Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png Nieuwsbrief december 2021
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Beste ouders/verzorgers,

Kerst nadert, het einde van het jaar is in zicht; een mooi moment om kort terug- en vooruit te kijken. Dit doe ik graag op deze plek.

Sinds mei maak ik onderdeel uit van onze mooie stichting. Het was een bijzondere start, met een overstap in coronatijd. Uiteraard heb je dan in de eerste plaats behoefte om iedereen persoonlijk te ontmoeten en kennis te maken. In plaats daarvan logde ik vooral in op mijn laptop en was er weinig ruimte voor kennismakingen met de locaties. Erg beperkt voor een bestuurder, die het van groot belang vindt om in verbinding te zijn met álle medewerkers, zowel in onderwijs, opvang als op het Bestuursbureau.

Ondanks deze (eerste) beperkingen, heb ik UN1EK afgelopen driekwart jaar leren kennen als een organisatie waar iedereen hard werkt, zeer betrokken is en er wil zijn voor al de kinderen binnen onze locaties. Zeker de laatste maanden, waarin we een ingewikkelde uitdaging hebben aan de corona effecten en maatregelen, en het tekort aan medewerkers.

Het is geweldig om te ervaren hoe iedereen zich inzet, elkaar helpt en ‘bijspringt’ waar nodig, om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dit kost enorm veel energie, het is soms alle zeilen bijzetten, met de kinderen als inspiratie om dit op te brengen.

Binnen KOERS24 staan een aantal speerpunten centraal waar we het komend jaar invulling aan gaan geven met elkaar. Naast wijkgericht werken, waar reeds mooie stappen in gezet zijn, zal de nadruk komen te liggen op het gezamenlijk ontwikkelen van leergemeenschappen.

De verbinding gaan we de komende jaren o.a. bevorderen door het opzetten van de UN1EK Academie. Vertrekpunt voor de UN1EK Academie is dat het eigenaarschap, onder andere voor de leergemeenschappen, bij de medewerkers komt te liggen. De ontwikkeling van onszelf is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Komend jaar zullen veel thema’s die nu spelen, blijvend onze aandacht vragen. Onze opdracht om onderwijs en opvang goed vorm te geven in een coronacrisis en het tekort aan collega’s. Geen thema’s waar we strategisch voor kiezen, maar in 2022 wel blijvend druk zullen geven op de organisatie.  

Het is daarom enorm belangrijk om elkaar te blijven steunen, met begrip en respect naar elkaar om de kinderen goed te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Maar straks eerst een periode van rust en bezinning. Momenten om ons te omringen met de mensen die betekenisvol zijn. Te denken aan diegenen die belangrijk zijn, soms ook vanuit gemis of verdriet. 

We hebben, zoals ook dit jaar weer is gebleken, niet alles in de hand. Maar we kunnen wel streven om bij te dragen aan het geluk van jezelf en de ander. Ik gun dat geluk een ieder van ons en wens jullie allemaal een fijne Kerstperiode, een goede afsluiting van het jaar en een hoopvol en gezond 2022.

 
- Niek Barendregt
Voorzitter College van Bestuur UN1EK

De Raad van Toezicht op bezoek

Als Raad van Toezicht willen we graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen van UN1EK. Helaas moesten we er door alle corona-besognes lang op wachten, maar… op woensdag 10 november was het dan eindelijk zover. We waren uitgenodigd om bij twee IKC’s te komen kijken en ons te laten informeren over datgeen er speelt binnen een IKC. We - dat zijn twee leden van de Commissie Kwaliteit Onderwijs en Opvang, Jan Lokker en Caty Bulte, - verheugden ons er echt op. Vanuit de RvT bekijk je immers de organisatie meestal op hoofdlijnen, praat je over beleidszaken en nieuwe ontwikkelingen. Met een bezoek beleef je ook de werkelijkheid van een locatie, het effect van allerlei beleid op de dagelijkse praktijk en je ziet de meer locatie-specifieke omstandigheden.

Zowel op IKC Prins Willem Alexander als op IKC Het Balkon werden we ontvangen door de directie, bijgestaan door hun collega’s met een specifieke functie. We kwamen in gesprek met enthousiaste medewerkers met een grote passie en betrokkenheid voor hun werk en het kind van hun IKC. We voerden met hen levendige gesprekken en kregen een goed inzicht in wat beide locaties bezighoudt. Thema’s die aan de orde kwamen gingen over het IKC, de wijk waarin de school zich bevindt, corona en de effecten voor het kind, maar ook een onderwerp zoals de nieuwe structuur werd besproken. We zagen mooie initiatieven (zoals een speelgoedinzameling voor kinderen die van huis uit minder Sint-cadeautjes krijgen) en hoorden over de inzet van beide teams om de locatie ook in deze tijden draaiend te houden. En natuurlijk zijn ook zorg- en aandachtspunten door beide directies benoemd.

We willen alle betrokkenen nogmaals hartelijk danken voor de ontvangst en het open gesprek met elkaar. We zien gedreven medewerkers die het beste willen voor ieder kind, daar zijn wij trots op. We zien uit naar het volgende bezoek in juni.


- Caty Bulte en Jan Lokker
Raad van Toezicht, UN1EK Onderwijs en Opvang
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

In deze Nieuwsbrief

 • Vanuit de CUR
 • Kerstvakantieprogramma's
 • Wijziging bereikbaarheid Klantenservice
 • Ondertussen bij de IKC's
 • Zomaar een werkdag bij Groot in Klein
 • Is het gastouderschap iets voor jou?
 • Portaal AlsLeraar.nl is live!
 • Campagne Skills voor de Klas
 • Gratis sporten voor de jeugd!

164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Vanuit de CUR


Vliegende start Maarten Fiers

Nieuw CUR-lid Maarten Fiers is in de vergadering van 01-11-2021 met bestuurder Niek Barendregt geïnstalleerd. 

Voorafgaand aan de vergadering werd kennis uitgewisseld met zijn voorganger Lennert Verhoog. Ook sloot Maarten aan bij de online Adviesraad van 16-11-2021. De CUR is verheugd dat zij na het vertrek van haar voormalig voorzitter voltallig het werk voor de medezeggenschap binnen UN1EK kan voortzetten en wensen Maarten veel succes!

Verkiezingen

De Verkiezingen voor de CUR zijn dus achter de rug. De CUR is verheugd dat de verkiezingen plaatsvonden, want dit betekent dat er meer aanmeldingen waren als vacatures. Fijn dat ouders ook betrokken zijn bij de organisatie via de medezeggenschap. De CUR vindt het belangrijk met elkaar te ontwikkelen en professionaliseren. In de Adviesraad gaf de CUR de afgevaardigden vanuit de IKC-raad feedback over haar afgelopen verkiezingen en tips voor hun eigen komende verkiezingen. De online verkiezingstool, die tot hun beschikking staat, is ook toegelicht.

Adviesraad

Alle advies- en instemmingsaanvragen, die vanuit het fundament voortkwamen, zijn (op het functiegebouw na) intussen behandeld in afstemming met de Adviesraad. De CUR als ook de bestuurder heeft het als prettig ervaren dat input vanuit de Adviesraad is geleverd. Deze input is zeer waardevol gebleken voor de adviezen vanuit de CUR naar het College van Bestuur. Mooie ontwikkeling is ook dat alle locaties inmiddels vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad. Met elkaar brengen we de medezeggenschap steeds scherper in beeld!
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling PR & Communicatie


Kerstvakantieprogramma's

(bijna) Alle kerstvakantieprogramma's staan online! Ondanks de verscherpte coronamaatregelen maakt de opvang er weer hele gezellige dagen van, vol met creatieve, sportieve en gezellige activiteiten. Klik hier voor een overzicht van de programma's.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Van onze afdeling Klantenservice


Wijziging bereikbaarheid Klantenservice

Wij vinden het belangrijk om voor u zo goed mogelijk bereikbaar te zijn. Om deze reden zullen wij per 1 januari 2022 gaan werken met rechtstreekse telefoonnummers per wijk/locatie en blijven wij bereikbaar tussen 09.00 uur en 13.00 uur. Buiten deze tijden zijn wij bereikbaar via de mail via plaatsing@un1ek.nl.

Telefoonnummers per wijk/locatie:
 • Vlaardingen Holy & Schiedam – IKC De Ark, BSO Kruidenpad, Peuterspeelzaal Het Klavertje, IKC Kethel
Melanie Hassing: 010- 3122013 (dinsdag, donderdag en vrijdag) 

 •  Vlaardingen Ambacht – IKC Ambacht, BSO Roots, IKC Spectrum/De Krentenmik  
Marja Quak: 010-3122015 (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag)

 •  Vlaardingen Westwijk – IKC Prins Willem Alexander, IKC De Schakel 
Tijdelijk meerdere nummers beschikbaar. Ma/di: 010-3122012, woe/do: 010-3122015,  
vrij: 010- 3122013.

 •  Vlaardingen Centrum – IKC van Kampen, IKC Bavinck  
Angela Huijgen: 010-3122014 (dinsdag, woensdag en vrijdag) 

 
 • Maassluis – IKC Ichthus (BSO), IKC Kindertuin, BSO Groene Hoek  
Debora van ’t Hoff: 010-3123899 (dinsdag, donderdag) 

 
 • Maassluis – IKC Ichthus (hele dagopvang/peuterspeelzaal), IKC Regenboog, IKC Balkon 
Valleria Morelli: 010 -3122033 (maandag, woensdag en vrijdag) 

 
 • Algemene vragen - Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de coördinator afdeling klantenservice.
Angela van Hecke: 010-3122012 (maandag, dinsdag en donderdag)

Inhalen van dagen

Het inhalen van dagen in de opvang is op dit moment door de vol bezette groepen en het personeelstekort vaak niet mogelijk. Verzoeken om dagen in te halen worden daarom vaak afgekeurd, houd hier a.u.b. rekening mee. 

Persconferentie 14 december

Let op: op dinsdagavond 14 december zal er weer een corona-persconferentie plaatsvinden. Houd er rekening mee dat er tijdens deze conferentie belangrijke besluiten naar buiten zullen komen over het (basis)onderwijs en de opvang. Woensdag 15 december zullen de locaties u informeren over de te nemen maatregelen, als deze van belang zijn voor u.

Ophogen of verminderen van een dag(deel)

Heeft u al een actief contract voor de opvang en u wilt een dag(deel) ophogen of verminderen, dan volstaat een wijziging op het actieve contract. U kunt dit heel eenvoudig aanvragen via het Ouderportaal:

Wijziging contract:
 • Ga naar www.un1ek.nl
 • Log in op het Ouderportaal
 • Klik op 'Contracten'
 • Klik het actieve contract aan
 • Klik op de groene button rechtsboven
 • Klik op 'Wijzigen'
 • Vink de dagdelen aan die u in het gewijzigde contract wenst
Komt u er toch niet helemaal uit? Bekijk de stappen dan eenvoudig via deze video.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Ondertussen bij de IKC's


De Groene Hoek is weer spic en span!

De Groene Hoek heeft deze zomer een verbouwing gehad (o.a. vanwege brandverordening, maar ook omdat het BSO lokaal weer een leslokaal is geworden en het kleuterspeellokaal BSO). Na de meivakantie zijn er nieuwe vloeren gelegd, nu dus ook een nieuwe BSO ruimte en kantoorruimtes. Eind september is de laatste hand gelegd aan nieuwe kasten bij de BSO, dus de locatie ziet er weer spic en span uit!

Training SOS Kinderen en Emoties

Onze collega’s Malissa Mosterd en Samantha van der Lely, beiden werkzaam op de babygroep bij IKC Ichthus hebben de training SOS Kinderen en Emoties gevolgd en met succes afgerond! Zij zijn hiermee gecertificeerd en mogen deze training aan ouders gaan geven. 

Ze zijn er heel enthousiast over en willen wat ze geleerd hebben graag in de praktijk gaan brengen. In eerste instantie gaan ze alle Ichthus collega’s tijdens een locatie overleg vertellen wat ze geleerd hebben en voorbeelden geven en casussen bespreken. Hierna gaan we bekijken hoe Malissa en Samantha hun kennis kunnen delen met onze ouders van de locatie.  

Er is ook nog een module om deze training ook aan andere collega's te kunnen geven. De aanvraag wordt gedaan. Als ze deze train-de-trainer cursus ook gedaan hebben, kunnen ze zich ook inzetten voor andere locaties van UN1EK.

Skatemiddag groot succes IKC Het Spectrum

De oudste kinderen van de BSO van IKC Het Spectrum gingen een aantal weken terug naar de skatebaan in het Hof. Alle kids hadden hun step, skates of rollerschaatsen bij zich voor deze skatemiddag en toen we vertrokken, kwam de zon ook nog tevoorschijn. 

Een heerlijk sportieve middag met elkaar, de een was twee uur zoet op de skatebaan met stunts op de step en de andere ging lekker rondjes skaten door het park. Zeker voor herhaling vatbaar!

SBO De Parasol is op weg naar een afvalvrije school

SBO De Parasol slaat de weg in om een zogenoemde 'afvalvrije school' te worden.
Dat betekent dat alle groepen eigen papier-, GFT- en plasticbakken krijgen om hun afval te scheiden. Ook worden ouders aangemoedigd om geen drinkpakjes en verpakt eten mee te geven, maar in plaats daarvan drinkbekers en broodtrommels met eten. Leerlingen krijgen ook les over afvalscheiding en hergebruik.

Het project Afvalvrije School is een initiatief van 'Stichting van Afval naar Grondstof' en wordt gesteund door de gemeente Maassluis. De Parasol is na IKC Ichthus (2017) de tweede school die is gestart met dit project. Een mooi initiatief!

Wilt u meer lezen over deze actie? Klik dan hier!

Nationaal Schoolontbijt bij IKC De Regenboog

Op 5 november heeft IKC De Regenboog het Nationaal Schoolontbijt geopend met een goede warming-up op het schoolplein. Daarna hebben de kinderen in de groepen genoten van een heerlijk gezond ontbijt. Eetsmakelijk!

Bomen planten op de boomplantdag

In de eerste week van november zijn er door leerlingen van SBO De Parasol bomen in de wijk geplant! Wederom een mooi initiatief. 

Leerwerkplaats bij Kindcentrum De Ark geopend!

Op 8 november openden Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk en UN1EK Onderwijs en Opvang een nieuwe leerwerkplaats bij Kindcentrum De Ark in Vlaardingen.

Vanaf 15 november volgen eerstejaars studenten hier de opleiding Kindprofessional. Deze combi-opleiding leidt studenten op voor twee vakgebieden; Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Hierdoor zijn zij straks flexibel inzetbaar. Bovendien leren de studenten al tijdens hun opleiding het belang van een doorlopende leerlijn van kinderopvang naar onderwijs. Dit is een belangrijke werkwijze om kansenongelijkheid tegen te gaan.

Leerlingen getekend door illustrator

SBO De Parasol heeft met Groep Paars vanuit bibliotheek Maassluis meegedaan aan het cultuurmenu: "Kijkers". Hierin stond illustrator Sanne te Loo centraal.

De leerkrachten kregen boeken van haar opgestuurd en hebben deze met de klas gelezen. Daarnaast hebben de leerlingen een video gekeken waarin Sanne vertelt over haar werk als illustrator. Een oplettende leerling vroeg: "Juf, kan Sanne onze klas niet tekenen?". Deze vraag is ingestuurd naar Sanne met een groepsfoto van de klas. Het resultaat is verbluffend! Groep Paars is geïllustreerd door Sanne te Loo! De kinderen hebben vol verwondering de illustratie bekeken en vonden het prachtig!

Wat wil jij later worden?

Safae, een leerling op Kindcentrum Het Visnet, heeft tijdens de Kinderboekenweek een tekening gemaakt. De opdracht was om een beroepentekening te maken. Er werd een tijd druk gewerkt voordat de tekening klaar was. Safae hielt de tekening na afloop omhoog en zei vol trots: "Later wil ik in de kinderopvang werken!"

Wij verwelkomen Safae over vele jaren graag als collega bij UN1EK!

Opening Leerwerkplaats IKC Ambacht

Op maandag 15 november was de opening van de Leerwerkplaats op IKC Ambacht!

Het stokje is door twee oud-studenten van de vorige leerwerkplek doorgegeven aan de nieuwe klas vol met gemotiveerde en leergierige studenten. Wij hopen dat deze studenten zich in drie jaar ontwikkelen tot professionele pedagogisch medewerkers met hart voor de kinderen. We wensen hen veel plezier en succes!

Jury excellente scholen op bezoek

Begin november ontving IKC VanKampen de jury excellente scholen. Personeel, ouders en kinderen hebben de dag als zeer positief en leuk ervaren. In januari hoort VanKampen of het IKC het predicaat excellent zal mogen ontvangen. Spannend!

Wateroverlast én een verjaardag!

In de herfstvakantie is IKC VanKampen locatie Curacaolaan onder water komen te staan. Ondanks de grote hoeveelheid water en rommel konden we snel weer open voor onze kinderen. Dat dit is gelukt is mede mogelijk gemaakt door de enorme samenwerking tussen het VanKampen team én de collega locaties. Tijdens al het water- en verhuisgeweld werd ook schoolhond Doris 1 jaar. Zelfs dat werd door de conciërge niet vergeten!

Classic Express bij IKC De Ark

Van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november stond de Classic Express bij IKC De Ark aan de Lissabonweg in Vlaardingen. In de Classic Express laten prijswinnaars van het Prinses Christina Concours jonge kinderen kennismaken met klassieke muziek. Al meer dan 130.000 kinderen hebben genoten van een concert in de ‘rijdende concertzaal’.

De Classic Express is een enorme trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal met ruimte voor ongeveer 35 kinderen. Binnen staan zitjes voor de kinderen en er is een klein podium voor de jonge muzikanten en presentator. Alle klank en geluid wordt gereguleerd met een elektro-akoestisch systeem, dat zelfs de akoestiek van het Amsterdamse Concertgebouw kan nabootsen! Alle groepen van de basisschool hebben een prachtig concert bijgewoond.

Gastles in groep Wit

In de achterliggende weken heeft SBO De Parasol gewerkt aan het Thema van de Kinderboekenweek: "Worden wat je wil".

Voor de leerlingen een prachtige kans om de buitenwereld naar binnen te halen en de talenten van de leerlingen te ontdekken. De Parasol vindt het belangrijk dat leerlingen opgeleid worden tot volwassenen die hun plek vinden in de maatschappij. Om dit mogelijk te maken geven we aandacht aan maatschappelijke voorbereiding, beroepsvoorbereiding en begeleiden wij bij persoonlijke ontplooiing. De leerlingen hebben hierbij meer zorg en aandacht nodig, om de gewenste groei te kunnen laten zien.

Hoe mooi is het dan dat een medewerker van Shell, Job Muis, een gastles heeft gegeven in een bovenbouw klas van onze school!

De leerlingen zijn geïnteresseerd in het milieu en het duurzaam gebruiken van energie. Anja Kusters, directeur van de school, vindt het belangrijk om de leerlingen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met de belangrijke vraagstukken waar zij in de toekomst mee te maken hebben. Op kleine schaal dragen wij reeds bij aan de circulaire economie door ons afval te scheiden, een schooltuin aan te leggen en ons bewust te zijn aan onze bijdrage aan het milieu en een opgeruimde schoolomgeving. Onze leerlingeraad is hierin erg actief en komt steeds met nieuwe ideeën!

Hoog bezoek bij IKC Ambacht

Donderdag 4 november was een bijzondere dag. De burgemeester van Vlaardingen Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen kwam een kijkje nemen in groep 4A de Papegaaien van IKC Ambacht. Tijdens de Kinderboekenweek hadden we het gehad over het thema beroepen. Door zijn volle agenda lukte het niet tijdens de Kinderboekenweek.
De kinderen waren wel wat gespannen, want "de baas van de stad" in je klas dat is niet niks.
Wat zaten ze aandachtig te luisteren en wat waren er leuke vragen voor de burgemeester. Zoals wat voor auto heeft u, waarom wilde u burgemeester worden van Vlaardingen, kent u Mark Rutte. En wat blijkt, hij kent Mark Rutte nog van vroeger. Ze zijn bijna even oud. De burgemeester liet zelfs nog een filmpje zien van Mark Rutte! En die auto, wow daar waren de meeste kinderen wel heel erg jaloers op.
We eindigden het bezoek met het dansen van het Kinderboekenweek lied van kinderen voor kinderen. Wat een feest. De burgemeester deed ook gewoon mee!

Kortom een gezellige, maar ook leerzame ochtend!

IKC Het Spectrum in de krant!

De Sint is aan het werk geweest op IKC Het Spectrum. In de mooi ingerichte Schatkamer kan de Sint rustig zijn werk doen (en stieken ook af en toe een dutje doen). Dit nieuws heeft zelfs de krant gehaald, hoe leuk is dat!

Groep blauw in het theater!

Woensdag 24 november was het zo ver, iets waar de kinderen van groep blauw al weken naar hebben uitkeken; een bezoek aan het theater van Maassluis!

Gaan we een voorstelling bekijken, of naar muziek luisteren? Iets waar meester Delano en Juf Lynsey ook geen antwoord op konden geven. Afwachten en zien wat ons te wachten staat, was het.
Bij aankomst in het theater stond er een juf de groep op te wachten. Deze juf kan heel goed lesgeven op het gebied van toneelspelen, een echte toneeljuf. Dit was dan ook wat zij voor groep blauw in petto had, toneelspelen!

De klas werd in groepjes verdeeld en elk groepje mocht met elkaar een eigen toneelstuk verzinnen en deze vervolgens opvoeren voor de rest van de klas. De toneeljuf gaf tussendoor tips en zo werden er prachtige stukken opgevoerd. De kinderen vonden het superleuk en deden ontzettend hun best!

De kinderen hebben er terug op school nog veel over nagepraat. We mogen dus wel zeggen dat dit bezoek een waar succes is geweest!

Op naar andere mooie en leerzame uitjes!

164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Gastouderbureau Groot in Klein


Zomaar een werkdag bij Groot in Klein

Wanneer de wekker om 8:00 uur gaat, hoef ik me niet te haasten. Als ik wil kan ik met mijn ochtendjas zo achter de computer kruipen en aan de slag. Vandaag is zo’n dag. Het is koud en het komt met bakken uit de hemel, bleh!  “Dat thuiswerken heeft toch zijn voordelen”, schiet er door mijn hoofd.

Ik maak verbinding en check als eerst de WhatsApp berichten. “Als je tijd hebt, wil je mij alsjeblieft bellen”, lees ik. Wanneer ik bel blijkt dat een gastouder positief getest is. Dit betekent dat haar locatie direct moet sluiten. De gastouder zorgt dat de ouders worden geïnformeerd en heeft dit gelukkig gisteravond al gedaan. Ik meld het aan het corona-crisisteam van UN1EK. Een lid verzamelt alle sluitingen m.b.t. corona en geeft deze informatie door aan de GGD en de gemeente.

Als ik mijn Outlook open zie ik een verzoek van één van haar ouders voor vervangende opvang. Zaak is om eerst uit te vinden of ouder en/of kind nauw contact hebben gehad met de coronapositieve gastouder. Wanneer dat gelukkig niet het geval blijkt te zijn, begint de zoektocht. Zijn er nog gastouders die op de gewenste dagen of tijden een plekje hebben en hiervoor openstaan? Zo niet, is er dan eventueel een mogelijkheid bij één van de kindcentra van UN1EK? Een oproep aan de gastouders gaat er uit en de vraag wordt bij de collega’s van Verkoop en Service neergelegd. Fingers crossed!

Ik weet dat de gastouders en kindcentra vol zitten en te maken hebben met lange wachtlijsten. De dagelijkse nieuwsberichten over het sluiten van groepen i.v.m. corona en/of het te kort aan pedagogisch medewerkers en gastouders geldt helaas ook voor UN1EK.

Mooi vind ik hoe iedereen wel keer op keer zijn best doet om op zoek te gaan naar oplossingen en mogelijkheden. Maar helaas moeten we steeds vaker aangeven “sorry, het gaat niet lukken.”

Vandaag heb ik geluk, een gastouder geeft aan dat zij mogelijkheden heeft. Snel zorg ik dat gastouder en ouder met elkaar in contact komen. Ondertussen stel ik een noodcontract op en zorg dat de gemaakte afspraken over de opvang en informatie over het betreffende kind op het afsprakenformulier vastgelegd worden. Ook al komt ze maar twee dagen bij de vervangende gastouder, ook nu moet dit allemaal net als bij de reguliere opvang op papier komen.

Mijn maag knort, lunchtijd is al voorbij. Snel maar eens wassen, aankleden en eten.

Weer fris kruip ik achter de computer die thuis aan de eettafel staat. Eerst maar eens zorgen dat de facturatie gedaan wordt, gevolgd door komende evaluatiegesprekken inplannen. Helaas allemaal weer op afstand. Nog even een stukje schrijven voor de nieuwsbrief. Tussendoor komen er nog verschillende telefoontjes; de GGD inspecteur die vragen heeft over een opvanglocatie, de belastingdienst die de opgegeven kosten wil controleren en WhatsApp berichten; heeft een ouder wel betaald? EDaarna moet ik een stagiaire die start bij een gastouder in het landelijk personenregister koppelen. 

Voor ik het weet is al weer bijna 17:00 uur. Snel nog even controleren of er nieuwe belangrijke e-mailberichten zijn binnen gekomen.   

Ik sluit af. Vanavond een Teamsvergadering met de oudercommissie, dus eerst maar even het avondeten regelen.

 
- Fanny
Coördinator gastouderbureau Groot in Klein

Is het gastouderschap iets voor jou?

Ben je op zoek naar een leuke baan in de kinderopvang, maar wil je er ook voor je eigen kinderen zijn? Dan is het gastouderschap wellicht iets voor jou! Als gastouder speel je een belangrijke rol in het leven van kinderen. Pedagogisch zelfstandig werk met de vrijheid om zelf je werkdag vorm te geven. Je vormt samen met de ouders een opvoed-team rondom de kinderen. Deze intensieve band met kinderen en ouders maakt werken als gastouder bijzonder. 

Durf jij die stap te nemen? Dan wil je al snel nooit meer anders!
Kijk voor meer informatie op de website van Groot in Klein.
164c0264-fa40-4f50-8e44-230ed00cde54.png

Onze partners


Portaal AlsLeraar.nl is live!

De website AlsLeraar.nl wil de mbo'er, hbo'er of wo'er inspireren en laten zien welke mogelijkheden er zijn. Welke papieren heb je nodig om leraar te worden? Welke trajecten kun je volgen om voor de klas te kunnen staan? En welke skills heb je nodig? 

Op al deze vragen geeft UN1EK, in samenwerking met vier andere schoolbesturen uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, je graag antwoord. Hier komen studenten te weten wat we hen kunnen bieden en we laten ze ontdekken hoe ontzettend gaaf het is om leraar te worden!

Kijk voor meer informatie op de website van AlsLeraar!

Campagne Skills voor de Klas

Zoals u wellicht weet, kunnen we in het onderwijs de komende jaren wel wat extra mensen gebruiken. Het is daarom belangrijk dat we laten zien hoe mooi en waardevol beroep we hebben. Hoe eerder, hoe beter. Daarom willen we middelbare scholieren graag inspireren, zodat ze vroegtijdig kunnen ontdekken of het beroep bij hen past. De vijf besturen (Siko, SIC, Primo, UN1EK en Wijzer) hebben een landelijke subsidie ingezet om een campagne hiervoor te laten maken. Deze campagne is bedoeld voor het voortgezet onderwijs en richt zich op leerlingen van havo 3 tot vwo 6.

Hiervoor is de campagne ‘Skills voor de klas’ bedacht. Op zes middelbare scholen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen komt er in november en december een hele bijzondere bus langs. Middelbare scholieren denken in een ‘normale’ bus te stappen, maar ze komen in het klaslokaal van Meester Bart terecht. Hij is er alleen zelf niet, want hij is genomineerd voor World Best Teacher. Hij is hard op zoek naar een goede vervanger.

In teams van zes worden scholieren uitgedaagd om te ontsnappen uit zijn lokaal, maar dit kan alleen als ze over de ‘juiste’ skills beschikken en de opdrachten samen oplossen. Alle opdrachten zijn gekoppeld aan skills die je nodig hebt als leraar. Denk o.a. aan rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, maar ook sociale vaardigheden als samenwerken en luisteren komen aan bod. Het is dé uitdaging om binnen 15 minuten uit het lokaal te ontsnappen en vol trots te zeggen: “Ik heb skills voor de klas!”. Na afloop kunnen scholieren in de ‘Skills voor de klas aftertalk‘ nog even napraten met studenten van de pabo en al hun vragen stellen.

De campagne is te volgen op Instagram: @skillsvoordeklas.

Gratis sporten voor de jeugd!

Wist u dat kinderen in november en december gratis kunnen kennismaken met verschillende sporten? Tot aan de kerstvakantie kunnen kinderen kiezen uit dansen, kickboksen, handballen, scouting, badminton en basketbal.
Stichting Vlaardingen in Beweging vindt het belangrijk dat kinderen kunnen ervaren welke sport ze leuk vinden.

Wilt u meer informatie of wilt u weten welke sportverenigingen er meedoen? Kijk dan op de website van Vlaardingen in Beweging en meld uw kind(eren) aan!
49298cd8-c938-4cb2-b792-e85b677e2982.png 345a5f4c-7c68-44cc-aa22-77748d3eaef1.png
afmelden | gegevens aanpassen
A: Emmastraat 45, 3134 CG Vlaardingen | Postbus 3014, 3130 CA Vlaardingen
T: 010-435 56 11 | E: info@un1ek.nl | W: www.un1ek.nl


Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.