Landelijke staking in het onderwijs op 15 maart

De vakbonden AOb en FNV voeren in de week van 11 tot 15 maart een landelijke actie om het kabinet ertoe te bewegen extra te investeren in het onderwijs. De inzet van de actie is verhoging van de salarissen en extra middelen om de werkdruk te verlagen voor leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs tot en met hoger beroepsonderwijs.

De actieweek wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, met een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.

Steun

Het college van bestuur van UN1EK heeft begrip voor de standpunten van de vakbonden. Wij vinden dat álle professionals in onderwijs en kinderopvang een passende beloning voor hun belangrijke werk verdienen. We willen ook in de toekomst voldoende gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten hebben om het beste onderwijs voor kinderen te kunnen geven.
Binnen UN1EK bieden wij o.a. met nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen en met opleidings- en doorgroeimogelijkheden, oplossingen om de werkdruk te verlagen en aan onze medewerkers toekomstperspectief te bieden. Hiermee willen wij ook de kwaliteit van het onderwijs en de opvang in onze IKC’s en scholen waarborgen.

Staking leerkrachten en sluiting scholen

Staken is een individueel recht en keuze van medewerkers. UN1EK heeft het standpunt ingenomen dat het salaris van stakende leerkrachten doorbetaald kan worden indien de verplichte onderwijstijd (op jaarbasis) voor kinderen door de school gegarandeerd en behaald wordt. De directeuren van onze IKC’s en scholen van UN1EK hebben geïnventariseerd hoeveel leerkrachten op 15 maart gebruik willen maken van hun recht om te staken. Bij een aantal IKC’s en scholen heeft het merendeel van de leerkrachten aangegeven dat zij op 15 maart willen staken. Dit betekent dat deze scholen op 15 maart vanwege de staking gesloten zijn. Wanneer een school op 15 maart sluit vanwege de staking van leerkrachten, worden ouders daarover geïnformeerd door de directeur van het IKC / de school.

Solidair

Wij vragen ouders van de scholen die sluiten om zich op 15 maart solidair met onze leerkrachten te tonen en hun kind op deze dag thuis te houden en/of alternatieve opvang te organiseren. Vanuit UN1EK opvang bieden wij geen extra opvang onder schooltijd aan. Als dit bij ouders tot onoverkomelijke problemen leidt, onderzoekt de schooldirecteur samen met ouders de mogelijkheden voor (nood)opvang.

Meer informatie over de inzet van de landelijke acties in het onderwijs vindt u op de website van de Algemene Onderwijs Bond

Share Button