Staking onderwijs op 12 december

Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-Front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder werkdruk voort. Het PO-Front heeft op 7 november jl. een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Slob van Onderwijs. Op 29 november jl. ging minister Slob tijdens de Meet-up in gesprek met leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. Uiterlijk in de week van 5 december wil het PO-Front weten hoe de minister tegemoet gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-Front, roepen de vakbonden een nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december

Steun

Het college van bestuur van UN1EK steunt de standpunten en de oproep van PO-front. UN1EK vindt dat álle professionals die zich bezighouden met de doorgaande ontwikkeling en leerlijn van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar een passende beloning voor hun werk moeten krijgen. We willen ook in de toekomst gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten voor de klas hebben om het beste onderwijs voor kinderen te kunnen bieden. Met nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen proberen we de werkdruk voor onze medewerkers te verlagen en de kwaliteit van het onderwijs en de opvang die wij bieden te verhogen. Een hoger salaris helpt ook om het beroep aantrekkelijker te maken voor aankomende leerkrachten.

Sluiting scholen

De directeuren van de IKC’s en scholen van UN1EK inventariseren vandaag en morgen hoeveel leerkrachten gebruik willen maken van hun recht om te staken op 12 december. Op woensdag 6 december worden ouders geinformeerd vanuit het IKC / de school waar hun kind is geplaatst, over de staking en eventuele sluiting van de school op 12 december.

N.B. Inmiddels is bekend dat alle scholen van UN1EK op dinsdag 12 december sluiten vanwege de landelijke staking van leerkrachten in het basisonderwijs.

 

Share Button