Harmonisatie peuterspeelzalen 2018 in Maassluis

Op dinsdag 31 oktober heeft de gemeenteraad van Maassluis ingestemd met het beleidsvoorstel ‘Harmonisatie Peuterspeelzalen 2018’. Als gevolg van landelijke wetgeving gelden vanaf 1 januari 2018 voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven dezelfde (kwaliteits)regels. Dat betekent onder andere dat ouders die (beide) werken of studeren Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang kunnen en moeten aanvragen bij de Belastingdienst. 

Kinderopvangtoeslag of ouderbijdrage

Deze week ontvingen de ouders van geplaatste peuters in onze startgroepen in Maassluis informatie en de benodigde gegevens om voor 15 november Kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen. Ouders kunnen ervoor kiezen om de Kinderopvangtoeslag direct aan UN1EK over te maken; zij ontvangen een restfactuur voor de netto maandelijkse ouderbijdrage.

Ouders die kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag vullen een ‘Verklaring geen recht op Kinderopvangtoeslag’ in en vragen een Inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de tabel van de gemeente Maassluis.

De gemeente Maassluis wil dat peuteropvang bereikbaar is voor alle peuters. Ouders in de laagste inkomensgroep (met een jaarinkomen lager dan € 18.849) betalen een netto maandelijkse ouderbijdrage van € 15.

Twee of vier dagdelen

Peuters vanaf twee jaar kunnen de peuteropvang in Maassluis vanaf 2018 op twee vaste dagdelen (6 uur) per week bezoeken. Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin mogen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar de peuteropvang op vier dagdelen (12 uur) per week bezoeken.

Doorgaande lijn naar de basisschool

Alle peuteropvanglocaties in Maassluis worden in 2018 gekoppeld aan een basisschool, zodat er een doorgaande lijn ontstaat vanuit de peuteropvang naar de basisschool. Bij aanmelding voor peuteropvang kunnen ouders rekening houden met de basisschool die hun kind gaat bezoeken.

Samenvattend, de actie die ouders moeten nemen

> Retourneer de plaatsingsovereenkomst 2018 aan UN1EK
> Vraag voor 15 november Kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl en stuur de beschikking Kinderopvangtoeslag voor 1 december aan UN1EK.
of
> Vul voor 15 november een ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ in en vraag via www.mijnbelastingdienst.nl een Inkomensverklaring 2016 aan. Stuur deze documenten voor 1 december 2017 aan UN1EK.

Indien ouders geen documenten toesturen, betalen zij vanaf 2018 het bruto maandtarief voor de peuteropvang.

Vragen of hulp nodig?

Op dinsdag 7 en woensdag 8 november organiseert UN1EK informatiebijeenkomsten voor ouders. Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag of een Inkomensverklaring? Wij informeren en helpen u graag!

 

 

Share Button