Schoolvakanties en sluitingsdagen

Onze schoolvakanties en sluitingsdagen vindt u in het overzicht UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2018-2019.

Let op: vanaf schooljaar 2018-2019 werkt IKC VanKampen met een afwijkende schoolvakantieregeling. Ouders worden hierover apart geïnformeerd.

Vakantieopvang en BSO-plus opvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en peuterspeelzalen van UN1EK gesloten. De buitenschoolse opvang is geopend en biedt vakantieopvang. Kijk drie weken voor iedere schoolvakantie op
de website un1ek.nl voor de vakantieprogramma’s van alle kindcentra. U kunt uw kind online inschrijven via het ouderportaal van Kindplanner.

Op vrije dagen van school (o.a. studiedagen en ADV dagen) buiten de schoolvakanties kunnen ouders gebruik maken van ‘studiedagen opvang’ bij de buitenschoolse opvang.

Sluitingsdagen

In 2018 zijn alle locaties van UN1EK gesloten op:

Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2018
Tweede Paasdag: maandag 2 april 2018
Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei 2018
Eerste Kerstdag: dinsdag 25 december 2018
Tweede Kerstdag: woensdag 26 december 2018

In 2019 zijn alle locaties van UN1EK gesloten op:

Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019
Tweede Paasdag:  maandag 22 april 2019
Hemelvaartsdag:  donderdag 30 mei 2019
Tweede Pinksterdag:  maandag 10 juni 2019
Eerste Kerstdag:  woensdag 25 december 2019
Tweede Kerstdag:  donderdag 26 december 2019

Studiedag

Alle IKC’s, scholen, peuteropvang en kindcentra van UN1EK zijn, naast de bovengenoemde sluitingsdagen, eenmaal per jaar gesloten in verband met een studiedag voor medewerkers. Minimaal drie maanden vooraf wordt u geïnformeerd over de datum van deze studiedag.

Ruilen van sluitingsdagen

Indien u gebruik maakt van hele dagopvang of buitenschoolse opvang kunt u een sluitingsdag van het kindcentrum waarop uw kind is geplaatst, gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere opvangdag. Bekijk de voorwaarden. U vraagt een ruildag aan via het ouderportaal van Kindplanner.

 

Share Button