IKC De Schakel wordt een ‘School Vol Energie’

Op dinsdag 20 maart 2018 ondertekenden UN1EK en het consortium ‘Fit 4 the Future’ een samenwerkingsovereenkomst voor de duurzame renovatie van het gebouw van IKC De Schakel aan de Van Boisotstraat in de Westwijk tot een School vol Energie.

Fit 4 the Future gaat het bestaande gebouw van IKC De Schakel in korte tijd snel en grondig renoveren en opnieuw inrichten. Na de duurzame renovatie voldoet het gebouw aan de klasseringen Nul op de Meter en Frisse Scholen Klasse B. Nul op de Meter houdt in dat het gebouw evenveel (of meer) energie opwekt als verbruikt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energie-opwekkende voorzieningen.

School vol Energie

De gemeente Vlaardingen en UN1EK hebben IKC De Schakel als pilotproject ingebracht in het innovatieprogramma ’School vol Energie’ van de Green Deal scholen; zij behoren hiermee tot de
pioniers. In dit programma is onder regie van Platform 31 gezocht naar een toekomstgerichte aanpak van verouderde basisschoolgebouwen. De voordelen van een duurzame renovatie tot School vol Energie zijn:

  • Een energie-neutraal gebouw met Nul op de Meter;
  • Een gezond binnenklimaat;
  • Een levensduurverlenging van veertig jaar;
  • Een positieve businesscase ten opzichte van de huidige renovatie- en exploitatiekosten;
  • Een gegarandeerde uitkomst: energieneutraal, comfortabel, gezond en toekomstbestendig;
  • Tevreden eindgebruikers; medewerkers en kinderen die kunnen werken, leren en spelen in een gezond klimaat.

Leerpleinen

IKC De Schakel biedt opvang en onderwijs in een doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar en daagt kinderen uit ontdekkend te leren. Aan de hand van IPC onderwijs worden diverse onderwijsthema’s aan elkaar gekoppeld. Er is nagedacht over een indeling van het gebouw waarin de bestaande schoolstructuur met vaste lokalen wordt aangepast naar leerpleinen. Leerlingen kunnen vanuit een vertrouwde omgeving steeds een stapje verder zetten en op ontdekking gaan. Het nieuwe gebouw faciliteert een doorgaande leerlijn vanuit opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Als School vol Energie is IKC De Schakel klaar voor de toekomst!

Kwaliteitsimpuls

De gemeente Vlaardingen en UN1EK streven samen naar een nieuwe kwaliteitsnorm voor duurzame renovatie van bestaande schoolgebouwen. Een School vol Energie bespaart exploitatielasten (geen energiekosten of onderhoudskosten meer). De gemeente Vlaardingen en UN1EK kiezen er gezamenlijk voor om met deze toekomstige besparing te investeren in een stevige kwaliteitsimpuls. “Er is lef voor nodig om te investeren in de pilot voor duurzame renovatie van IKC De Schakel,” vertelt Eric Boerhout, voorzitter van het college van bestuur van UN1EK. “Lef, energie en duurzaamheid zijn thema’s waarin UN1EK en de gemeente zich kunnen vinden. We werken dagelijks aan de toekomst van kinderen en geloven in de uitgangspunten van School vol Energie. Samen met de gemeente en met andere schoolbesturen willen we graag stappen maken voor de duurzame en energie-neutrale renovatie van verouderde schoolgebouwen.

IKC De Schakel krijgt als ‘School vol Energie’ ook een wijkfunctie. In het gebouw en op het buitenterrein dat opnieuw wordt ingericht zijn kinderen en bewoners uit de wijk van harte welkom. In de komende maanden brengen we samen met Fit 4 the Future en de gemeente alle (financiële) consequenties in kaart en maken we een reële inschatting of het een haalbaar traject is.”

Eén consortium, één aanspreekpunt

V.l.n.r. Eric Boerhout (voorzitter college van bestuur UN1EK), Hans de Ruiter (directeur IKC De Schakel) en Jan Willem Sloof (algemeen directeur Renolution)

Ontwerp, realisatie en onderhoud van het gebouw vallen onder verantwoordelijkheid van één consortium met één aanspreekpunt. Het consortium Fit 4 the Future bestaat uit Renolution, BouwNext en RoosRos Architecten. Zij ontwikkelden een innovatief totaalconcept voor School vol Energie, met twintig jaar gegarandeerd onderhoud en dertig jaar garantie voor een vaste prijs per vierkante meter. Alba Concepts begeleidt het proces voor UN1EK tot en met de oplevering.

Share Button