UN1EK viert de UN1EK weken

Vandaag is het de landelijke Dag van de Pedagogisch Medewerker. Bij UN1EK vieren we de start van de UN1EK weken die tot en met 5 oktober, de landelijke Dag van de Leraar, duren. In deze periode uiten we onze waardering voor onze UN1EKe medewerkers en laten we hen vertellen wat hun werk UN1EK maakt.

Vernieuwing van opvang en onderwijs

UN1EK bestaat nu drie jaar. In de afgelopen jaren is er in de organisatie en in onze locaties veel gebeurd. We zien dat het integraal kindcentrum het uitgangspunt vormt voor vernieuwingen in onderwijs en opvang. Vanuit een visie die samen met medewerkers en ouders wordt ontwikkeld, geven onze IKC’s invulling aan de brede ontwikkeling van kinderen. Dat is waar we elkaar steeds in vinden. Lees meer in de serie ‘In gesprek met…‘ het college van bestuur en onze IKC directeuren.

Jij bent UN1EK!

Onze UN1EKe medewerkers die vanuit hun eigen functie, met kennis en professionaliteit, flexibiliteit en lef, collegialiteit en gastvrijheid en met respect de verbinding met elkaar, met ouders en met kinderen aangaan. Dát is onze UN1EKe succesfactor.

Wij zijn UN1EK

In de komende weken brengen we in een campagne op social media naar buiten wat onze medewerkers UN1EK maakt. We hopen daarmee ook nieuwe collega’s aan te trekken die onze groei en ontwikkeling mede mogelijk willen maken. Volg onze Facebookpagina en kijk op de pagina Werken bij UN1EK.