In gesprek met… Gisela van Gijn, directeur IKC De Kindertuin

“Van de oudste locatie binnen de UN1EK-koepel verhuisden de medewerkers en leerlingen van CBS ’t Spectrum in Maassluis in augustus 2018 naar het nieuwste gebouw: IKC De Kindertuin. Dat gebeurde niet van de ene dag op de andere: maar liefst veertien jaar werkten we toe naar onze nieuwbouw. Met een vernieuwd team ontwikkelen we nu onze visie en bouwen we een eigen identiteit en UN1EK profiel op. Een spannend maar ontzettend leuk proces! We zijn trots dat er al zo snel een Kindertuingevoel is.”    

Veertien jaar in de maak

Veertien jaar toewerken naar een nieuw gebouw is natuurlijk behoorlijk lang, maar het heeft voor ons een aantal grote voordelen gehad. Zo zijn we terechtgekomen op een andere locatie dan we eerder in gedachten hadden, op een plek waar heel veel nieuw wordt gebouwd. Veel nieuwbouw betekent ook: veel jonge gezinnen met kinderen die naar De Kindertuin komen. Een ander groot voordeel is dat het bestuur waar we veertien jaar geleden onder vielen, nu is gefuseerd tot UN1EK. We konden dus profiteren van de visie van deze opvang- en onderwijsorganisatie. Kort gezegd: als we onze plannen eerder hadden gerealiseerd, had De Kindertuin er heel anders uitgezien!

Een gebouw dat ons past

“We hebben echt onze stempel kunnen drukken op het gebouw.”

Vanaf de start van de bouw zijn we heel betrokken geweest bij de ontwikkeling van het gebouw. Sinds 2014 hadden we een tweewekelijks overleg met de architect, de bouwer en de gemeente. In de laatste fase was dat overleg zelfs wekelijks. Zo hebben we onze stempel kunnen drukken op het gebouw, dat helemaal is aangepast aan ons profiel – natuur en techniek – en perfect past bij het IKC dat we zijn. Zo hebben we ons er hard voor gemaakt dat de sporthal op de eerste verdieping kwam, zodat we de opvang op de begane grond konden houden. Dat betekent dat ouders nooit een Maxi-Cosi de trap op hoeven sjouwen.

Het gebouw doet heel veel voor ons. Collega’s merken dat er een serene rust is. Dat heeft zowel met het gebouw zelf te maken als met de avontuurlijke buitenruimte. De kinderen zijn helemaal uitgeraasd als ze van het plein binnenkomen. Het leuke is dat de kinderen zelf hebben meegedacht over de buitenruimte. Sowieso hebben we onze Kinderraad steeds betrokken bij de ontwikkeling van het gebouw. Per slot van rekening zijn zij de belangrijkste gebruikers. Daarom hebben we met de kinderen ook elke keer stilgestaan bij viermomenten tijdens de bouw. Zo hebben we in een hoek van het plein tijdcapsules begraven, met daarin spullen en gedachten die onze kinderen willen nalaten aan hun verre opvolgers.

Vernieuwd team, nieuwe locatie

Bij de start van dit schooljaar zijn we met een vernieuwd team gestart in IKC De Kindertuin. Op onze oude locatie hadden we sinds 2011 een startgroep voor peuters. De hele dagopvang in ons IKC hebben we vanaf nul opgezet. Dat heeft als voordeel dat we niet twee verschillende culturen hoeven te verenigen. Het risico bestaat dat de cultuur van onderwijs dominant is en dat we vasthouden aan die ‘oude’ identiteit. Op verschillende manieren proberen we dat te voorkomen. Zo hebben we een teamleider 0-6 jaar. Zij komt uit het management van de opvang, maar staat ook een dag bij de kleuters voor de groep. Een heel spannende maar vooral leuke ontwikkeling

Natuur en techniek

Als profiel hebben we gekozen voor natuur en techniek. Het is belangrijk dat kinderen in dit digitale tijdperk niet vergeten hoe ze met hun handen moeten werken. Het gebouw is hierop ingericht: we hebben een schitterende techniekruimte met werkbanken en allerlei gereedschap waar alle kinderen gebruik van kunnen maken. Natuur en leefomgeving krijgen ook alle aandacht: we hebben een buiten-leslokaal op het dak de buitenruimte is zo ingericht dat kinderen er vieze handen kunnen maken. Ze kunnen er ontdekken en verstoppen en leren vallen en weer opstaan, oftewel risicovol spelen. Het gebouw is verduurzaamd met onder meer zonnepanelen. Zo besteden we ook aandacht aan de invloed van kinderen op hun leefomgeving en aan hun carbon footprint. 

Een plek waar je groeien kan

“De Kindertuin moet zo’n veilige omgeving zijn dat iedereen zich goed kan ontwikkelen.”

Het profiel natuur en techniek neemt ook een belangrijke plek in in onze visie, die we nu aan het ontwikkelen zijn. We hebben er bewust voor gekozen om die visie niet vooraf helemaal dicht te timmeren. We vinden het namelijk belangrijk dat die past bij het huidige team en onze nieuwe locatie. We willen dat iedereen zich in de veilige en rustige omgeving van IKC De Kindertuin goed kan ontwikkelen. Daarom ook ons motto: ‘een plek waar je groeien kan!’

De rol van ouders

Het is heel spannend voor medewerkers, kinderen en ouders om zijn of haar weg te vinden in wat in feite een nieuwe organisatie is. Zo zijn we zoekende naar de rol van ouders binnen het IKC. We merken dat ouders dat zelf ook lastig vinden. We hebben een eventmanager aangesteld; een collega die alle commissies en activiteiten voorbereidt en de ouders betrekt bij de praktische uitvoering. Dat werkt goed, maar uiteindelijk willen we de ouders ook op een andere manier bij het IKC betrekken; we zijn op zoek naar een participatiemodel, maar dat moet nog groeien.

Gedeeld DNA

We zijn er trots op dat er binnen het team al een Kindertuingevoel is, maar we hebben nog geen gedeeld DNA – dat ontstaat alleen door ons samen te ontwikkelen. Als directeur heb ik daar een belangrijke rol in. Tegelijkertijd sta ik verder dan voorheen van de werkvloer af. Dat is onvermijdelijk bij een grotere en complexere organisatie. Daardoor ben ik minder zichtbaar en dat is voor iedereen wennen. We hebben binnen het managementteam de afspraak dat we alles tegen elkaar kunnen zeggen en dat we elkaar voortdurend scherp houden. In korte tijd hebben we veel bereikt, maar we blijven wel met beide benen op de grond: er valt altijd iets te verbeteren!

Share Button