UN1EK gaat online! Gaat u mee?

Vanaf 1 januari 2018 stappen we bij UN1EK over naar een nieuw plaatsingssysteem: Kindplanner.

Een overzicht van belangrijke veranderingen voor ouders in december 2017:

  • Belangrijk: vraag voor 10 december 2017 vakantieopvang aan voor de kerstvakantie via vakantieopvang@un1ek.nl
  • Extra dagdelen vraagt u voor 10 december aan bij de pedagogisch medewerkers op de locatie waar uw kind is geplaatst.
  • Op 15 december sluit ons huidige plaatsingssysteem Kocon. Let op: wij kunnen na 15 december geen wijzigingen of aanvragen voor 2017 meer verwerken.
  • Op vrijdag 15 december ontvangt u een e-mail met inloggegevens en een wachtwoord voor het ouderportaal van Kindplanner. In de handleiding leest u een duidelijke uitleg hoe u het ouderportaal kunt gebruiken.
  • Log in, controleer de naam- en adresgegevens van uw kind(eren) voor 19 december en pas deze indien nodig aan.
  • Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u extra opvang, wijzigingen of (gedeeltelijke) opzegging van de plaatsing in 2018 aanvragen.
  • Ouders die gebruik maken van een strippenkaart voor tussenschoolse opvang, melden hun kind(eren) na de kerstvakantie aan voor tussenschoolse opvang via het ouderportaal van Kindplanner. Het telefonisch aanmelden vervalt. Vanaf het moment dat de huidige strippenkaart is opgebruikt, verloopt de betaling en het gebruik van tussenschoolse opvang via Kindplanner.
Share Button