kinderen en de plek die de school inneemt in de wijk. Het was een leuk gesprek en een informatief bezoek met een bevlogen directeur. Bedankt voor de gastvrije ontvangst!

Op IKC het Spectrum heeft de Kinderraad ons rondgeleid door het gebouw, samen met directeur Ronika Horlings. We waren onder de indruk van het enthousiasme, de kennis en de inspirerende verhalen van de Kinderraad. Ze lieten ons in de praktijk zien hoe bewegend leren werkt, leuk! Met Ronika hebben we na de rondleiding doorgepraat over de begeleiding van nieuwe directeuren, de nieuwe begrotingsstructuur en de identiteit van hun locatie. Haar visie achter de inrichting en uitstraling van het gebouw maakte indruk op ons. We kijken terug op een inspirerend en leerzaam werkbezoek. 

We vinden het als Raad belangrijk om de verhalen uit eerste hand te horen. Fijn dat we altijd zo gastvrij ontvangen worden. Dank voor de eerlijke en open gesprekken.
 
Wij wensen iedereen fijne en liefdevolle feestdagen!

 
Raad van Toezicht
Abigail Norville, Josien van Capelle, Pauline Schellart, Jan Lokker, Thomas Meijer

 
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

In deze nieuwsbrief

 • Vanuit de CUR
 • Het intranet is live!
 • Veel gestelde vragen
 • Opvangpakketten- en Tarievenboek 2023
 • Doorgeven afwezigheid tijdens de vakantie
 • Studentenbijeenkomst
 • Meer grip op uw uitgaven
 • Ondertussen bij de IKC's
 • Gastouderbureau Groot in Klein
 • Skills voor de klas Escaperoombus
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Vanuit de CUR


Notulen

Na de evaluatie in de CUR en de presentatie van de nieuwe werkwijze in de Adviesraad, staan de komende periode diverse advies- en instemmingsaanvragen op de agenda. In de notulen van de vergaderingen kun je terugzien over welke onderwerpen het gesprek met het College van Bestuur plaatsvindt. Je vindt de notulen op de website.

Adviesraad

De uitwisseling van informatietussen de CUR en de IKC-raden wordt zowel door de CUR als het College van Bestuur belangrijk gevonden. Samenwerking is belangrijk in de koers naar de toekomst. De evaluatie van Koers24 om verder te kunnen richten op de toekomst van UN1EK, is dan ook op de agenda gezet. De CUR hoopt via de Adviesraad dat de IKC-raden hun input leveren. Alle ouders en medewerkers kunnen via de IKC-raad of CUR hun stem laten horen.

Bezetting CUR

Per 1 oktober 2022 verliep de zittingstermijn van CUR-lid Petra Ouwens, die de medewerkers opvang vertegenwoordigde. Zij wilde ruimte geven aan een andere collega. Zodoende is de vacature uitgezet. Echter kon Petra de CUR ook moeilijk achter zich laten en heeft zich daarom opnieuw verkiesbaar gesteld, ook om te voorkomen dat de vacature onvervuld zou blijven. De CUR is blij met de betrokkenheid van Petra bij de CUR en UN1EK. Aangezien er zich geen andere kandidaat heeft gemeld, is Petra in de vergadering van 5 oktober jl. opnieuw benoemd als lid van de CUR namens de medewerkers opvang. De CUR gaat dus volledig bezet door!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling PR & Communicatie


Het intranet is live!

UN1EK werkt tegenwoordig met een online intranet. Een omgeving waar alle werkzaken veilig en duidelijk op één plek terug te vinden zijn. 

Momenteel wordt er gesleuteld om ook voor iedere locatie van UN1EK een goed werkbare intranet omgeving te bouwen. Zo kunnen alle medewerkers snel en veilig met elkaar werken. 
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Klantenservice


Veel gestelde vragen

Via de website is er nu een knop te vinden naar de veel gestelde vragen over de opvang en de opvangpakketten. We hopen hiermee duidelijkheid te verschaffen over onze voorwaarden en regels binnen de opvang. Neem eens een kijkje!

Opvangpakketten- en Tarievenboek 2023

Het opvangpakketten- en tarievenboek voor 2023 staat online op onze website. Hierin zijn alle opvangpakketten en uitleg hierover terug te vinden. Ook zijn hierin de tabel Kinderopvangtoeslag en alle tarieven per opvangsoort meegenomen. Klik hier voor het opvangpakketten- en tarievenboek 2023.

Op tijd doorgeven van afwezigheid tijdens de vakantie

Graag willen wij u verzoeken om tijdig uw kind op afwezig te zetten wanneer hij/zij niet naar de vakantieopvang toe komt. Voor onze medewerkers is het erg fijn om dit van tevoren te weten in verband met de personeelsplanning.

Afwezig zetten kunt u eenvoudig regelen doen via de Kindplanner app:
 • Log in bij de Kindplanner app
 • Klik op het kind en ga naar de planning
 • Klik op de dag waarop uw kind niet aanwezig zal zijn
 • Klik op de rode knop "afwezig"

U kunt het kind ook afwezig melden via het Ouderportaal:
 • Ga naar onze website
 • Log in bij het Ouderportaal
 • Klik op de groene button rechts naast de naam van uw kind
 • Klik op afwezig melden
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Kwaliteit


Studentenbijeenkomst

Twee weken geleden zijn de BBL studenten bij de praktijkopleiders geweest voor een bijeenkomst die in het teken stond van muziek, zang, dans en het belang hiervan.
Samen zijn de studenten ritmes gaan oefenen, liedjes gaan zingen, instrumenten gaan maken en zijn er verschillende dansjes geoefend.

De gevoelige periode voor muziek begint al vóór de geboorte van een kind. Samen zingen en dansen zorgt ervoor dat ritme en sfeer bij een kind kunnen ontwikkelen en het stimuleert de hersenactiviteit. Daarnaast heeft het invloed op gedrag en emoties en hiermee op verschillende ontwikkelingsgebieden. 
Als muziek, zang en dans niet worden aangeboden, komen kinderen hier niet mee in aanraking en kan het voorkomen dat talenten onbenut blijven. 

Enthousiast en geïnspireerd vertrokken de studenten weer naar locatie. Ook de praktijkopleiders kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waar veel geleerd is en waar de ontwikkeling van het kind centraal stond!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Financiën


Meer grip op uw uitgaven

Wist u dat u de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst direct aan UN1EK kunt laten uitbetalen? Wij verrekenen de toeslag dan met de juiste factuur en u ontvangt alleen een factuur van de eigen bijdrage. Via MijnToeslagen kunt u dit heel gemakkelijk regelen:
 • Ga in het menu naar Kinderopvangtoeslag.
 • Geef bij de wijzigingen aan dat u de Kinderopvangtoeslag wilt laten uitbetalen aan de Kinderopvangorganisatie.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden, dan geeft u akkoord voor verzenden.
U kunt bij vragen altijd contact opnemen met de afdeling Financiën van UN1EK of met de Belastingdienst. 

Aanvragen en/of wijzigen van de kinderopvangtoeslag
Voor het aanvragen en/of wijzigen van de kinderopvangtoeslag kunt u hulp krijgen van de afdeling Financiën van UN1EK. Deze afdeling heeft inzage in uw contract en kan samen met u voor de juiste uren en tarieven de kinderopvangtoeslag aanvragen/wijzigen. Door tijdig de toeslag aan te vragen en/of te wijzigen, voorkomt u grote verrassingen omtrent de terugbetaling van te veel ontvangen toeslagen of dat u juist toeslag misloopt. 

Voorschot uitbetalen
De Belastingdienst betaalt de toeslag maandelijks als een voorschot vooraf uit. Dat betekent dat u rond de 20e van de maand dus al de toeslag voor de nieuwe maand ontvangt. Wij raden u aan om met de toeslag de juiste maandfactuur te voldoen. Op deze manier voorkomt u dat u aan het einde van de opvangperiode met een hoge factuur eindigt. 

We zijn er om u te helpen
We begrijpen dat het in deze tijd lastig is om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Hoe lastig het ook kan zijn, het voorkomen van een achterstand bij de kinderopvang is belangrijk. Er zijn lange wachtlijsten en de opvangplekken zijn zeer gewild. Wanneer het voor u (tijdelijk) niet mogelijk is om uw facturen te voldoen, kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën van UN1EK. We kunnen dan een passende betalingsregeling afspreken, zodat u weer overzicht op uw uitgaven krijgt. 


De afdeling Financiën is op werkdagen van 09:00 tot 13:00 uur bereikbaar via 010-4355611 (optie 2) of per mail via debiteuren@un1ek.nl.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Ondertussen bij de IKC's


Bedrijfskleding vaksectie bewegingsonderwijs

De leerkrachten bewegingsonderwijs hebben deze week hun bedrijfskleding ontvangen. Het is belangrijk dat de leerkrachten zichtbaar zijn, ook buiten de gymzaal. En voortaan doen ze dat ook nog eens stijlvol. Ziet er mooi uit! 

UN1EK fietsen

UN1EK op vitale koers! Ons Bestuursbureau maakt nu gebruik van bedrijfsfietsen die voor de collega's toegankelijk zijn. Op bezoek bij één van onze locaties? Dan pakken we tegenwoordig gewoon de fiets! Beter voor jezelf en beter voor de aarde.

Alle locaties ontvangen ook een fiets!

Kledingbeurs IKC De Schakel

Op 16 november heeft er een kledingbeurs plaatsgevonden bij IKC De Schakel. Er zijn deze dag door kinderen en ouders mooie items geshopt; en dat helemaal gratis! De overgebleven kleding is gedoneerd aan de Kledingbank. Goed bezig!

Een lichtpuntje in de duisternis

De decembermaand staat bekend als de maand waarin veel licht wordt aangestoken. Dat is voor veel mensen in deze periode vaak figuurlijk maar ook letterlijk niet mogelijk. Er is door de huidige omstandigheden vaak een schaduw over het licht.

IKC Kethel voelde zich geroepen om hier iets mee te doen en deelt daarom graag hun inspirerende verhaal:

Wij willen als IKC Kethel voor mensen die het deze maand moeilijk hebben een lichtpuntje zijn. Daarom hebben wij in de maand december twee verschillende acties georganiseerd. Alle kinderen van ons kindcentrum hebben een kerstkaart gemaakt. Deze kaarten zijn opgestuurd naar het Nationaal Ouderenfonds. Zij zorgen ervoor dat de kaarten bij eenzame ouderen terecht komen. Op deze manier zijn we een lichtpuntje voor mensen verder weg.

Ook voor de mensen in Schiedam wilden we wat betekenen. Normaal gesproken houden wij tijdens onze kerstviering een collecte. Dit jaar hebben we een voedselinzamelingsactie georganiseerd voor de Voedselbank Schiedam. In de weken voorafgaand aan kerst kon iedereen langer houdbaar voedsel meenemen naar school. Dit is in de week voor de kerstvakantie naar de voedselbank gebracht.

Op vrijdag 9 december hebben alle kinderen van ons kindcentrum kunnen genieten van een kerst goochelshow van de ‘Showman.’ Dit was echt een groot succes!

Brandweer redt Sinterklaas!

Een grote spanning voor de kinderen van IKC Het Balkon maandagochtend 5 december. Sinterklaas kwam langs om een feestje te vieren, alleen zat hij vast in een huis!

Gelukkig waren daar de brandweerlieden van Maassluis die direct de straat inreden en Sinterklaas hebben gered. Hierdoor kon Sinterklaas alsnog naar de kinderen om een feestje te vieren.

Bekijk alle foto's van deze indrukwekkende ochtend hier.

Foto: Redactie 112MaasMedia

Piet op de Boekfiets

Dit jaar leek het erop alsof Sinterklaas helemaal alleen aankwam op CBS Het Anker. Gelukkig kwamen zijn pieten er achteraan op de boekfiets. Na een spectaculaire aankomst kregen de kinderen een leuke verrassing. Omdat er zoveel gelezen wordt op het Anker, kregen alle klassen een boekenpakket als cadeau en in de aanloop naar de kerstdagen maken de leerlingen steeds een boek open. Ze zijn heel blij met deze advent-Sinterklaas-cadeaus!

Wie is de Piet?!

De afgelopen weken stonden op CBS Het Anker in het teken van het spel ‘Wie is de Piet?’ Het team speelde dagelijks spannende en moeilijke opdrachten waar punten mee verdiend konden worden voor ‘de pot’. Eén van de teamleden was de Piet en saboteerde steeds onopvallend het spel. Dit deed zij met succes! De Piet won het spel en werd door niemand uit het team verdacht! Wil je ook werken aan teambuilding op jouw school? Dan is dit spel een vette tip! Houd er wel rekening mee dat je elkaar na het spel opnieuw moet leren vertrouwen…

Een jubileum bij IKC De Ark

Basisschool de Ark bestaat volgend jaar maar liefst vijfitg jaar! Een jaar erna bestaat IKC De Ark tien jaar! Mooie mijlpalen die met elkaar behaald gaan worden. Om even terug te blikken op het verleden, delen we graag een mooi verhaal van een oud leerling van De Ark. 

Een feestmaand voor iedereen!

Ouders, kinderen en andere betrokkenen van IKC Ichthus hebben ook dit jaar weer een actie gehouden voor de Speelgoedbank en Voedselbank. Wat geweldig hoeveel er ook dit jaar weer is opgehaald. De kratten in de hal waren al snel allemaal gevuld!

Kinderen uit alle groepen hebben de kratten samen met de medewerkers van de Voedselbank in de wagen gezet, dat was een heel karwei maar met elkaar is het prima gelukt. Alles paste maar net en met een volle wagen reden zij naar de Voedselbank.

Wat fijn dat IKC Ichthus op deze manier een steentje heeft kunnen bijdragen in deze Kersttijd!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Gastouderbureau Groot in Klein


Is het gastouderschap iets voor jou?

Als gastouder speel je een belangrijke rol in het leven van kinderen. Pedagogisch zelfstandig werk met de vrijheid om zelf je werkdag vorm te geven. Je vormt samen met de ouders een opvoed-team rondom de kinderen. Deze intensieve band met kinderen en ouders maakt werken als gastouder bijzonder. 

Durf jij die stap te nemen? Dan wil je al snel nooit meer anders!
Kijk voor meer informatie op de website van Groot in Klein.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Onze partners


Scholieren ontdekken hun talent voor de klas in de Skills voor de Klas Escaperoombus

Vanaf januari 2023 rijdt de ‘Skills voor de Klas’ bus door de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Scholieren van zes HAVO en VWO scholen ontdekken in de escaperoombus op een unieke manier of het beroep leerkracht iets voor hen is. 

Escape this classroom 
Zo’n 144 teams gaan de uitdaging aan en stappen het lokaal van meester Bart binnen. Meester Bart is genomineerd voor World Best Teacher en is hard op zoek naar een geschikte vervanger. In een overdrachtsbrief staan opdrachten die zijn gekoppeld aan skills die je nodig hebt als leerkracht zoals organiseren, begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling. Ook sociale vaardigheden als samenwerken en luisteren komen aan bod. Als het de scholieren lukt om binnen 15 minuten alle opdrachten op te lossen en uit het klaslokaal van meester Bart te ontsnappen, kunnen zij vol trots zeggen: 'Ik heb skills voor de klas'! 

De scholieren kunnen in de ‘Skills voor de klas aftertalk‘ napraten en al hun vragen stellen aan studenten van de pabo. Zij krijgen informatie over de open dagen van de Rotterdamse pabo’s en kunnen een afspraak maken voor een snuffelstage bij de basisscholen van UN1EK, Wijzer, SIKO, Primo of het Islamitisch College.

Data #SkillsvoordeKlas roadtour 2023
• 11 januari: Het Lyceum Vos, Vlaardingen
• 16 januari: Stedelijk Gymnasium, Schiedam
• 17 januari: Lentiz |Reviuslyceum, Maassluis 
• 23 januari: Lyceum Schravenlant, Schiedam
• 26 januari: Lentiz | Groen van Prinstererlyceum, Vlaardingen
• 21 februari: SG Spieringshoek, Schiedam

De campagne is vanaf januari te volgen op Instagram: @skillsvoordeklas. Op de website van Als Leraar is informatie te vinden over leren voor en werken in het onderwijs.

Skills voor de Klas
De campagne ‘Skills voor de Klas’ laat HAVO en VWO scholieren in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen op een laagdrempelige manier ontdekken of zij skills voor de klas hebben. De campagne is bedoeld om het werken in het basisonderwijs voor de studiekeuze onder de aandacht van scholieren te brengen en hen hiervoor enthousiast te maken. De campagne is een gezamenlijk initiatief van vijf onderwijsbesturen: SIKO, Islamitisch College, Primo, UN1EK en Wijzer in samenwerking met Lentiz, SG Spieringshoek, OSVS en de pabo’s InHolland, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. 

Aftermovie 2021
De 'Skills voor de klas' bus heeft vorig jaar ook een ronde gereden door onze regio. Bekijk hier de aftermovie!
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png 345a5f4c-7c68-44cc-aa22-77748d3eaef1.png
afmelden | gegevens aanpassen
A: Emmastraat 45, 3134 CG Vlaardingen | Postbus 3014, 3130 CA Vlaardingen
T: 010-435 56 11 | E: info@un1ek.nl | W: www.un1ek.nl


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.