Staking op donderdag 5 oktober

Op donderdag 5 oktober 2017 zijn alle scholen van UN1EK gesloten in verband met de landelijke staking van leerkrachten in het basisonderwijs.

PO-front – het samenwerkingsverband van onderwijsvakbonden, PO-inactie en de PO Raad – roept alle leerkrachten in het basisonderwijs op om op donderdag 5 oktober te staken. De inzet van de actie van PO front is dat door de nieuw te formeren regering extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. PO front vraagt werknemers in het basis- en speciaal onderwijs om op 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. 

Staking leerkrachten en sluiting scholen UN1EK

Staken is een individueel recht en besluit van leerkrachten. Het merendeel van onze leerkrachten heeft aangegeven dat zij op 5 oktober willen staken. Dit betekent dat alle scholen van UN1EK op donderdag 5 oktober vanwege de staking gesloten zijn. De hele dagopvang, peuterspeelzalen, de voor- en naschoolse opvang en het servicebureau van UN1EK zijn op 5 oktober geopend.

Steun college van bestuur

Het college van bestuur van UN1EK steunt de standpunten en de oproep van PO-front. Wij vinden dat álle professionals die zich bezighouden met de doorgaande ontwikkeling en leerlijn van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar een passende beloning voor hun werk moeten krijgen. We willen ook in de toekomst gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten voor de klas hebben om het beste onderwijs voor kinderen te kunnen bieden. Met nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen proberen we de werkdruk voor onze medewerkers te verlagen en de kwaliteit van het onderwijs en de opvang die wij bieden te verhogen.

Het college van bestuur heeft besloten dat het salaris van medewerkers die willen staken op 5 oktober, bij wijze van uitzondering wordt doorbetaald door UN1EK. We geven hiermee gehoor aan de oproep van de PO raad om leerkrachten ruimte te geven om te staken en om als schoolbesturen gezamenlijk op te trekken bij het doorbetalen van salaris.

Een staking in het primair onderwijs is uniek, maar het water staat bij de leraren aan de lippen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kunnen die niet meer garanderen als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de klas staan.

Solidair met staking

Wij vragen ouders om zich op 5 oktober solidair met de staking van onze leerkrachten te tonen en hun kind op deze dag thuis te houden en/of alternatieve opvang te organiseren. Vanuit UN1EK opvang bieden wij op 5 oktober geen opvang onder schooltijd aan. Als dit voor ouders tot onoverkomelijke problemen leidt, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur van de school van hun kind.

Share Button