UN1EK opvang behoudt HKZ-ISO certificaat

UN1EK opvang mag het HKZ-ISO certificaat behouden. Bij de jaarlijkse externe audit bleek vorige week dat onze medewerkers werken volgens de procedures, werkinstructies en protocollen uit het kwaliteitshandboek. 

“Uiteraard voldoet de kinderopvang in onze locaties aan de wettelijke kwaliteitseisen; hierop voert de GGD inspecties uit.” licht Claudia Doesburg, bestuurder van UN1EK toe. “Daarnaast werken we aan de hand van een kwaliteitssysteem structureel aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze opvang.

HKZ-ISO certificaat

Het kwaliteitsmanagementsysteem van UN1EK voldoet aan de HKZ-normen (ISO-9001 met specifieke eisen voor de zorg). Deze normen hebben betrekking op de kwaliteit van het proces, de organisatorische kwaliteit, de veiligheid en het primaire proces. Ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid en diensten door derden voldoen aan specifieke eisen. Zo’n 30% van alle kinderopvangorganisaties in Nederland bezit het HKZ-keurmerk, dat UN1EK al ruim tien jaar voert.

Behoud en verbetering van de kwaliteit

Het kwaliteitssysteem en de jaarlijkse interne en externe audits helpen onze medewerkers om scherp te blijven op de kwaliteit. De werkinstructies, procedures en protocollen zijn vastgelegd in een digitale kwaliteitshandboek. Deze worden regelmatig tegen het licht gehouden en besproken op de werkvloer. Aan de hand van verbeterformulieren kunnen medewerkers knelpunten in het primaire proces signaleren en verbeteringen voorstellen. Zo garanderen we dat alle locaties van UN1EK dezelfde kwaliteit in de opvang bieden.”

Share Button