Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het regelen van opvang, het inloggen in het ouderportaal of  het inschrijven van uw kind? Hier vindt u antwoorden op al uw vragen!

Afwezigheid, extra (incidentele) opvang en ruilen

Inloggen ouderportaal

Inschrijven en wachtlijst

Kosten/Facturen

Opvang wijzigen, uitbreiden of (gedeeltelijk) opzeggen

Tussenschoolse opvang

Vakantieopvang

Share Button

Afwezigheid, extra (incidentele) opvang en ruilen

Wanneer uw kind niet naar de opvang kan komen vanwege het advies van het RIVM, gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u uw kind ziek meldt. Er wordt geen restitutie verleend voor de opvang.

We kunnen ons heel goed voorstellen dat deze richtlijnen voor lastige situaties zorgen. Dit is geen maatregel van UN1EK. We volgen in dit geval altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD. We kunnen de gezondheidsklachten niet zelf beoordelen, alleen het advies van de deskundigen volgen en de medewerking van ouders hierin vragen.

Nee, dat kan niet. Ook op een stakingsdag is er opvang beschikbaar. Is dit niet het geval dan wordt u hierover tijdig door de directeur van uw locatie op de hoogte gesteld.
De normale voorwaarden voor ruilen zijn van toepassing.

 

Indien u gebruik maakt van hele dagopvang of buitenschoolse opvang (voorschoolse, naschoolse of vakantieopvang), kunt u een gemist(e) opvangdag(deel) op een sluitingsdag van het kindcentrum waarop uw kind is geplaatst, gedurende het kalenderjaar ruilen voor een ander(e) opvangdag(deel).

Let op: het ruilen van dagdelen is kindgebonden en is alleen mogelijk per opvangpakket, dus:
• Een dagdeel voorschoolse opvang kunt u alleen ruilen voor een dagdeel voorschoolse opvang
• Een dagdeel naschoolse opvang kunt u alleen ruilen voor een dagdeel naschoolse opvang
• Een dag(deel) halve of hele dagopvang kunt u alleen ruilen voor een dag(deel) halve of hele dagopvang
• Een dag(deel) vakantieopvang kunt u alleen ruilen voor een dag(deel) vakantieopvang

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op de groene button en kiest voor ‘ziek melden’. Let op: uw kind is ziek totdat u hem/haar weer beter meldt via het ouderportaal.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op de groene button en kiest voor ‘afwezig melden’.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘ruilen aanvragen’. De plaatsingsdag die u wilt ruilen, moet op ‘afwezig’ staan. Lees ook: de voorwaarden voor ruilen en extra opvang.

Let op: het ruilen van dagdelen is kindgebonden en is alleen mogelijk per opvangpakket, dus:

 • Een dagdeel voorschoolse opvang kunt u alleen ruilen voor een dagdeel voorschoolse opvang
 • Een dagdeel naschoolse opvang kunt u alleen ruilen voor een dagdeel naschoolse opvang
 • Een dag(deel) halve of hele dagopvang kunt u alleen ruilen voor een dag(deel) halve of hele dagopvang
 • Een dag(deel) vakantieopvang kunt u alleen ruilen voor een dag(deel) vakantieopvang

Let op:

 • het ruilen van dagdelen bij afwezigheid van uw kind is mogelijk binnen tien werkdagen*
 • het ruilen van dagdelen bij een sluitingsdag van het kindcentrum is mogelijk binnen een kalenderjaar*.
  *mits de groepsbezetting het toelaat naar oordeel van de pedagogisch medewerkers in de groep.

Het ruilen van dag(del)en als compensatie voor een sluitingsdag van het kindcentrum is mogelijk gedurende het betreffende kalenderjaar. Lees ook de voorwaarden voor ruilen en extra opvang.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechtsbovenin en klikt op het plus teken naast ‘incidentele opvang’. U kiest de datum en tijden waarop u extra opvang wilt aanvragen en klikt op ‘opslaan’. Lees ook: de voorwaarden voor ruilen en extra opvang.

U logt in in het ouderportaal. U klikt bij het betreffende kind op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘afwezig melden’. U geeft minimaal twee maanden vooraf de afwezigheid van uw kind door.

Indien uw kind gebruik maakt van peuteropvang in de peuterspeelzaal, kunt u gemiste dagdelen niet ruilen. Dit in verband met de vaste groepssamenstelling en vaste koppel-dagdelen.

Uitsluitend aan ouders die voor hun kind gebruik maken van vijf dagen opvang per week, 52 weken per jaar worden sluitingsdagen van het kindcentrum (op nationale feestdagen) waarop hun kind geplaatst was, per jaar achteraf gecrediteerd. In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om gemiste opvang-dagdelen te ruilen.

Inloggen ouderportaal

U kunt inloggen in Kindplanner via de website van UN1EK, button ouderportaal. Uw inlog id is het mailadres dat in onze administratie bekend is. Uw wachtwoord is zelfgekozen.

 1. U vraagt de pedagogisch medewerker op de locatie waar uw kind is geplaatst, om uw mailadres toe te voegen bij de plaatsingsgegevens van uw kind in Kindplanner.
 2. Of u stuurt een e-mail aan plaatsing@un1ek.nl met het verzoek om uw mailadres toe te voegen. Vermeld de naam en geboortedatum van het kind dat is geplaatst bij UN1EK.

U vult in het ouderportaal uw gebruikersnaam (mailadres) in drukt op ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt een e-mail waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

Inschrijven en wachtlijst

U schrijft uw kind in via de website van UN1EK, button ‘inschrijven’ > klik op inschrijven voor opvang.

U meld uw kind aan via de website van UN1EK, button ‘inschrijven’ > klik op inschrijven voor basisschool.

U schrijft uw tweede of volgende kind in via het ouderportaal van Kindplanner:

 • Kies in menu (linksboven in het scherm) de optie familie.
 • Klik op de groene button rechtsbovenin en kies de optie broertje/zusje toevoegen.
 • Vul de gegevens in en vraag opvang op de gewenste dagen en per de gewenste datum aan.

De voorrangscriteria worden onderling afgewogen en hebben geen prioriteitsvolgorde.

 • Er is sprake van een sociaal-medische indicatie;
 • Het kind maakt al gebruik van opvang bij UN1EK;
 • Het aangemelde kind is een zusje of broertje van een reeds bij UN1EK geplaatst kind;
 • Het betreft een kind van een medewerker van UN1EK;
 • Het kind heeft een VVE indicatie van het CJG.

Kosten/Facturen

U ontvangt ook tijdens een vakantie een factuur voor een reguliere BSO. Dit komt omdat wij de totale kosten voor de opvang altijd verdelen over het hele jaar. Dit betekent dat iedere maand hetzelfde bedrag wordt afgeschreven en deze afschrijvingen dus ook doorlopen in de vakanties.

Bijvoorbeeld:
U neemt een 40 weken BSO pakket af van 1 dag naschoolse opvang per week van 4 uur.
Dan is de berekening als volgt. U moet in totaal het volgende bedrag betalen: 4 uur x € 7,33 = € 29,32 x 40 weken = € 1.172,80.
Dit verdelen we over het hele jaar, dus 12 maanden. Dat betekent dat u per maand € 1.172,80 : 12 =€ 97,73 betaalt.

Dit bedrag wordt maandelijks afgeschreven, gedurende het hele jaar, dus ook in de periode dat uw kind geen opvang heeft, zoals bijvoorbeeld in de vakantie.

Wilt u uw facturen inzien, maar zijn ze niet zichtbaar in Ouderportaal?

Dit is afhankelijk van wie er ingelogd is. Alleen als u inlogt met het emailadres en het wachtwoord van de ouder die als eerste ouder/verzorger geregistreerd staat, krijgt u toegang tot het inzien en downloaden van uw facturen.

U logt in in het ouderportaal en klikt linksboven in het menu op ‘financieel overzicht’.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘contracten’. In het betreffende contract vindt u het ‘overzicht kosten kinderopvang’ waarmee u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Ja, dat klopt. UN1EK werkt met een nieuw betalingssysteem (Payt) waardoor dit mogelijk is. U kunt deze mail dus vertrouwen en gebruik maken van de iDEAL link, waarmee u direct kunt betalen.

Opvang wijzigen, uitbreiden of (gedeeltelijk) opzeggen

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘contracten’. U kiest het contract dat u wilt aanpassen en klikt op de groene button rechtsbovenin. U kiest voor ‘wijzigen’ (bij gewenste uitbreiding of gedeeltelijke opzegging) of voor ‘opzeggen’ bij beëindiging van de opvang. Kies de gewenste ingangsdatum van de wijziging of opzegging*.

* De opzegtermijn bedraagt één maand.

Tussenschoolse opvang

U schrijft uw kind in via de website van UN1EK, button ‘inschrijven’ > klik op ‘inschrijven voor opvang’. Onder het kopje buitenschoolse opvang kunt u uw kind inschrijven voor tussenschoolse opvang bij de school / het IKC van uw kind.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U kiest de dag waarop u uw kind aanwezig wilt melden bij de tussenschoolse opvang. U klikt op de groene button rechtsbovenin en kiest ‘doorgeven’ en dien uw aanvraag in.

U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechtsbovenin en kiest kind afwezig melden. U kunt een ruildag aanvragen (zie boven).

Vakantieopvang

Stel, u heeft een contract voor een vakantiepakket van zes weken. Dan moet u deze zes weken binnen het contractjaar besteden. Na dit jaar komen de niet gebruikte dagen te vervallen en gelden weer de nieuwe zes weken. Voor deze niet gebruikte dagen in een contractjaar vindt geen restitutie plaats.

 

U kunt op drie manieren gebruik maken van vakantieopvang: 1. voor alle 12 weken schoolvakantie per jaar, 2. op basis van een ' x-aantal weken' vakantiepakket of 3. u vraagt per schoolvakantie flexibele vakantieopvang aan.

 • Indien u gebruik maakt van een ‘x-aantal weken’ vakantieopvangpakket is uw kind in Kindplanner automatisch aanwezig gemeld voor het aantal schoolvakantieweken dat u afneemt, vanaf de eerste schoolvakantie na aanvangsdatum van de plaatsing. Wanneer u dit wilt aanpassen, geeft u uiterlijk drie weken vooraf in Kindplanner aan tijdens welke schoolvakantieweken en op welke dagen uw kind afwezig zal zijn. Het aantal beschikbare vakantieopvangweken schuift dan automatisch door naar de volgende schoolvakantie. > U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en kiest ‘afwezig’ melden.
 • Indien u gebruik maakt van flexibele vakantieopvang per schoolvakantie, vraagt u via Kindplanner vakantieopvang aan. U logt in in het ouderportaal en klikt bij het betreffende kind op ‘planning’. U klikt op de groene button rechts bovenin en kiest ‘incidentele opvang’.

Wil u uw vakantieopvang registreren in het ouderportaal?
Zo werkt het:

Heeft u een 3 tot 9 weken vakantiepakket?
U geeft alleen de afwezigheid van uw kind aan in het ouderportaal onder het kopje planning.

Heeft u een 12-weken vakantiepakket?
U geeft alleen de afwezigheid van uw kind aan in het ouderportaal onder het kopje planning.

Heeft u flexibele vakantieopvang?
U meldt uw kind aan voor de dagen dat er vakantieopvang nodig is onder het kopje planning.

Heeft u vakantieopvang nodig, maar hier nog geen contract voor?
U kunt dit aanvragen via het ouderportaal onder het kopje contracten.
Klik op de groene button en kies herinschrijven.

Wilt u weten hoe u moet inloggen in het ouderportaal? Klik dan hier.

Wilt u een uitgebreide uitleg over het registreren van uw vakantieopvang? Klik dan op één van de volgende opties:

Vakantieopvang registreren - stap voor stap - 12 weken pakket
Vakantieopvang registreren - stap voor stap - 3 tm 9 weken vakantie opvang
Vakantieopvang registreren - stap voor stap - Flexibele vakantie opvang