Schoolvakanties en sluitingsdagen

Onze schoolvakanties en sluitingsdagen voor schooljaar 2016-2017 vindt u in het overzicht UN1EK schoolvakantierooster 2016-2017 en de UN1EK sluitingsdagen 2016-2017.

Onze schoolvakanties en sluitingsdagen voor schooljaar 2017-2018 vindt u in het overzicht UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen 2017-2018.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties organiseren onze locaties leuke activiteiten en uitstapjes voor alle kinderen. Tijdens de schoolvakanties kunt u gebruik maken van vakantieopvang. Op overige sluitingsdagen van school buiten de schoolvakanties, kunt u gebruik maken van BSO-plus opvang. Ook als u tijdens de schoolweken geen gebruik maakt van buitenschoolse opvang, is uw kind tijdens de schoolvakanties van harte welkom in onze kindcentra! Twee weken voor iedere schoolvakantie vindt u de vakantieprogramma’s van alle kindcentra op onze website. Schrijf uw kind direct in.

Sluitingsdagen

In 2017 zijn alle locaties van UN1EK gesloten op:

Tweede Paasdag: maandag 17 april 2017
Koningsdag: donderdag 27 april 2017
Hemelvaartsdag: donderdag 25 mei 2017
Tweede Pinksterdag: maandag 5 juni 2017
Eerste Kerstdag: maandag 25 december 2017
Tweede Kerstdag: dinsdag 26 december 2017

In 2018 zijn alle locaties van UN1EK gesloten op:

Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2018
Tweede Paasdag: maandag 2 april 2018
Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei 2018
Eerste Kerstdag: dinsdag 25 december 2018
Tweede Kerstdag: woensdag 26 december 2018

Studiedag

Alle IKC’s, scholen, peuterspeelzalen en kindcentra van UN1EK zijn, naast de bovengenoemde sluitingsdagen, eenmaal per jaar op een woensdag gesloten in verband met een studiedag voor medewerkers. Minimaal drie maanden vooraf wordt u geïnformeerd over de datum van deze studiedag.

Ruilen van sluitingsdagen

Indien u gebruik maakt van hele dagopvang of buitenschoolse opvang kunt u een sluitingsdag van het kindcentrum waarop uw kind is geplaatst, gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere opvangdag. Ruilen is mogelijk wanneer de groeps- en personeelsbezetting in het kindcentrum dit toelaat. U vraagt dit aan bij de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.