Kosten peuteropvang

Het plaatsingsbeleid, het uurtarief en de ouderbijdrage voor onze peuteropvang worden vastgesteld door de gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Peuteropvang in Vlaardingen en Schiedam

In onze tarievenlijst vindt u de kosten voor peuteropvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Kinderopvangtoeslag

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Onze locaties voor peuteropvang zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunt aanvragen bij de Belastingdienst, wanneer beide ouders werken en/of studeren. U ontvangt twaalf maanden per jaar Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Let op: de kosten voor peuteropvang worden berekend over veertig weken per jaar en worden in twaalf gelijke maandtarieven (dus ook in de zomermaanden) aan u in rekening gebracht. Wanneer u ervoor kiest om de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst direct aan UN1EK te laten overmaken, ontvangt u een maandelijkse restfactuur voor uw netto ouderbijdrage. Informatie of hulp bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag krijgt u via de

  • Belastingdienst: website of Belastingtelefoon 0800-0543
  • Formulierenbrigade Gemeente Vlaardingen: 010-2484000
  • Formulierenbrigade Gemeente Maassluis en Gemeente Schiedam: 010-2192700
Ouderbijdrage

Wanneer u door middel van een Inkomensverklaring van de Belastingdienst kunt aantonen dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal.

Let op: de ouderbijdrage voor peuteropvang wordt berekend over veertig weken per jaar en wordt in twaalf gelijke maandtarieven (dus ook in de zomermaanden) aan u  in rekening gebracht.

Ouderbijdragetabel 2017 – peuterspeelzalen in Vlaardingen

Ouderbijdragetabel 2018 – peuteropvang in Vlaardingen

Ouderbijdragetabel 2017 – peuterspeelzalen Schiedam

Ouderbijdragetabel 2018 – peuteropvang in Schiedam

Beleid en ouderbijdragetabel 2018 – peuteropvang in Maassluis

Doelgroeppeuters met VVE indicatie

Peuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin bezoeken de peuteropvang op vier dagdelen per week. U vraagt Kinderopvangtoeslag aan of betaalt de ouderbijdrage voor twee dagdelen peuteropvang per week. De extra dagdelen worden volledig betaald door de gemeente.

Voucher gemeente Vlaardingen

Ouders met een netto gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm komen via de gemeente in aanmerking voor een regeling voor volledige vergoeding van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de gemeente Vlaardingen.