IKC De Kindertuin; we gaan bouwen!

Vorige week kregen we bericht van de gemeente Maassluis dat de bouwvergunning voor nieuwbouw van het integraal kindcentrum in Maassluis definitief is verleend. We gaan bouwen!

IKC De Kindertuin zal vanaf schooljaar 2018/2019 opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar bieden. Natuur en techniek staan centraal in het profiel van IKC De Kindertuin: ‘een plek waar je groeien kan‘. 

Na een onvoorziene vertraging van vier maanden vanwege een bezwaarprocedure, laat de komst van de heier helaas enkele maanden op zich wachten. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw vangen eind oktober aan zodat half november de eerste paal geslagen kan worden. Op dit moment gaat de bouwplanning uit van een oplevering van het integraal kindcentrum in september 2018. De betrokken partijen proberen de oplevering te versnellen; de intentie is om dit voor de bouwvak 2018 te laten plaatsvinden.

CBS Het Spectrum en startgroep Spectrum Oost zullen verhuizen naar het nieuwe gebouw en krijgen een nieuwe naam. IKC De Kindertuin zal ook hele dagopvang en buitenschoolse opvang bieden. Komend schooljaar zetten we vanuit CBS Het Spectrum en vanuit UN1EK in op promotie van IKC De Kindertuin, op het informeren van collega’s, ouders en andere betrokkenen én op het aantrekken van nieuwe kinderen voor de opvang en het onderwijs in IKC De Kindertuin. De inschrijving voor de hele dagopvang, basisschool en buitenschoolse opvang is geopend!

Volg de bouw van IKC De Kindertuin via de Facebookpagina IKC De Kindertuin. Op zaterdag 7 oktober kun je kennismaken met IKC De Kindertuin op de Furieade in Maassluis. Kom je bij ons knutselen?