Vernieuwen van onderwijs en opvang bij IKC VanKampen

Sinds de opvang en het onderwijs anderhalf jaar geleden officieel samengevoegd zijn binnen IKC VanKampen is er veel gebeurd. Doorgaande lijnen zijn aangepast, elkaars werksoorten zijn verkend, er is één pedagogische lijn en de ‘één-loket’ functie voor opvang en onderwijs loopt. Directeur Misja Van Kampen licht dit toe. “Komend schooljaar gaan we onze visie op leren en ontwikkelen verder uitwerken en implementeren we een nieuwe structuur van werken binnen IKC VanKampen.” 

“In de onderbouw was al de mogelijkheid voor gepersonaliseerd leren en een flexibele doorstroom waardoor ‘zitten blijven’ verdwijnt. Dit is doorgetrokken naar de bovenbouw, waar in de groepen 5 t/m 7 gewerkt wordt met gepersonaliseerd leren, ondersteund door het systeem ‘Snappet’. Komend schooljaar zal dit gaan draaien in de groepen 4 t/m 8. Voor traditionele methodes schaffen we geen werkboeken meer aan. We werken toe naar het volledig loslaten van methodes en werken naar de SLO doelen.

Dit schooljaar zal het verder uitwerken van een nieuwe structuur van werken binnen het IKC centraal staan. Zo werken we toe naar:

  • flexibele vakanties voor kinderen en medewerkers;
  • een vijf-gelijke dagen model met verlengd dagarrangement tot 15.00 uur;
  • werken in clusters en zonder jaarklassensysteem;
  • uitbreiding van buitenschoolse opvang naar activiteiten met cultuur, sport en aanvullend leerstofaanbod.

Wie geïnteresseerd is in de details kan aansluiten bij de informatieavond voor ouders op dinsdag 19 september van 19:00 tot 20:30 uur in de Kroepoekfabriek. Of volg de Schoolpraatapp van IKC VanKampen.”

Aanleg kinetische vloeren

Met hulp van het Fonds Schiedam Vlaardingen, de gemeente Vlaardingen, de ouderraad en UN1EK worden in de komende weken twee kinetische vloeren aangelegd op de schoolpleinen. Dit zijn recent ontwikkelende spelvloeren bestaande uit zonnepanelen en kinetische tegels voor het opwekken van energie. Met de opgewekte energie lichten de tegels op en kunnen de kinderen er spellen op spelen zoals boter-kaas en eieren en 3 op een rij. Dit spelen op de kinetische tegels zorgt gelijk ook weer voor de opbouw van nieuwe energie. De opgebrachte energie wordt wekelijks inzichtelijk gemaakt zodat er meer bewustwording ontstaat bij de kinderen. Onder het motto ‘ontdek en onderzoek!’

Lees meer over de werkwijze en organisatie in IKC VanKampen: ‘In gesprek met … Misja van Herp, directeur IKC VanKampen