Nieuw: peuteropvang bij alle Maassluisse basisscholen

De gemeente Maassluis heeft het besluit genomen om met ingang van schooljaar 2018-2019 aan alle basisscholen in Maassluis een locatie voor peuteropvang te verbinden.

In Maassluis bieden alle locaties voor peuteropvang (2 tot 4 jaar) en voor hele dagopvang (0-4 jaar) voor- en vroegschoolse educatie. Het aantal locaties voor peuteropvang in Maasluis wordt vanaf augustus uitgebreid om de doorgaande lijn naar de basisschool vanuit alle locaties voor peuteropvang mogelijk te maken. UN1EK krijgt drie nieuwe locaties voor peuteropvang: bij IKC Ichthus, bij IKC Het Balkon en bij CBS De Groene Hoek.

Peuters bezoeken de peuteropvang twee dagdelen (6 uur) per week. Peuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin bezoeken de peuteropvang op vier dagdelen (12 uur) per week. Ouders kunnen voor peuteropvang Kinderopvangtoeslag bij het Rijk aanvragen.

De verdeling van locaties voor peuteropvang en aangesloten basisscholen/IKC’s in Maassluis is met ingang van schooljaar 2018-2019 als volgt:

Peuteropvang Aangesloten bij basisschool / IKC Organisatie Gesubsidieerde peuteropvang mogelijk? Openingsdagdelen
Het Spectrum (IKC De Kindertuin) IKC De Kindertuin
(opening augustus 2018)
UN1EK Ja Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend (08:30 – 11:30 uur)
IKC De Regenboog IKC De Regenboog UN1EK Ja Maandag-, dinsdag-, donderdag-, vrijdagochtend (08:30 – 11:30 uur)
Nieuw IKC Het Balkon IKC Het Balkon UN1EK Ja Woensdag en vrijdagochtend (08:45 – 11:45 uur)
Nieuw IKC Ichthus IKC Ichthus UN1EK Ja Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend (08:45 – 11:45 uur).
Nieuw De Groene Hoek CBS De Groene Hoek UN1EK Ja Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend (08:30 – 11:30 uur)
IKC De Westhoek IKC De Westhoek Wijzer Ja Maandag t/m vrijdagochtend (08.30- 11.30 uur) en

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag (13.00-16.00 uur)

IKC Panta rhei IKC Panta rhei Wijzer Ja Maandag t/m vrijdagochtend (08.30- 11.30 uur) en

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag (12.00-15.00 uur)

IKC Startpunt IKC Startpunt Wijzer Ja Maandag t/m vrijdagochtend (08.30- 11.30 uur) en

Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag (12.00-15.00 uur)

De Dijck Basisschool De Dijck Tin Tin Ja Maandag-, dinsdag-, donderdag-, vrijdagochtend (08.35 tot 11.45 uur)
Kardinaal Alfrink Kardinaal Alfrink school Tin Tin Ja Maandag-, dinsdag-, donderdag-, vrijdagochtend (08.35 tot 11.45 uur)
Montessori Montessorischool Montessori Nee Maandag t/m vrijdagochtend: (08:30 – 12:00 uur)

Overplaatsing van peuters

Ouders die al weten welke basisschool / IKC hun peuter gaat bezoeken vanaf de leeftijd van vier jaar, hebben de mogelijkheid om hun kind na de zomervakantie over te plaatsen naar de aangesloten locatie voor peuteropvang. Dit is niet verplicht maar wordt wel gestimuleerd in het kader van de doorgaande lijn vanuit de peuteropvang naar de basisschool. U kunt u dit tot vrijdag 1 juni 2018 op de volgende wijze doorgeven:

  • Voor peuteropvang-locaties van UN1EK:
    • Is uw peuter nu geplaatst in een peuteropvang-locatie van Wijzer en wilt u uw kind na de zomervakantie overplaatsen naar een locatie van UN1EK? U kunt uw peuter online aanmelden voor peuteropvang bij UN1EK via het ouderportaal van Kindplanner. Vermeld in de opmerking dat het gaat om een overplaatsing en vermeld daarbij de locatie waar uw kind nu is geplaatst.
    • Is uw peuter al geplaatst of ingeschreven op de wachtlijst voor peuteropvang bij UN1EK ? U kunt via het ouderportaal van Kindplanner een overplaatsing naar een andere locatie aanvragen.
  • Voor peuteropvang-locaties van Wijzer: stuur een e-mail naar de afdeling plaatsing via plaatsing@wijzer.nu Vermeld de naam en geboortedatum van uw kind en de locatie voor peuteropvang waar u uw kind na de zomervakantie wilt plaatsen.

In de maand juni 2018 inventariseren alle organisaties de mogelijkheden om peuters (over) te plaatsen. Indien (over)plaatsing mogelijk is, ontvangen ouders een plaatsingsaanbod. Bij De Groene Hoek wordt een nieuwe locatie voor peuteropvang geopend. Deze gaat van start zodra de verbouwing klaar is en er voldoende peuters zijn aangemeld.

Belangrijk: aan de hand van de gegevens in de nieuwe plaatsingsovereenkomst, kunt u de Kinderopvangtoeslag laten wijzigen. Indien u nu een ouderbijdrage betaalt volgens de tabel van de gemeente Maassluis, blijft deze in 2018 ongewijzigd.

Belangrijk: zodra u een aanbod voor (over)plaatsing van uw peuter heeft ontvangen, stuurt u een opzegging naar de organisatie waar uw peuter nu is geplaatst. De opzegtermijn bedraagt één maand.

Overgangsregeling

Ouders van peuters die op dit moment zijn geplaatst in de peuterspeelgroep bij IKC Het Balkon of IKC Ichthus komen in aanmerking voor een overgangsregeling voor het uurtarief voor peuteropvang. In 2018 betalen zij het huidige uurtarief voor flexibele kinderopvang. Vanaf 2019 betalen zij het uurtarief voor peuteropvang zoals vastgesteld door de gemeente Maassluis.

Meer informatie

De medewerkers van de klantenservice van UN1EK informeren u graag over de mogelijkheden voor (over)plaatsing van uw peuter of de kosten voor peuteropvang. Stuur een mail naar plaatsing@un1ek.nl of bel 010 – 435 56 11.

 

Share Button