UN1EK blog: Aan de slag als invaller? Doen!

Yvonne Ligtvoet werkt als invalleerkracht in de gezamenlijke flexpool van MCPO Rijnmond. Zij vertelt over de mooie momenten en de uitdagingen, gastvrijheid en flexibiliteit in haar werk.

“Sinds het begin van het schooljaar ben ik werkzaam voor het MCPO Rijnmond (Mobiliteitscentrum Primair Onderwijs). Vanuit de gezamelijke flexpool word ik als invalleerkracht ingezet bij scholen van UN1EK én bij de andere tien schoolbesturen die deelnemen in MCPO Rijnmond. Ik zit in de ‘vaste schil’. Dit houdt in dat ik een vast dienstverband heb bij Stichting UN1EK en dat mijn werkdagen en salaris vastliggen. Ik kan invloed uitoefenen op het aantal werkdagen door aan te geven dat ik meerdere dagen beschikbaar ben.

Via de App van het planningssysteem VervangingsManager krijg ik kortdurende vervangingsaanvragen die ik zelf moet bevestigen. Ik heb dan in één oogopslag alle gegevens bij de hand. Dat werkt perfect. Soms word ik vooraf gebeld. Bijvoorbeeld wanneer de vervanging pas in de ochtend bekend is. Ook dan volgen de gegevens via de app. De medewerkers van Driessen HRM, waar de vervangingsaanvragen binnenkomen en gekoppeld worden aan de invallers, zijn zeer behulpzaam en staan je bij met raad en daad. Ik heb gekozen voor deze stap omdat ik benieuwd ben naar andere schoolculturen, teams, leerling populaties en werkwijzen. En ik wilde mijzelf uitdagen; zou ik dit ook leuk vinden, zou ik dit kunnen? 

De afgelopen weken heb ik mijn eerste stappen gezet. Dat ging niet zonder slag of stoot. Ik vond het in het begin ongelooflijk spannend om dagelijks een onbekende klas binnen te stappen, de lesstof op te pakken én met de leerlingen een leuke dag te hebben. Maar na zes weken invallen, raak ik steeds meer bedreven en is de spanning veranderd in nieuwsgierigheid. Wat gaat deze dag weer voor  leuks brengen, denk ik dan ’s ochtends bij het opstaan. Een heleboel, heb ik tot nu toe ervaren. Ik heb een stamschool toegewezen gekregen: IKC De Regenboog in Maassluis. Wanneer er op mijn vaste werkdagen geen vervangingen zijn, verricht ik hier ondersteuningswerkzaamheden voor de leerkrachten. Ondanks dat ik er niet elke week ben, vind ik het prettig een vaste school te hebben. Het is tof als collega’s je ‘s ochtends begroeten, belangstellend zijn naar hoe het met je gaat en het fijn vinden dat je er bent. Dit geeft mij een gevoel van verbondenheid met de organisatie van UN1EK. Mijn werkgebied heeft zich uitgestrekt van Rotterdam tot Maassluis. Ik kom in wijken terecht waar ik nog nooit ben geweest. Ik zie en ervaar fantastische dingen op de diverse scholen. Zo heb ik in korte tijd al kennisgemaakt met Snappet, co-teaching, Daltononderwijs, een dagje lesgeven in groep 1-2 en nog veel meer. Ik ervaar diverse stijlen van leidinggeven en zie veel verschillende methoden voorbij komen. De leerlingen zijn over het algemeen nieuwsgierig naar wie jij bent, als je daarop inspeelt heb je een te gekke dag!

Het valt mij op dat ik veelal zeer hartelijk wordt ontvangen. In de meeste gevallen ligt het programma klaar en wordt ervoor gezorgd dat het mij aan niets ontbreekt, zodat ook ik een leuke dag heb.
Waar ik als invaller soms tegenaan loop is het gedrag van een aantal leerlingen in de groep. Wat mij raakt is dat dit gedrag veelal voortkomt uit ‘het niet of te weinig gezien worden’. Mijns inziens heb ik dan vaak te maken met een schoolsysteem dat niet (meer) past bij de leerling of er speelt iets in de thuissituatie waar je als leerkracht geen grip op hebt. Wat mij betreft zouden leerlingen veel meer eigen regie moeten krijgen over hun leerproces en daarnaast meer gehoord én gezien moeten worden door hun omgeving. Dan ontstaat er rust, vertrouwen, zin en ruimte bij de leerling om iets te leren, om zich te ontwikkelen.

Tijdens een langdurige vervanging afgelopen half jaar werden mijn collega en ik intensief gecoacht op gedrag in de groep en daarnaast volg ik een opleiding Persoonlijk Leiderschap. Deze twee trajecten helpen mij nu tijdens vervangingen om achter het gedrag van het kind te kijken. Dit maakt dat ik sneller in gesprek ga met de leerling en de verbinding aanga. Ik wil dat de leerling zich door mij gezien voelt, ook al sta ik maar één of twee dagen voor zijn groep. Van onschatbare waarde zijn de rust die ik even zie terugkeren bij het kind, de glimlachjes en de complimentjes die ik al mocht ontvangen van diverse leerlingen die het zichtbaar moeilijk hebben op school. Dit maakt mijn dag tot een topdag!

Invallen vraagt een flinke dosis flexibiliteit, vooral mentaal. Als iets niet werkt moet je direct creatief kunnen denken en handelen. Er is geen tijd om langdurige projecten in gang te zetten, het moet nú gebeuren. In mijn geval leer ik dit door het maar gewoon uit te proberen. De ervaringen die ik nu opdoe, maken dat ik leer loslaten en steeds opnieuw inspeel op dat wat er is. Werken voor het MCPO Rijnmond verruimen mijn blik op het onderwijs, op de leerlingen en op de maatschappij. Dat vind ik een enorme verrijking voor mijn persoonlijke ontwikkeling.

Het doet mij groeien als leerkracht én als mens!”

Yvonne Ligtvoet

Share Button