Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png Nieuwsbrief juli 2022
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Het schooljaar is (bijna) voorbij en de vakantieopvang staat in de startblokken om er zes mooie weken van te maken. 

Als bestuurder heb ik nu één volledig schooljaar meegedraaid en heb hierdoor een goed beeld gekregen van de locaties en wat hier allemaal bij komt kijken. Het afgelopen jaar hebben we goed onderwijs verzorgd en is ook onze opvang wederom HKZ-gecertificeerd. We zien prachtige resultaten die we met elkaar behalen. Daarnaast zien we uiteraard ook verbeterpunten. Door met elkaar in gesprek te gaan komen we steeds een stap verder. We bespreken lastige kwesties en maken ook altijd ruimte voor leuke momenten. 

Ik wil u als ouder/verzorger bedanken voor uw flexibiliteit in een nog altijd lastige tijd van personeelstekorten. We zien dat de werkdruk toeneemt en dat het rondkrijgen van de formatie voor volgend schooljaar een grote uitdaging is. We vinden het enorm vervelend dat dit momenteel de realiteit is.
Uiteraard doen we er alles aan om nieuwe medewerkers te werven. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we graag wat wij momenteel zoal doen om het tekort te lijf te gaan. 

Namens het bestuur wil ik u bedanken voor het vertrouwen in ons en we hopen dat u kan gaan genieten van een welverdiende zomer!


Niek Barendregt,
Voorzitter College van Bestuur, UN1EK Onderwijs en Opvang

Locatiebezoeken Raad van Toezicht

Vlak voor de start van de zomer zijn enkele leden van de Raad van Toezicht op locatiebezoek geweest. We ontvingen een hartelijk welkom bij KC Het Visnet, IKC De Bavinck en op twee locaties van IKC Ambacht. Ieder (I)KC is weer anders en het was mooi om die diversiteit te zien.

We zijn geïnspireerd geraakt en delen graag onze indrukken. We zagen: 
 • Hoe belangrijk een goed samenwerkend team is.
 • Dat er veel wordt samengewerkt op wijkniveau, ook met locaties van andere koepels.
 • Mooie innovaties, zoals de Talentklas.
 • Dat er veel partners bij de locatie worden betrokken, zoals logopedie, bibliotheek, etc.
 • Dat het personeelstekort het rondkrijgen van de bezetting tot een stevige uitdaging maakt.
 • Dat een gebouw veel invloed heeft (te krap in het jasje, grote lokalen of juist kleine, veel gangruimte, etc.) en dat er creatief gezocht wordt naar manieren om optimaal gebruik te maken van het gebouw.
 • Dat kinderopvang en onderwijs in één organisatie ook vraagt om expertise op beide terreinen en dat het integreren nog een zoektocht is.
 • Dat als er zorgvragen zijn rondom kinderen, de lange wachtlijsten in de zorg zorgelijk zijn.
En nog zo veel meer! Fijn om een mooie indruk te hebben gekregen van deze locaties, dit nemen we mee in onze rol als toezichthouder.

We willen de locaties hartelijk danken voor de prettige ontvangst en de betrokken verhalen!

- Raad van Toezicht, UN1EK Onderwijs en Opvang


164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

In deze Nieuwsbrief

 • Een verdrietig bericht
 • Vanuit de CUR
 • Wervingscampagne
 • UN1EK bij het Zomerterras en Kinderterras
 • Bereikbaarheid Klantenservice in zomervakantie
 • Van onze afdeling Kwaliteit
 • Ondertussen bij de IKC's
 • Gastouderbureau Groot in Klein
 • Onze partners

Van onze afdeling P&O


Een verdrietig bericht

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het toch nog onverwacht overlijden van Miranda Buitenhuis-Boer op de leeftijd van slechts 46 jaar. Miranda was 24 jaar lang pedagogisch medewerker bij UN1EK en was met name werkzaam op BSO Roots.
Collega's zullen Miranda omschrijven als een liefdevolle vrouw met hart voor de kinderen; altijd warm, vrolijk en betrokken. 

Wij wensen haar man Arjan en kinderen Bas en Marit enorm veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Geslaagden opleiding Leraarondersteuner

De afgelopen tijd zijn er een heleboel collega's geslaagd voor de opleiding Leraarondersteuner! Een bijzondere prestatie; zij hebben zich verder gespecialiseerd en kunnen een leerkracht ondersteunen waardoor ze bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een kind.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal. We wensen jullie veel succes!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Vanuit de CUR


Advies- en instemmingsaanvragen

De CUR heeft een hoop onderwerpen op de agenda zo aan het einde van het schooljaar. Diverse aanvragen worden er behandeld en besproken met het College van Bestuur. U kunt ze terugvinden in de notulen op de website.

Vergaderschema

Voor het komende jaar is een nieuwe vergadercylcus vastgesteld. Hiertoe is nauw overleg geweest vanuit de CUR met het College van Bestuur. Zo hopen zij samen tot een verdere ontwikkeling en constructieve invulling van de medezeggenschap binnen héél UN1EK te komen. De vergadercyclus, inclusief de data van de Adviesraad, is terug te vinden op de website.

Afronding

De CUR-leden zitten nu in de afronding van zaken voor de start van de zomer. Wat de CUR-leden zoal bezig houdt gedurende het afgelopen jaar, kunt u terugvinden in het jaarverslag van de CUR. Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de collega's in de CUR of contact zoeken via de ambtelijk secretaris: cur@un1ek.nl
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling PR & Communicatie


Zomervakantieprogramma's

De zomer staat voor de deur en dit betekent dat de opvanglocaties weer enorm leuke vakantieprogramma's hebben samengesteld. Voor een overzicht van alle programma's, zie onze website.

Wervingscampagne

Een aantal weken geleden hebben we een online wervingscampagne gestart. In het kort waarom we deze campagne opgezet hebben:
Er is een schrijnend personeelstekort, zowel in de opvang als in het onderwijs. Ook UN1EK heeft hier, zoals u weet, last van. We hebben veel vacatures openstaan, waar nauwelijks geschikte kandidaten voor zijn. Met de wervingscampagne willen we UN1EK een gezicht geven, persoonlijker zijn en de potentiële collega meenemen in ons verhaal en in ons werk. Door middel van de video’s die we voor deze campagne hebben opgenomen willen we laten zien hoe leuk het werk bij UN1EK is! Bekijk ze onderaan dit bericht. 

Er zijn verschillende advertenties bij verschillende platforms ingeladen om zo breed mogelijk te werven. Zo werken we nu onder andere met Google Ads, waarbij wordt geadverteerd in een straal van circa 30km van Vlaardingen. Ook werken we op social media met advertenties. 

Daarnaast is er een landingspagina aangemaakt op de website om vooral te richten op studenten, neem eens een kijkje. Daarbij is ook de vacaturepagina enigszins aangepast. 

De komende tijd zullen er snippets te zien zijn van de opgenomen video’s. Snippets zijn korte video’s die zo’n 10 tot 15 seconden duren. Naast de campagne zullen er ook andere berichten geplaatst worden om de vacatures onder de aandacht te brengen. 

We hopen de komende tijd veel geschikte kandidaten te vinden voor de openstaande vacatures!

UN1EK bij het Zomerterras en Kinderterras

Van 5 t/m 21 augustus barst het feest los in het Oranjepark in Vlaardingen. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag kun je hier genieten van muziek, eten, drinken en een hele hoop gezelligheid. Op de vrijdagen en zondagen is het UN1EK-Team hier aanwezig om leuke activiteiten met de kinderen te ondernemen. 

Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 augustus wordt het Kinderterras georganiseerd. Drie middagen vol waar van 12:00 t/m 16:00 uur heel veel ontzettend leuke activiteiten voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar te beleven zijn. Muziek, spel, dans, creatie, kunst, sport en lekker eten en drinken. KADE40, Vlaardingen in Beweging en UN1EK zorgen deze drie dagen voor alle activiteiten. We kunnen alvast verklappen; het wordt een spektakel! De toegang en alle activiteiten zijn gratis te doen! 

Zien we jullie deze dagen? Kijk voor meer informatie op de website van het Zomerterras.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Klantenservice


Toolkit uitleg kinderopvangtoeslag

BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft zojuist de toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ gelanceerd. De toolkit is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit ouders stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden via de website van BOinK in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.

Bereikbaarheid Klantenservice in zomervakantie

U kunt bij de Klantenservice van UN1EK terecht voor vragen over de plaatsing van uw kind in de opvang, wachtlijsten, opvangpakketten, kosten van kinderopvang, kinderopvangtoeslag en de inhoud van facturen.

Onze Klantenservice is gedurende de gehele zomervakantie gewoon bereikbaar zoals gebruikelijk (m.u.v. vrije dagen).
Telefonisch zijn de planners op hun werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur te bereiken. Daarnaast zijn de planners altijd via de mail te bereiken op plaatsing@un1ek.nl.

In onderstaand schema is de telefonische bereikbaarheid van de planners weergegeven.

 

Facturatie reguliere BSO en peuteropvang

Tijdens vakantie ontvangt u altijd een factuur voor reguliere BSO en/of peuteropvang.
Dit komt omdat wij de totale kosten voor opvang altijd verdelen over het gehele jaar. Dit betekent dat iedere maand hetzelfde bedrag wordt afgeschreven en deze afschrijvingen dus ook doorlopen in de vakanties.

De kinderopvangtoeslag wordt ook gewoon aan u doorbetaald in de vakanties.

Ruilbeleid van de opvang

Op 19 januari j.l. heeft u vanuit UN1EK een brief ontvangen betreffende het ruilbeleid van UN1EK. Graag herhalen wij deze informatie. Wellicht bent u nieuw bij UN1EK of heeft u de brief niet ontvangen en bent u hierdoor nog niet op de hoogte van deze informatie. 

U heeft de mogelijkheid om opvangdagen te ruilen, dit is een service die wordt aangeboden vanuit UN1EK. Daarentegen worden veel ruildagen vaak afgekeurd vanwege de personeelstekorten en de volle bezetting op de groepen. Houd er dus rekening mee dat de mogelijkheid tot ruilen nihil kan zijn.
 
Met de vooruitzichten van 2022, verwachten we dat de personeelstekorten en de druk op de groepen verder zullen toenemen. Hierdoor is er besloten dat het ruilen van opvangdagen per 1 september 2022 niet meer mogelijk is. Dit is in de brief van 19 januari aan u gemeld. 
 
Let op: studie- en feestdagen kunt u wel inhalen, mits de bezetting dit toelaat.
 
Overgangsperiode
Het ruilen van dagen wordt momenteel afgebouwd, per 1 september 2022 zal deze service dus helemaal komen te vervallen. De mogelijkheden hiervoor in de periode tot 1 september zijn locatieafhankelijk. U bent altijd welkom om op locatie naar de mogelijkheden te vragen!
 
Uiteraard kunt u ook altijd (via het Ouderportaal) extra opvang aanvragen. Oók hierbij geldt dat de bezetting op de groep het toe moet laten en het dus kan voorkomen dat een aanvraag voor een extra dag wordt afgekeurd.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Kwaliteit


HKZ certificering door TÜV Nord

UN1EK werkt voortdurend aan het verder verbeteren van haar kwaliteit. Sinds 2006 is UN1EK een gecertificeerde organisatie en is de opvang in het bezit van het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 / HKZ certificatieschema Kinderopvang.

HKZ heeft normen ontwikkeld voor zorg en welzijn. Deze normen kunnen gaan over de wijze waarop een kind, ouder of medewerker wordt behandeld tot en met de manier waarop geleerd wordt van risico’s en kansen. 
Deze toetsing vindt plaats door onafhankelijke certificerende instellingen. Deze externe toetsing wordt bij UN1EK uitgevoerd door TÜV Nord. 

In week 23 heeft TÜV een bezoek gebracht aan verschillende locaties en het Bestuursbureau. De auditor was onder de indruk van het enthousiasme waarmee medewerkers over hun werk vertellen. Ook begrijpt zij de transitie waarin UN1EK verkeert. UN1EK heeft wederom het certificaat behaald. Dit wil niet zeggen dat “alles perfect is”, maar dat we (bijvoorbeeld door middel van de interne audits) bewust zijn van zaken die we graag willen verbeteren of willen perfectioneren en dat we oog hebben voor de zaken die we in de nabije toekomst zullen verbeteren. 

Gefeliciteerd!

 
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Ondertussen bij de IKC's


Nieuwe BSO groep SBO De Parasol

Met ingang van 22 augustus zal er een nieuwe BSO groep starten bij SBO De Parasol; de Vlieger! De nieuwe BSO groep voorziet in passende opvang en activiteiten voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte. 

De vaste medewerker is mevr. Nian Shafik, een zeer ervaren pedagogisch medewerker binnen UN1EK. Zij zal naast de BSO ook binnen de school als onderwijsassistent aan de slag gaan.

De teamleider opvang is mevr. Birsen Akdemir, ook zij beschikt over veel ervaring binnen deze functie en zal haar kennis en kunde zeker meebrengen. Birsen is ook teamleider opvang van IKC De Regenboog waar ze het merendeel aanwezig is. Op De Parasol is Birsen om de week aanwezig op de maandag- en dinsdagmiddag.

Voor vragen over de plaatsing van de kinderen in deze opvanggroep kan er contact worden opgenomen met de planner Daphne Naujoks. Zij is op maandag, woensdag en donderdag telefonisch bereikbaar op 0103122033 tussen 9.00-13.00 uur. 

Vanuit UN1EK wensen we alle collega's veel succes bij de start van deze groep!

Certificering Diamant Taalambassadeur

Op woensdag 22 juni heeft de certificering van de Diamant Taalambassadeur plaatsgevonden. Veel enthousiastelingen hebben deelgenomen aan het traject om Taalambassadeur te worden:
 • De taalambassadeur is in staat om op zijn eigen school een meerjarig ondersteuningsplan op te zetten voor nieuwkomers en kinderen met een taalachterstand. 
 • De taalambassadeur is de verbinding tussen de Diamant en zijn school en begeleidt leerlingen die doorstromen vanuit de Diamant. 
 • De taalambassadeur ondersteunt en coacht leerkrachten door verbindingen te leggen tussen taal en meertaligheid, welbevinden, identiteit, ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. 
We feliciteren alle geslaagde deelnemers en bedanken de trainers Astrid Boomgaard en Eline Wijnvoord!

Nu ook Kinderraad bij IKC Het Spectrum!

We zijn ontzettend trots! Ook op IKC Het Spectrum hebben de kinderen een stem en is de Kinderraad een feit! Na een serieuze sollicitatieprocedure is de raad vanaf nu vertegenwoordigd door deze 6 kanjers én juf Barbara. We wensen hen veel succes!

Omdat leren een kunst is!

Enkele groepen van IKC De Ark hebben les gekregen van Jelmer Konjo, een echte kunstenaar. Vanuit de Vlaardingse Schatten van KADE40 is hij les aan het geven met een heel mooi doel: het maken van een kunstwerk op een saaie garagebox die naast de school staat. De kinderen geven input voor dit mooie project. We kunnen niet wachten tot dit street-art project klaar is. Als u in de buurt bent, kom eens kijken!

De Daily Mile bij SBO De Parasol

Zo'n drie keer per week rennen de leerlingen van SBO De Parasol de Daily Mile; anderhalve kilometer rondom de school. Een knappe prestatie met een hoop positieve effecten. De kinderen zijn enthousiast en gemotiveerd om steeds een stukje harder en een stukje verder te rennen. Ze wiebelen minder in de klas, hebben een betere concentratie en worden door al dat rennen een heel stuk gezonder en fitter; na drie maanden lopen ze al zo'n 50% harder!

Lees het volledige artikel uit het AD hier

Trainingen, opleidingen en geslaagden!

De praktijkopleiders van UN1EK zijn weer druk bezig geweest met werkbegeleiderstrainingen, de Brede Route en certificeringen van geslaagden. 

Op de foto links; de werkbegeleiderstraining. Hierin zijn meerdere collega’s uit de kinderopvang getraind om studenten te mogen begeleiden tijdens hun opleiding. En allemaal het certificaat behaald!

Op de foto in het midden; de Brede Route. Met de 3 IST’s zijn de Brede Route projecten afgesloten. De teams met daarin studenten van verschillende opleidingen (Pedagogisch Werk, Social Work, PABO, PEP, Onderwijsasssisten) hebben met elkaar activiteiten uitgevoerd, casussen besproken, meegelopen met elkaar om zo te leren samenwerken. Er zijn leuke contacten ontstaan en is er onderling kennis gedeeld.

Op de foto rechts; blij met jou! Dit hebben de studenten van de leerwerkplaats van IKC De Ark en IKC Ambacht gekregen die bij UN1EK stage lopen. Dit omdat we blij met ze zijn, ze maken allemaal een persoonlijke groei door om zo een goede Pedagogisch Werker of KindProfessional te worden. Een bedankje voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
Zij ronden nu de stages af om dan na de zomer weer op een andere locatie verder te gaan met ontwikkelen.

Wat is daarop uw antwoord?

Een bijzondere dag bij IKC Het Spectrum; juf Petra trouwt in de klas met Guus! Juf Ronika deed de ceremonie en alle kinderen van de klas van Juf Petra tekenden de huwelijksakte. Ook kregen ze prachtige zelfgemaakte ringen. 

Het was een mooie feestdag en we wensen Juf Petra en haar Guus veel geluk samen!

  
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Gastouderbureau Groot in Klein


Is het gastouderschap iets voor jou?

Als gastouder speel je een belangrijke rol in het leven van kinderen. Pedagogisch zelfstandig werk met de vrijheid om zelf je werkdag vorm te geven. Je vormt samen met de ouders een opvoed-team rondom de kinderen. Deze intensieve band met kinderen en ouders maakt werken als gastouder bijzonder. 

Durf jij die stap te nemen? Dan wil je al snel nooit meer anders!
Kijk voor meer informatie op de website van Groot in Klein.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Onze partners


Activiteiten in de zomervakantie

Sporten, knutselen, tuinieren en spelen in het Klauterwoud? In de zomervakantie kan dit allemaal! Er staan heel veel leuke activiteiten in de agenda van Opgroeien in Vlaardingen, voor jong en oud. 

Neem eens een kijkje op de website van Opgroeien in Vlaardingen.

Beleef een leuke zomer in Maassluis!

In Maassluis zijn deze zomer veel leuke activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Doe ook mee! Om ervoor te zorgen dat niemand zich in Maassluis hoeft te vervelen, is er met veel organisaties een zomerprogramma samengesteld. Activiteiten op het gebied van dans, spelen, sporten, knutselen, koken, kunst, film, bouwen, natuur en theater. Van 9 juli tot en met 21 augustus bij diverse instellingen en sportaanbieders in Maassluis. Veel activiteiten zijn gratis, bij een aantal wordt een vergoeding gevraagd.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van Maassluis Sport.

Webinar ‘Vakantie? Blijf (voor)lezen en oefenen met taal!’

Op maandagavond 27 juni organiseerde Opgroeien in Vlaardingen in samenwerking met Bibliotheek De Plataan en UN1EK een interessant en leerzaam webinar over het thema ‘Vakantie? Blijf (voor)lezen en oefenen met taal!’.

Een grote woordenschat is erg belangrijk om goed mee te kunnen komen op school. Vaak merken leerkrachten na de vakantie een terugval in het leesniveau van een kind.
Mediacoaches Jolanda en Wouter van de Bibliotheek de Plataan en juf Inge van IKC Het Spectrum vertelden in dit webinar hoedit voorkomen kan worden. Ze gaven tips voor leuke websites, apps én boeken om in de vakantie te oefenen met taal en lezen.

Interesse om het webinar terug te kijken? Dat kan hier!
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png 345a5f4c-7c68-44cc-aa22-77748d3eaef1.png
afmelden | gegevens aanpassen
A: Emmastraat 45, 3134 CG Vlaardingen | Postbus 3014, 3130 CA Vlaardingen
T: 010-435 56 11 | E: info@un1ek.nl | W: www.un1ek.nl


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.