In gesprek met… Misja van Herp, directeur IKC VanKampen

IKC VanKampen is een van de locaties van UN1EK die al behoorlijk ver zijn in de ontwikkeling van het IKC. Zowel in de organisatieprocessen als in het onderwijsprogramma zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Directeur Misja van Herp legt uit hoe het IKC-model hem helpt om echte wereldburgers af te leveren – en welke stappen hij nog wil zetten om het maximale uit de kinderen te kunnen halen. “We moeten loskomen van het denken in de huidige systematiek.”

Simpele droom

“We willen de intelligentie van kinderen op een andere manier benutten”

In het kantoor van directeur Misja van Herp van IKC VanKampen staat een keurige opsomming op het whiteboard. In heldere punten is er weergegeven wat het IKC de komende jaren wil bereiken. Het komt neer op een programma waarin kinderen zich dagelijks van 7.30 uur tot 18.30, 365 dagen per jaar, maximaal kunnen ontwikkelen. “Uiteindelijk is dat de simpele droom die we voor ogen hebben. We willen de intelligentie van kinderen op een andere manier benutten, zodat ze alles uit zichzelf kunnen halen.

Ontdek en onderzoek

“Kinderen mogen alles aanraken en oprapen.”

Net als bij alle IKC’s binnen UN1EK vormt onze gedeelde visie het fundament onder de werkwijze binnen IKC VanKampen. Ieder IKC geeft op zijn eigen, UN1EKe wijze invulling aan die visie. Ons motto is: ‘Ontdek en onderzoek!’. Aan de locatie Paterstraat is meteen zichtbaar wat dit inhoudt: in de hal staat een goed gevuld laarzenrek, zodat de kinderen altijd naar buiten kunnen, weer of geen weer. Het schoolplein is avontuurlijk ingericht, kinderen mogen alles aanraken en oprapen. En onze kinderopvang heeft het certificaat ‘groene kinderopvang’ van Groen Cement.

Ook in het onderwijsaanbod is een belangrijke rol weggelegd voor zelf ontdekken. Het vak wereldoriëntatie hebben we bijvoorbeeld helemaal omgegooid. De werkboekjes zijn de deur uit en we werken aan de hand van thema’s. Als het over de tweede wereldoorlog gaat, is het toch veel interessanter om het verhaal van je oma te horen, dan om het uit een boekje te halen? Leerlingen vanaf groep 5 krijgen programmeerles met Scratch en de Raspberry Pi. In de bovenbouw is er veel aandacht voor techniek. Kinderen krijgen daar de ruimte om helemaal zelfstandig te experimenteren. En vanaf vier jaar krijgen onze kinderen Engels, zodat ze zich tot echte wereldburgers kunnen ontwikkelen.”

Ruimte voor vernieuwing

“We zijn een IKC in woord en daad.”

Juist een IKC biedt heel veel ruimte voor vernieuwend onderwijs. Binnen IKC VanKampen willen we daar de komende jaren nog veel verder in gaan, maar dat vraagt nog de nodige aanpassingen. “We zijn een IKC in woord en daad. We werken op onze drie locaties met één team en één werkwijze. Maar er zijn nog wel vervolgstappen nodig. We lopen nu tegen een aantal grenzen aan. Officieel zijn de functies en werktijden van onze medewerkers bijvoorbeeld niet veranderd. Dat betekent dat we een deel van ons werk in eigen tijd doen en dat we nu veelal in de avond met elkaar vergaderen. Het toezicht van de inspectie en GGZ is ook nog steeds zoals het voorheen was. Dat past eigenlijk niet bij het ontwikkelingsproces zoals we het voor ogen hebben. Om de stap naar een écht integraal aanbod te maken, moet er dus nog wel wat gebeuren.”

 

Spannende ontwikkeling

Een van de acties die Van Herp wil ondernemen, is het anders indelen van de schooldag. De kernvakken wil hij graag in de ochtend aanbieden, zodat er ’s middags een aaneengesloten blok is om spannende nieuwe dingen te doen. Aangepaste werktijden en een bredere inzetbaarheid van medewerkers staan ook hoog op het verlanglijstje. “We moeten loskomen van het denken in de huidige systematiek”, legt de directeur uit. “Dan bereik je een nieuwe stabiliteit, van waaruit je op een andere manier naar de kinderen kunt kijken. Dat is een spannende ontwikkeling, want een volledige integratie van onderwijs en opvang bestaat nog nergens in Nederland. Daarom doen we volgend jaar een haalbaarheidsonderzoek, om vast te stellen hoe we die omslag vorm kunnen geven.”

UN1EKe eigenschappen

“Het zijn echte doeners. Ze zijn handig, en niet bang om iets nieuws te proberen.”

Dat onze aanpak werkt, daaraan twijfelt Van Herp geen moment. “Ik zie dat onze kinderen op een andere manier buitenspelen. Het zijn echte doeners. Ze zijn handig, en niet bang om iets nieuws te proberen.” Ook ouders zijn enthousiast. De generatie ouders die nu met jonge kinderen binnenkomt, hoef ik al niet meer uit te leggen wat een IKC is. Zij zien het als een gegeven. Die omslag heeft in de laatste twee jaar plaatsgevonden. Als ik mensen rondleid, gaat het dus vooral over de unieke eigenschappen van IKC VanKampen. Daarover zeg ik ouders: ik geloof 100 procent in onze visie, maar kijk of het bij je kind past. Kinderen gaan in totaal ongeveer 8000 uur naar school, en ze zitten hier misschien wel 13 jaar. Het is dus belangrijk om een heel bewuste keus te maken. Daar gaan ouders gelukkig heel serieus mee om.”

Share Button