UN1EK blog: Samen naar school

Tamara Terlouw werkt als leerkracht bij UN1EK. Zij en haar gezin wonen een half jaar in Amerika. Tamara schrijft over haar bevindingen en belevenissen in het onderwijs in de US of A.

“Kom, we gaan naar jullie nestjes.” “Jaguars gaan helemaal niet in een nestje!”

Ze zitten nu ruim een maand op een Amerikaanse school en onze kinderen voelen zich dus al helemaal verbonden. De meiden voelen zich een echte jaguar. Ook de middle school waar de jongens naar toe gaan, heeft een mascotte, een husky. Dit draagt bij aan de verbondenheid met de school en de groep, “the home of the Huskies”. Op een morgen stonden ze voor de deur klaar om naar school te gaan en een voorbijganger met hond begroette ze met een enthousiast “Goodmorning Huskies!”. Ze waren enigszins verwonderd, hoe kan die meneer nou weten waar ze op school zitten? Maar alle kinderen uit deze buurt gaan immers naar dezelfde school.

Ik heb gemerkt dat dit hele systeem van inclusief onderwijs, wijkscholen en met de bus naar school, de betrokkenheid van kinderen aan school en aan elkaar in de wijk vergroot. Kinderen gaan echt samen naar school. Kinderen lopen in hoodies met het schoollogo erop, ook in hun vrije tijd, zag ik tijdens een dagje Six Flags. Kinderen worden gekend en spelen met elkaar buiten. In de bus herinneren ze elkaar eraan als ze bij de volgende halte moeten uitstappen. Als iemand ziek is en niet bij de halte staat, wordt dat opgemerkt. De buurtkinderen waren zeer onder de indruk dat onze meiden zo goed kunnen fietsen, iets wat hier toch niet gebruikelijk is. Ze komen ze nu ophalen met de vraag: “Do you want to play outside with your fiets?”.

Een inclusieve school beperkt zich niet tot het binnen houden van kinderen met een beperking, of, een stapje verder, zorgen dat het onderwijs op de unieke behoeften van deze leerlingen is aangepast. Een écht inclusieve school gaat uit van diversiteit en geeft alle kinderen unieke kansen vanuit het idee dat elk kind uniek is met een eigen achtergrond, cultuur, religie en identiteit en met eigen mogelijkheden, interesses en leerstijlen. Iedereen hoort erbij. Binnen een inclusieve school wordt samengewerkt door collega’s en ouders en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertises. Er worden hoge verwachtingen gesteld aan kinderen. Er heerst een sfeer van flexibiliteit en acceptatie en het gevoel elkaar nodig te hebben. Dit is een ervaring die kinderen meenemen in hun verdere leven. Een wijkschool waar kinderen met elkaar opgroeien in alle diversiteit, is een voorbereiding op een samenleving waar verschillen tussen mensen eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn, dat ze niet eens meer opvallen.

Tamara

Share Button