UN1EK viert de officiële opening van IKC De Kindertuin

Op woensdag 19 september viert UN1EK onderwijs en opvang de officiële opening van IKC De Kindertuin in Maassluis. IKC De Kindertuin heeft aan het begin van dit schooljaar de deuren geopend van het prachtige nieuwe gebouw aan de Guido Gezellestraat in Maassluis. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen er terecht voor hele dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. De medewerkers van opvang en onderwijs werken binnen IKC De Kindertuin samen als 1 team vanuit 1 pedagogische visie. Zo ontstaat voor kinderen een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs.

Een plek waar je groeien kan

Duurzaamheid, natuur en techniek zijn belangrijke thema’s bij IKC De Kindertuin. In en rond het gebouw is voor kinderen volop gelegenheid om de natuur te voelen, ervaren, proeven en ontdekken. In de moestuin op het dak kunnen kinderen, samen met ouders en vrijwilligers uit de wijk, groente en bloemen telen. “Natuur- en techniek zijn verweven in de activiteiten bij de opvang, in de lesprogramma’s en het buitenschools aanbod.” vertelt directeur Gisela van Gijn. “We werken nauw samen met partners en bedrijven in de omgeving en betrekken ouders bij wat we doen. We vinden het belangrijk dat ons IKC ook een wijkfunctie heeft. De kinderen willen we meegeven dat zij zelf invloed hebben op hun leefomgeving en hun toekomst. IKC De Kindertuin is dan ook Een plek waar je groeien kan.” 

In IKC De Kindertuin is tevens een sportzaal van de gemeente Maassluis gevestigd die via een zijdeur te bereiken is. De sportzaal wordt ook gebruikt door leerlingen van het voortgezet onderwijs en door sportverenigingen. De gemeente Maassluis en UN1EK hebben het gebouw van IKC De Kindertuin samen laten bouwen. Op 19 september vieren UN1EK en de gemeente samen de feestelijke officiële opening van IKC De Kindertuin.

Share Button