Peuteropvang

Spelen is leren!

De pedagogisch medewerkers in onze peuteropvanggroepen werken met thema’s en organiseren activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uw kind maakt kennis met taal en rekenen, zingen, voorlezen, kleuren, puzzelen, bewegen, binnen en buiten spelen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand en maken ook leerzame uitstapjes. Uw kind speelt met de andere kinderen in de groep en went aan een dagritme.

Doorgaande lijn

Alle peuteropvanggroepen van UN1EK zijn aangesloten bij een basisschool. Zo ontstaat een doorgaande lijn en worden peuters voorbereid op een goede start op de basisschool. De pedagogisch medewerkers volgen de peuters in hun ontwikkeling, spelen hierop in en zorgen voor een overdracht aan de leerkracht van groep 1.

De peuteropvanggroepen zijn geopend tijdens de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen. De openingsdagdelen en -tijden van de peuteropvang kunnen verschillen. Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie van de betreffende locatie. Het uurtarief en de ouderbijdragetabel voor peuteropvang wordt vastgesteld door de gemeente. De kosten voor peuteropvang verschillen daarom ook per gemeente.

U en uw peuter zijn van harte welkom voor een rondleiding; u kunt een afspraak maken bij de locatie van uw keuze.

Peuteropvang in Vlaardingen

In Vlaardingen bezoeken peuters de peuteropvang zes uur per week, op twee vaste koppeldagdelen (een ochtend en een middag). Peuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de peuteropvang 12 uur per week, op vier vaste koppeldagdelen. Eén van de ouders neemt deel aan de maandelijkse ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Stichting Aanzet. Het doel van deze ouderbijeenkomsten is om u te betrekken bij de activiteiten van uw kind in de peuteropvang en om u te helpen bij het opvoeden en ondersteunen van uw kind in zijn/haar ontwikkeling.

Onze locaties voor peuteropvang in Vlaardingen:
IKC Prins Willem Alexander
De Schakel
IKC VanKampen
De Bavinck
Het Visnet
IKC Het Spectrum
IKC Ambacht
IKC De Ark
Het Klavertje (bij CBS Het Anker)
Avonturijn

Peuteropvang in Maassluis

De peuteropvanggroepen in CBS Het Spectrum en IKC De Regenboog zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 11:30 uur. Uw kind bezoekt de peuteropvang op twee dagdelen per week. Peuters met een VVE indicatie van het CJG bezoeken de peuteropvang vanaf de leeftijd van 2,5 jaar, op vier dagdelen per week.

Peutergroep Het Spectrum
Peutergroep IKC De Regenboog

In de peuteropvang in IKC Ichthus en IKC Het Balkon krijgen peuters een ontwikkelingsgericht aanbod met VVE activiteiten in wisselende thema’s. Zo worden zij spelenderwijs voorbereid op de start in groep 1 in het basisonderwijs. De peuteropvanggroepen zijn geopend tijdens schoolweken op woensdag en vrijdag van 08.45 – 11.45 uur.  Een combinatie met hele dagopvang op andere dagen is mogelijk.

Peutergroep IKC Ichthus
Peutergroep IKC Het Balkon

Peuterspeelzaal in Schiedam

In Schiedam bezoeken peuters de peuterspeelzaal naar keuze van ouders op twee of drie ochtenden (van 2,5 uur) per week. Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van CJG bezoeken de peuterspeelzaal vijf ochtenden (12,5 uur) per week.

Peuterspeelzaal Kethel

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor extra taal- en/of ontwikkelingsondersteuning ontvangt u een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wanneer uw kind een VVE indicatie heeft, wordt hij/zij met voorrang geplaatst. Uw peuter bezoekt de peuterspeelzaal op vier vaste dagdelen per week.

Inschrijving en informatie

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 1 jaar inschrijven voor de peuterspeelzaal van uw keuze. In verband met de doorgaande lijn naar de basisschool vragen wij u om bij de keuze voor een locatie al rekening te houden met de basisschool die uw peuter gaan bezoeken wanneer hij/zij vier wordt. Voor de meeste locaties voor peuteropvang bestaat een wachtlijst. Peuters met een VVE indicatie krijgen voorrang.

Voor meer informatie en advies over de kosten voor peuteropvang, de plaatsingsvoorwaarden en/of de inschrijving voor peuteropvang belt u naar het UN1EK servicebureau, afdeling klantenservice via telefoonnummer 010 – 435 56 11 (keuze 1).